Đăng ký tài khoản

Bước 1: Truy cập trang chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Chọn nút Đăng Ký.


 

Bước 2: Điền đầy đủ theo hướng dẫn của mẫu đăng ký.

 

 

 

  • Tài khoản có 2 loại mật khẩu là mật khẩu tài khoản và mật khẩu game, 2 loại mật khẩu này không trùng nhau. 
  • Mật khẩu tài khoản dùng đăng nhập tại các cổng ID GOSU, các website liên quan đến game.
  • Mật khẩu game dùng để đăng nhập vào game.

Bước 3: Đăng nhập, bổ sung thêm thông tin cá nhân cho tài khoản tại http://id.gosu.vn/

 

 

Bước 4: Đăng ký mật khẩu game tại http://id.gosu.vn/

  • Sau khi đăng nhập thành công tài khoản trên trang http://id.gosu.vn/, chọn bảo mật tài khoản để đăng ký mật khẩu game.

 

 

  • Nhập thông tin mật khẩu, xác nhận mật khẩu và mã bảo vệ sau đó nhấn cập nhật để lưu thông tin mật khẩu game.
  • Lưu ý: Mật khẩu game không trùng với mật khẩu của tài khoản. Mật khẩu game chỉ được sử dụng ký tự Alphabet và chữ số.

 

 

*Việc bổ sung đầy đủ thông tin cá nhân sẽ đảm bảo quyền lợi tài khoản cho bạn trong các trường hợp hỗ trợ bug, lag, lỗi, hack, tranh chấp tài khoản vv... nếu có.