Quân Tử Đường

Tài tử của Giang Nam Tiêu Môn Thế Gia, giang hồ gọi là Tiêu Biệt Tình của "Biệt Tình Công Tử", chèo thuyền vào Thái Hồ ngắm trăng, tình cờ gặp Thạch Nghiên Băng "Ngọc Bút Tiên Sinh" của Ngọc Bút Sơn Trang, hai người vừa gặp thì như đã quen, kết thành chí hữu. Đồng thời thiết lập Quân Tử Đường trên bờ Thái Hồ.

Quân Tử Đường là phái toàn diện nhất trong bát đại phái, bộ đơn kiếm hồi phục và AOE phạm vi lớn, chiêu thức cước pháp trị liệu đơn thế mạnh nhất trong bát đại môn phái làm Quân Tử Đường trong các trường hợp PK luôn chiếm vị trí thượng phong. Chiêu thức đẹp, tốc độ xuất chiêu nhanh, kỹ năng liên thức ăn khớp, tân thủ dễ dàng thao tác. Là nhân tố hạt nhân của tổ đội trong cấm địa và thích quán.

Phái: Trung lập 

Định vị: Tầm trung 

Vũ khí: Đơn Kiếm – Song Kiếm – Cước pháp 

Đặc sắc võ học: Công kích bằng Âm luật 

 

Võ học môn phái: Lạc Anh Phi Hoa KiếmVô Nhai Kiếm Pháp Tiêu Dao Thoái Pháp 

Võ công trấn phái: Ngọc Tiêu Kiếm Pháp 

Bảo vật trấn phái: Lan Đình Tự

Điều kiện gia nhập: Cần tinh thông 1 trong 4 loại “Cầm, Kỳ, Thi, Họa”, Vô Môn Phái, Danh vọng Giang Hồ đạt 383.