Vô Môn Phái

Trước giờ không ai rõ giang hồ xuất hiện từ khi nào, vì nơi có người chính là giang hồ, và chỉ cần có giang hồ, thì sẽ có 1 nhóm người vô môn vô phái, phiêu bạt giang hồ.

Bọn họ đa số cùng đạo, nhưng đến từ các nơi khác nhau, tình cờ gặp nhau, họ có thể đồng cam cộng khổ với nhau cùng phiêu bạt giang hồ.

Thế lực: ?
Đánh giá: ?
Định vị: ?
Binh khí: ?

Đặc sắc võ học: Tự do hành tẩu.
Nội công: Tọa Vong Công, Hàn Băng Chân Khí.
Bộ võ: Cuồng Phong Đao Pháp, Khôi Tinh Thích Đấu, Thô Thiển Công Phu.

Điều kiện gia nhập Vô Môn Phái: Không có điều hiện giới hạn nào.

Sau khi chọn Vô Môn Phái, nếu muốn vào Bát Đại Môn Phái, thực lực cần đạt trên "Sơ Khuy Môn Kính", và chưa vào thế lực. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ "Tị Thế Hà Biên" chương 2 truyện "Thiên Hạ Biến", có thể ở chỗ "Lạc Phách Hòa Thượng" (Kim Lăng2117 1106) nhận nhiệm vụ "Bát Đại Môn Phái" để vào Bát Đại Môn Phái. Sau khi vào Bát Đại Môn Phái, giữ lại nội công và võ học Vô Môn Phái.