Cực Lạc Cốc

Năm đó Lưu Cơ giúp Chu Nguyên Chương phản Nguyên Kiến Minh, vì thất vọng với hành vi bạo ngược bất nhân của Chu Nguyên Chương, nên cùng Cao Thoái Tư vào rừng ẩn cư trong một hoang cốc, gọi là "Cực Lạc Cốc", đồng thời thu nhận những dị nhân có tính cách, hành vi khác người làm đệ tử.

Cực Lạc Cốc nổi tiếng với các chiêu thức hung tàn hiểm ác, thuộc tính nội công Cực Lạc Cốc tăng trưởng là Nội Tức và Lực Tay, nhưng chiêu thức lại kèm nhiều kỹ năng khống chế vụ độc như cấm thi triển kỹ năng, phản kích, hấp thụ HP. Đây là dấu hiệu cho thấy Cực Lạc Cốc là môn phái có khả năng khống chế và sát thương cao. Cực Lạc Cốc trong cấm địa và Thích Quán cũng vô cùng được hoan nghênh, khiến Boss không thể thi triển kỹ năng giúp toàn đội giảm bớt không ít áp lực.

Phái: Tà phái

Định vị: Tầm xa

Vũ khí: Đơn Đao – Song Thích – Quyền pháp

Đặc sắc võ học: Nham hiểm độc ác

 

Võ học môn phái: Truy Phong Đao Pháp Thiên Tuyệt Địa Diệt ThíchHủ Cốt Chưởng

Võ công trấn phái: Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm

Bảo vật trấn phái: Thần Mộc Vương Đỉnh

Điều kiện nhập phái: Vô Môn Phái, danh vọng giang hồ 383.