Hoạt động giang hồ

Mở giao diện N tìm tới thẻ Giang Hồ để xem các hoạt động Giang Hồ trong Cửu Âm Chân Kinh.

 

 

Có tất cả 16 hoạt động bao gồm:

 

 

Nhấn vào hoạt động cần xem thấy:

Thời gian sự kiện diễn ra:

 

 

Nơi nhận hoạt động sự kiện, nơi trả nhiệm vụ và điều kiện, hướng dẫn cách chơi:

 

 

Dựa vào chỉ dẫn và tọa độ NPC hệ thống này cho biết, người chơi có thể dễ dàng tham gia sự kiện 1 cách nhanh chóng nhất. Đặc biệt tích hợp Bách khoa toàn thư trên hệ thống, chỉ cần nhấn vào "Tin chi tiết" bạn có thể tìm được mọi thông tin cụ thể nhất về sự kiện.