Đào Hoa Đảo

Tương truyền trên Đông Hải có “Đào Hoa Đảo” vô cùng mỹ lệ, hoa đua nhau khoe sắc, nhất là vào thời khắc tháng 3 khi hoa đào nở rộ, cảnh sắc càng mê đắm lòng người. Hàng trăm năm trước có một vị tiền bối Võ Lâm thần thông quảng đại ẩn cư trên Đào Hoa Đảo đã dựa vào Bát Trận Đồ để thi pháp, trồng rất nhiều cây đào trên Đào Hoa Đảo, lại thêm vào đó non nước hùng vĩ cùng trăm hoa đua nở, không những khiến người không hiểu thuật Kỳ Môn Ngũ Hành khó lòng vào đảo mà còn thêm những nguy hiểm rình rập của Đào Hoa Trận.

Đệ tử trên đảo hành sự tùy ý, không câu nệ lễ pháp, thường theo lệnh của đạo chủ Hoàng Cổ Tiêu, bắt những kẻ phạm pháp lên đảo xẻo tai cắt lưỡi, làm tôi tớ, khiến bọn xấu nghe danh "Đào Hoa Đảo" đã biến sắc, đệ tử danh môn đại phái gặp họ cũng phải nể mặt.

Thế lực: 
Đánh giá: Trung lập
Định vị: Tầm xa/cận chiến
Binh khí: Bảo tiêu, kiếm

Đặc sắc võ học: Tấn công âm luật, thân pháp bay bổng.
Nội công: Bích Ba Tâm Kinh
Bộ võ: Bích Hải Triều Sinh Khúc.
Trận pháp: Cửu Âm Bát Quái Trận