Trường Phong Tiêu Cục

 

 

Nhắc tới 4 chữ Trường Phong Tiêu Cục, trong thiên hạ sẽ có nhiều người không biết. Nhưng từ kẻ phàm phu tục tử, bách tính thường dân đến phú thương, quan to chức lớn, chỉ cần có hàng hóa cần vận chuyển hoặc đưa thư, hầu như đều tìm đến sự giúp đỡ của một tiêu cục. Cũng chính vì thế, từ một tiêu cục nhỏ không ai biết đến, Trường Phong Tiêu Cục đã trở thành một tiêu cục lớn nhất nhì thiên hạ, gắn liền với công sức khai phá, phát triển của đương gia Địch Quan.

 

Địch Quan thời niên thiếu hành tẩu giang hồ, giao thiệp rộng, kết nghĩa huynh đệ với trang chủ Tứ Quý Sơn Trang - Hạ Vấn Thiên. Hai người cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu, lấy đó là niềm vui thú tiêu dao. Cho đến một ngày, Địch Quan lập ra Trường Phong Tiêu Cục.

 

Nhiều năm về sau, ngày càng có nhiều nhân sĩ tham gia vào tiêu cục, khi đã gia nhập rồi, họ đều là những tiêu sư tận tình với công việc và đầy trách nhiệm, lại can đảm trung nghĩa, trên đường thấy bất bình liền rút đao tương trợ. Nhờ đó, Trường Phong Tiêu Cục không chỉ vì dân trừ hại mà còn tận lực bảo vệ chính nghĩa của nhân sĩ võ lâm chính đạo.

 

 

Thế lực: Hiệp

Đánh giá: Hiệp

Định vị: Cận chiến

Binh khí: Trường Côn/ Trường Thương

Đặc sắc võ học: Khống chế đột kích, vừa tấn công vừa phòng thủ / Đối đầu địch, lấy cương khắc cương

Nội công: Lăng Vân Tâm Kinh; Thiên Long Kình

Bộ võ: Bá Vương Thương Pháp và Nhạc Gia Thương Pháp

Môn phái liên quan: Cái Bang

Lão Chủ Nhân: Địch Quan

Hiện nhiệm: Văn Nghị Thành

Map môn phái: Kim Lăng