Hoa Sơn

 

Lịch sử của phái Hoa Sơn có thể quay ngược trở lại về thời Tần Hán, lúc đó xung quanh Hoa Sơn đã lưu truyền rất nhiều câu chuyện của các kiếm khách. Đến nay, phái Hoa Sơn đã trở thành danh môn chính phái tiếng tăm lẫy lừng trong võ lâm, võ công của Hoa Sơn đặc biệt là kiếm thuật đã trải qua hàng trăm năm trui rèn. Về sau càng được mài dũa nhiều hơn qua các đời chưởng môn, do đó mà kiếm thuật của Hoa Sơn ngày càng tinh túy, vang danh khắp giang hồ.

Kiếm thuật Hoa Sơn vô cùng đẹp mắt, kỳ diệu, mỗi chiêu thức đều đạt đến cảnh giới “chính hợp kỳ thắng, hiểm trung cầu thắng”. Hoa Sơn được thiên hạ mệnh danh là đệ nhất kiếm phái, các môn nhân phái Hoa Sơn đều là cao thủ kiếm pháp.

Để trở thành đệ tử Hoa Sơn cần phải thông qua thí luyện Thất Tầng Thí Kiếm Đài. Khi đã vào Hoa Sơn Phái, ai ai cũng một lòng luyện kiếm, không màng đến thế sự.

Môn phái thân cận: Quân Tử Đường

Đặc sắc

♦ Võ học:

Hoa Sơn Phái được xưng là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái, kiếm pháp tinh diệu vô cùng. Hoa Sơn tổ sư đã sử dụng kiếm pháp làm cơ sở để sáng lập nên những tuyệt kỹ đặc sắc

Uy lực của những tuyệt kỹ kiếm học ấy hùng mạnh vô cùng, độc bá trên giang hồ không ai dám xâm phạm. Mỗi loại tuyệt kỹ hiệu quả khác nhau, uy lực khác nhau, nhưng đều là tuyệt kỹ uy chấn giang hồ.

Có 3 loại tuyệt kỹ đặc sắc:

- Hoa Sơn Kiếm Hạp

- Hoa Sơn Kiếm Trận

- Hoa Sơn Tán Chiêu

♦ Nội công: Bão Nguyên Kình (49 tầng) và Tử Khí Thiên La (59 tầng)

♦ Bộ võ học: Gồm có 2 bộ võ học nổi bật là Hoa Sơn Kiếm Pháp Cuồng Phong Khoái Kiếm

♦ Danh phận: Gồm có 10 danh phận. Các danh phận tương ứng từ 1 đến 10 như sau (Trì Kiếm Đệ Tử, Thanh Y Kiếm Đồng, Xuất Trần Kiếm Thị, Bạch Linh Kiếm Thị, Tiêu Dao Kiếm Khách, Tùy Tâm Kiếm Khách, Thanh PhongKiếm Si, Võ Vân Kiếm Si, Cuồng Phong Kiếm Khách, Thông Linh Kiếm Khách)

♦ Nhiệm vụ: Gồm có nhiệm vụ Sơ Nhập Hoa Sơn và nhiệm vụ Chính Tuyến Hoa Sơn