Thần Cơ Doanh

Năm Vĩnh Lạc thứ 8, Chu Đệ hạ lệnh thi công Trường Lăng cho riêng mình ở Yến Kinh, dần dần thể hiện ý định dời đô. Đề phòng có người thọc gậy bánh xe ngăn cản kế hoạch, Chu Đệ âm thầm phái Thần Cơ Doanh Doanh - Chủ Lục Thiếu Quân dẫn các tướng sĩ tinh nhuệ đóng trú ở Yến Kinh, gánh vác nhiệm vụ bảo vệ thủ đô mới.

Không lâu sau đó, các bộ lạc Mông Cổ như Thát Đát,  Ngõa Lạt... nhận ra kế hoạch dời đô của Chu Đệ, đã nhiều lần phái cao thủ thuộc hạ lẻn vào Yến Kinh phá hoại việc xây dựng tân đô.

Khi Thần Cơ Doanh giao đấu với kẻ địch, đã phát hiện có một thế lực võ lâm âm thầm bàn tính âm mưu với Tặc Nhân Ngoại Vực. Sau nhiều lần thăm dò, Lục Thiếu Quân liền phát hiện ra đó chính là Minh Giáo biến mất nhiều năm gây ra.

Ngay lập tức, Lục Thiếu Quân bí mật phái người đi tiếp xúc với Minh Giáo.

Phải mất khá nhiều thời gian cân nhắc, Lục Thiếu Quân cùng giáo chủ Minh Giáo Minh là Thời Nguyệt mới đạt được thỏa thuận, quyết định mạo hiểm để Thần Cơ Doanh ở Yến Kinh, bí mật chiêu mộ đệ tử Minh Giáo vào đội ngũ. 

Dưới danh nghĩa tướng sĩ Thần Cơ Doanh, đệ tử Minh Giáo đã giúp đỡ Lục Thiếu Quân đánh đuổi ngoại địch.