Kim Châm Thẩm Gia

Kim Châm Thẩm Gia là thế lực trung lập giang hồ ở phía Đông Thành Đô, chuyên nghiên cứu thuật Kim Châm, kế thừa lý tưởng hành y cứu người, được người đời tôn sùng.

Người của Thẩm Gia hành sự có chừng mực, tuân theo nguyên tắc "Người không phạm ta, ta không phạm người". Tuyệt kỹ Kim Châm khi rút ra có thể lưu thông máu, cứu sống người bị thương

Khi châm vào có thể cách không điểm huyệt, lâm trận khống chế địch, uy lực ngang hàng với Đường Môn, người trong giang hồ không dám xem thường.

Từ sau khi phu phụ trang chủ Thẩm Kình Phong xuất trận diệt giặc, rồi chiến tử ở cổng Gia Dụ Quan, người của Thẩm Gia Trang dần suy yếu, nhưng được sự khôi phục của tiền nhậm trang chủ Thẩm Thương Hải, Thẩm Gia phục hồi lại uy danh.

Thế lực: Trung lập
Đánh giá: Hiệp
Định vị: Tầm xa/Liệu thương
Binh khí: Ám Khí Kim Châm

Đặc sắc võ học: Cứu người bị thương, xả thân cứu người.

 

Nội công: Kim Quan Ngọc Tỏa Nhị Thập Tứ Quyết
Bộ võ: Tam Dương Huyền Châm.