Ngũ Tiên Giáo

 

Ngũ Tiên Giáo vốn là một chi của Miêu Cương Vu Giáo, đệ tử trong giáo này chuyên nghiên cứu cổ Thuật (Thuật sâu độc), một là để tự vệ, hai là trị bệnh cứu người.

 

Về sau, Vu Vương của Vu Giáo muốn có Trung Nguyên, đã lệnh cho đệ tử trong phái bắt đầu xâm nhập, gây nên đại loạn võ lâm Trung Nguyên nhưng âm mưu vô tình bị bại lộ. Vu Giáo bị nhân sĩ võ lâm tấn công, Vu Vương cũng mất mạng trong loạn chiến. Giáo chúng Ngũ Tiên Giáo bắt đầu mượn sức mạnh của cổ Thuật để tự bảo vệ mình.

 

Sau khi nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên rút quân, Miêu Cương Vu Giáo tan đàn xẻ nghé, tổn thất trầm trọng, Ngũ Tiên Giáo thừa cơ chỉnh đốn lại, sau lại mượn sức của Cực Lạc Cốc thống nhất võ lâm Nam Cương, từ đó trở thành lãnh tụ của khu vực này.

 

 

- Thế lực: Tà Phái

- Đánh giá: Ác

- Định vị: Cận Chiến - Tầm Xa

- Binh khí: Đồ Thủ - Song Hoàn

- Đặc sắc võ học: Độc Công Hộ Thân, Liên Hoàn Xung Kích

- Nội công: Cổ Thần Quyết - Hoa Vũ Ngũ Linh Điển

- Bộ võ: Thiên Thù Vạn Độc Thủ - Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết

- Môn phái liên quan: Cực Lạc Cốc

 

Từ khi Minh Thái Tổ thống nhất Trung Nguyên, vì tin lời Hồ Duy Dung, lệnh cho Lưu Cơ đến Nam Cương tìm bí mật cổ thuật của Ngũ Tiên Giáo. Lưu Cơ phụng mệnh, đem theo cháu là Lưu Yên cùng đi đến Nam Cương. Trải qua bao khó khăn, Lưu Cơ và giáo chủ đương thời của Ngũ Tiên Giáo đã trở thành bằng hữu tri giao, Lưu Yên cũng kết giao với giáo chúng Ngũ Tiên.

 

Lưu Cơ và Lưu Yên sau khi lưu lại Nam Cương vài tháng bèn cáo từ trở về, trên đường trở về Trung Nguyên đột nhiên bị ám toán, Lưu Cơ rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, Lưu Yên thì lại mất tích.

 

Sau khi về tới kinh thành, Hồ Duy Dung âm thầm bày kế tính sổ với Lưu Cơ, Lưu Cơ bèn thừa cơ giả chết, cùng Cao Thoái Tư trốn đi quy ẩn, chọn một cốc hoang để ở, đặt tên là Cực Lạc Cốc và thu nạp những người tính cách kỳ lạ, khác người, bị xem thường, cũng như những kẻ thế nhân bất dung làm đệ tử.

 

 

Trước khi Lưu Cơ vân du tứ hải, Cao Thoái Tư nhậm chức cốc chủ. Trước khi đi ông có dặn dò Cao Thoái Tư hai chuyện: Một là lập một ngôi mộ và tuyên bố với môn nhân việc ông ấy đã chết; Hai là nếu tìm được tung tích cháu ông ấy là Lưu Yên, thì hãy để cô ấy lớn lên trong một gia đình bình thường.

 

Cao Thoái Tư vừa chỉnh đốt thực phẩm trong cốc vừa cùng thương nghị với Ngũ Tiên - Cửu Lê Thánh Lão Mậu Sa, hy vọng Ngũ Tiên Giáo có thể giúp Cực Lạc tìm tung tích của Lưu Yên. Nhưng Mậu Sa viện cớ võ lâm Nam Cương đang rất nhiều việc nên thoái thác, Cao Thoái Tư bèn đề xuất hỗ trợ Ngũ Tiên Giáo thống nhất võ lâm Nam Cương, Mậu Sa đem việc này báo cho giáo chủ đương thời của Ngũ Tiên Giáo, giáo chủ vui vẻ nhận lời. Nhờ sự giúp đỡ của Cực Lạc Cốc, Ngũ Tiên Giáo đã thống nhất võ lâm Nam Cương và cũng hành động cùng Cực Lạc Cốc. Cao Thoái Tư phái đệ tử Cực Lạc Cốc đến Nam Cương - Ngũ Tiên Giáo, lúc này người của Ngũ Tiên cũng đi khắp nơi truy tìm tung tích của Lưu Yên.

 

 

Sau này Cao Thoái Tư đổi tên thành Đơn Thiên Minh, nhậm chức giáo chủ Cực Lạc Cốc, Bạch Túc Giác tiếp nhận chưởng môn Ngũ Tiên Giáo. Dưới sự giúp đỡ của Cực Lạc Cốc, Ngũ Tiên thống nhất Nam Cương, và đệ tử Ngũ Tiên cũng luôn tiếp tục tìm tung tích của Lưu Yên. Đơn Thiên Minh vừa cảm ơn sự tương trợ của Ngũ Tiên, vừa tiếp tục thương nghị với Bạch Túc Giác, hy vọng Ngũ Tiên Giáo cho phép đệ tử Cực Lạc Cốc đến Nam Cương tu luyện, nhưng Bạch Túc Giác lại đề nghị, chi bằng để đệ tử Cực Lạc Cốc gia nhập Ngũ Tiên Giáo, tiếp nhận truyền thụ võ học. Hai người cứ thế mà thỏa thuận, Bạch Túc Giác phái phó giáo chủ ra phụ trách việc này.

 

 

* Nguồn gốc với Thần Thủy Cung

 

Ngũ Tiên Giáo - Thần Thủy Cung một Nam một Bắc vốn dĩ không liên quan gì đến nhau, nhưng ai ngờ Thiên Nhất Thần Thủy Kính của Thần Thủy Cung lại có tác dụng khắc chế rất mạnh đối với cổ thuật Nam Cương. Khi Ngũ Tiên lão giáo chủ còn tại thế, đã từng âm thầm phái đệ tử tấn công vào thiên trì núi Trường Bạch, cái tên Thần Thủy Cung từ đó gần như biến mất trên giang hồ. Về sau Thủy Mẫu Âm Cơ xây dựng lại Thần Thủy Cung, lúc này Thần Thủy Cung mới dương danh võ lâm. Bạch Túc Giác của Ngũ Tiên lo ngại Thần Thủy Cung lại mượn sức mạnh của Thiên Nhất Thần Thủy, phối hợp với nhân sĩ võ lâm tấn công Ngũ Tiên Giáo, vì vậy không ngừng phái đệ tử đến Thần Thủy Cung, một là để gây náo loạn, hai là muốn thừa cơ loạn lạc tìm cách lấy đi cách phối hợp của Thiên Nhất Thần Thủy.