Tinh Miễu Các

Nội Công 1 - Phong Ảo Lục

 • Thuộc tính nội công: Thái Cực
 • Số tầng có thể tu luyện cao nhất: Tầng 49
 • Hiệu quả đủ tầng:

Tị Lực

Thân Pháp

Nội Tức

Canh Khí

Thể Phách

81

51

112

51

44

 

Tăng Khí Huyết

Tăng Nội Lực

Phòng Ngự Nội Công

Sức Bền Đỡ Đòn

3870

1150

100

4650

 

Đặc hiệu

 • Khi tấn công sẽ phát ra 1 đạo “Phong Ảo Chân Khí” vào mục tiêu, duy trì 5s, mỗi s gây ra sát thương nhu nhất định. Chân Khí: Chân khí bắn ra và phản hồi xong sẽ khôi phục khí huyết nhất định cho bản thân

Nội Công 2 - Ảnh Lưu Quyết

 

 • Thuộc tính nội công: Thái Cực
 • Số tầng có thể tu luyện cao nhất: Tầng 72
 • Hiệu quả đủ tầng:

Tị Lực

Thân Pháp

Nội Tức

Canh Khí

Thể Phách

116

124

272

198

116

  

Tăng Khí Huyết

Tăng Nội Lực

Phòng Ngự Nội Công

Sức Bền Đỡ Đòn

9390

2770

215

9930

Đặc hiệu

 • Cứ cách một khoảng thời gian bản thân nhận được "Ẩn Độn", tăng 3% tốc độ di chuyển của bản thân, sẽ bị xóa hết khi nhận được "Lưu Quang Phá Sát". 
 • Lưu Quang Phá Sát: Khi tấn công xóa “Ẩn Độn” khiến cho bỏ qua miễn giảm phòng ngự nội ngoại công bản thân tăng 20%, duy trì 8s.           
 • Hòa Quang Đồng Trần: Mỗi lần bị tấn công đều nhận được 1 tầng “Hòa Quang Đồng Trần”, mỗi tầng giảm 3% sát thương chịu, nhiều nhất có thể cộng dồn 7 tầng, duy trì 8s;  Thời gian tự nhiên kết thúc có thể lĩnh ngộ “Ảnh Lưu Quyết-Bí”.
 • Ảnh Lưu Quyết-Bí: Cường hóa 1 lần “Lưu Quang Phá Sát”, căn cứ số tầng “Hòa Quang Đồng Trần” nhận được kèm theo sát thương thêm, số tầng càng cao, sát thương kèm theo càng cao, duy trì 40s.