Vạn Thú Sơn Trang

Vạn Thú Sơn Trang là thế lực trung lập giang hồ được sáng lập bởi huynh đệ Sử Gia thời Tống, láng giềng của Cái Bang.

Sơn trang đất đai rộng lớn, nuôi dưỡng nhiều loài thú quý hiếm, tên "Vạn Thú" được bắt nguồn từ đó. Sơn trang trước giờ luôn coi trọng đạo tương hợp giữa người và thú, vì coi trọng thú vật hơn người mà bị giang hồ đồng đạo hiểu nhầm, nhưng khiếp sợ thanh thế lẫy lừng, võ công hùng mạnh của Vạn Thú Sơn Trang.

5 vị trang chủ đương nhiệm là Hậu Duệ Sử Gia, Lão Đại điều khiển chim ưng, Lão Nhị huấn luyện gấu, Lão Tam huấn luyện báo, Lão Tứ huấn luyện sư tử, Lão Ngũ huấn luyện hổ, mỗi người một sở trường riêng.

Thế lực: Trung lập
Đánh giáThiện
Định vị: Cận chiến
Binh khí: Tay không

Đặc sắc võ học: Cương mãnh, hành sự như mãnh thú
Nội công: Phục Dưỡng Khí Công
Bộ võ: Long Hổ Bá Vương Quyền