Vô Căn Môn

Thế lực tà ác thần bí. Vô Căn Môn do ai lập và vào khi nào cũng không ai rõ, chỉ biết là từ khi quân vương lộng quyền thì đã có rồi.

Thương hải tang điền, triều đại thay đổi, người cũng chết đi, duy chỉ có Vô Căn Môn là đời đời truyền thừa, trong khe hẹp hoàng quyền mà không ngừng phát triển lớn mạnh, ẩn sau bức màn khống chế quyền lực trung tâm.

Họ cuồng vọng kiên trì tín ngưỡng ý niệm của bản thân, xem người khác là vật chết, môn hạ đa phần là thái giám, ít có người trong giang hồ vì điều kiện gia nhập vô cùng hà khắc phải "vô căn".

Võ công thâm độc, hành sự bí ẩn, người biết không nhiều, duy chỉ có truyền thuyết thần bí quỷ dị khiến người không rét mà run.

Thế lực: 

Đánh giá: Ác

Định vị: Tầm xa/ cận chiến
Binh khí: Đơn kiếm

Đặc sắc võ học: Duy khoái bất phá.
Nội công: Hỗn Thiên Bảo Giám
Bộ võ: Tịch Tà Kiếm Phổ.
Trận pháp: Đoạn Hồn Trận.