Tinh Miễu Các

Đông Cử Đảo nằm trên biển Đông Hải, từ Bồng Lai đi thuyền về phía Đông hơn 10 ngày là đến.

 

Tinh Miễu Các trên đảo được sáng lập bởi Thần Mang Quận Chúa đệ nhất kỳ nữ tử của Tây Nam.

Thần Mang Quận Chúa năm xưa lúc vân du Đông Hải, cảm thấy Đông Hải mênh mông vô cùng, đã dừng chân hơn 3 năm trên Đông Cử Đảo phong cảnh xinh đẹp.

Cơ duyên trùng hợp Thần Mang Quận Chúa phát hiện ở chỗ vách đá cheo leo trên sơn động trong đảo có khắc 1 quyển sách võ học <Phong Ảo Lục>, do 1 vị cao thủ ẩn thế Đông Hải để lại.

Thần Mang Quận Chúa từ đó ở lại trong động tu luyện võ công này. Sau khi thành công, liền hủy đi tường đá đó, bồng bềnh đi ra....