Huyết Đao Môn

 

Thường có câu: Vật tụ tập lại theo loại, người theo nhóm mà phân chia. Những kẻ tham tiền như mạng, bọn tài chủ theo thành một nhóm. Lục lâm hảo hán cướp của giàu chia người nghèo cũng thành một nhóm.Tàn đảng đi ăn xin, gọi là khất cái cũng tụ lại thành một bang. Theo đó, những kẻ sát thủ khát máu, giết người như cỏ rác cũng tụ tập lại thành một, lấy tên là Huyết Đao Môn.

 

Huyết Đao Môn sùng bái Si Vưu làm tổ sư môn phái. Lấy sát lập phái, lấy máu mà tu hành. Vào thời Nam Tống, kháng Kim nguyên soái Nhạc Phi rất lo lắng về man sĩ người Kim, họ giỏi sử dụng lang nha bổng, tàn sát bá đạo, quân Tống khó mà chống cự. Bỗng một ngày nọ, ông ấy thấy một tên đao phủ họ Tào chấp hành quân pháp bên ngoài trại của mình, đao pháp trảm thủ như quỷ ma giáng thế, rất đáng sợ. Nhạc Phi liền triệu tay đao phủ này vào trò chuyện thì biết đến phái Huyết Đao Môn. Tuy nhiên, Nhạc Phi không hề câu nệ, trực tiếp đưa người này lên làm tham tướng của mình, từ đấy đưa Huyết Đao Môn ra chiến trường lấy ác sát trị ác sát, đại phá quân Kim. Tên đao phủ nọ trên chiến trường bá đạo kiệt xuất, tắm máu quân địch, vì thế quân Kim sợ hắn như ác quỷ, gọi là “Huyết Ma Tào”.

 

Về sau khi Nhạc Phi bị hại chết, ông ta dẫn môn hạ Huyết Đao Môn thoái ẩn sơn lâm, khai sơn lập phái ở Tuyết Sơn Tây Vực, chiếm một vị thế không nhỏ trong Võ Lâm.

 

 

Thế lực: Ác

Đánh giá: Ác

Định vị: Cận chiến

Binh khí: Đơn đao/ Song đao

Đặc sắc võ học: Nham hiểm độc ác

Nội công: Đồ Lục Thần Công; Huyết Ma Tâm Kinh

Bộ võ: Địa Ngục Nhiếp Hồn Đao và Huyết Đao Quyết

Môn phái thân cận: Cẩm Y Vệ

Huyết Đao Môn vốn để lại 1 số tay chân lưu lại ở triều đình, lấy hung tàn thiện chiến mà lập công lao, nay đã giữ nhiều vị trí quan trọng trong Cẩm Y Vệ. Hai phái thân cận với nhau, nên dù Huyết Đao Môn vốn ẩn tích giang hồ, nhưng đệ tử Cẩm Y Vệ muốn bái kiến gia nhập cũng không khó.

Hiện nhiệm môn chủ: Huyết Đao Lão Tổ

Huyết Đao Lão Tổ là danh xưng của chức vị cao nhất trong Huyết Đao Môn. Vì Huyết Đao Môn vốn theo hướng: Thắng làm vua thua làm ma, nên mỗi đời Huyết Đao Lão Tổ mới đều có được từ việc bước qua xác của người tiền nhiệm. Huyết Đao Lão Tổ bình sinh nghiên cứu võ học thâm sâu, võ công cực cao, nhưng lại không giỏi quản lý, nên những việc trong phái đều có thủ hạ trông chừng giúp.

Cửa vào môn phái: Ác Nhân Cốc

Triều đại thay đổi, Ác Nhân Cốc của ngày trước nay đã không còn, giờ chỉ còn lấy ác danh mà tồn tại. Có thể khai sơn lập phái ở đây mà còn có thể ẩn thế lâu như vậy, nội tình như thế tin chắc rằng không phải là điều tốt đẹp gì. Nhưng ai ngờ rằng, Huyết Đao Môn hiện thế có phải như gửi đến tất cả 1 thông điệp, Huyết Đao nhất mạch đã trùng xuất giang hồ?