Từ Gia Trang

Từ Gia Trang ở bên ngoài Thành Đô, hành hiệp trượng nghĩa, nên nổi danh giang hồ đã lâu, quy tắc của gia tộc này tuy tương đối khác với Tứ Đại Thế Gia, nhưng vẫn ngang hàng với Kim Châm Thẩm Gia trong Tây Nam võ lâm.

Dưới sự chỉ giáo của trang chủ Từ Vân Tranh, đệ tử Từ Gia Trang đều là cao thủ giang hồ, ngay cả nô bộc và a hoàn cũng thân thủ bất phàm.

Đệ tử Từ Gia Trang ngày thường lấy việc trừ hại cho dân làm nhiệm vụ của mình, những võ công mà người trong trang học đều từng được những tiền bối cao tăng chỉ điểm, thay đổi, hoàn thiện, được Lâm Thiên Nam minh chủ võ lâm khen là “Vô song ngọc thước, xảo diệu chí cực”.

Thế lực: Hiệp nghĩa
Đánh giáHiệp
Định vị: Cận chiến
Binh khí: Thước


Đặc sắc võ học: kiên cố vững chắc.
Nội công: Tam Thanh Chân Khí
Bộ võ: Ô Mặc Thước Pháp