Thiếu Lâm

Thái Tổ Trường Quyền

 

Biểu tượng

Tên

Loại chiêu thức

Hiệu quả kỹ năng (hiệu quả tầng 1)

 

Thoán Bộ Thâu Tâm

Thực chiêu (cương)

Chiêu thức xung phong, ở vị trí đối ngược lao đến trước mặt mục tiêu, liên kích 2 đợt tạo thành 56 điểm sát thương ngoại công (tổng 2 đòn, mỗi đòn 28 điểm)

 

Hư Bộ Đoạn Trửu

Hư chiêu (cương)

Thân hình vút qua, đánh ngã kẻ địch và tạo thành 41 điểm sát thương ngoại công (tổng 3 đòn, mỗi đòn đều 14 điểm), kẻ địch nếu mưu toan đỡ đòn thì sẽ bị đánh ngã càng thê thảm (chịu thêm sát thương tính cương)

 

Mã Bộ Giá Đả

Đỡ đòn (cương)

Trạng thái phòng ngự, khi đỡ đòn thành công, khiến người công kích chịu sát thương ngược trở lại có tính cương

 

Song Sao Phong Thiên

Thực chiêu (cương)

Phỏng theo đấm bốc tấn công 2 mặt trái phải, đánh 3 đòn nhanh chóng quét sạch kẻ địch trước mặt, tạo thành 34 điểm sát thương ngoại công (tổng 3 đòn, mỗi đòn 11 điểm)

 

Tiến Bộ Xung Chùy

Thực chiêu (cương)

Nén tim nâng khí, tay đánh chậm nhưng đủ mạnh, đánh bay mục tiêu trước mặt, tạo thành 107 điểm sát thương cương (tổng 1 đòn, mỗi đòn 107 điểm)

 

Phiên Thiên Bích Địa

Thực chiêu (cương)

Chiêu thức biến đổi ngoại công của sư tử gầm, khi gào thét rung chuyển trời đất, có thể khiến kẻ địch trong chu vi 5m hôn mê 3s tạo thành 58 điểm sát thương cương (tổng 1 đòn, mỗi đòn 56 điểm).

 

Lạc Bộ Bàn Hoa

Nộ chiêu (cương)

Nhịp bước vững vàng, xuất chiêu nhanh chóng nhưng mãnh liệt, tạo thành 231 điểm sát thương ngoại công cho mục tiêu (tổng 8 đòn, mỗi đòn 30 điểm)

 

Đạt Ma Côn Pháp

 

Biểu tượng

Tên

Loại chiêu thức

Hiệu quả kỹ năng (hiệu quả tầng 1)

 

Phật Quang Phổ Chiếu

Thực chiêu(Cương)

Tạo (50 ~50) điểm Ngoại công sát thương (tổng 3 đòn, mỗi đòn khoảng 17 điểm) cho đối phương, "Dư Kình" có thể làm chấn thương địch xung quanh.

 

Phật Môn Quảng Độ

Thực chiêu(Cương)

Chiêu thức xung phong, dùng lực cánh tay chú ý hướng về mục tiêu, tạo thành (50 ~ 50) điểm Ngoại công sát thường (tổng 2 đòn, mỗi đòn khoảng 25 điểm), lực tay càng cao uy lực càng lớn. (Chiêu thức này lợi dụng tốc độ khinh công tiếp cận đối thủ).

 

Phổ Độ Tứ Phương

Hư chiêu(Cương)

Dùng sức mạnh lớn nhất càng quét phía trước, nếu mục tiêu bị phá vỡ, "Dư Kình" sẽ còn chấn động dần đến kẻ địch xung quanh.

 

Kim Cang Phục Ma

Giá chiêu(Cương)

Thế phòng ngự, lấy nội kình đỡ công kích đối phương, tạo thành 7 điểm chấn thương cho đối thủ (Chấn thương chịu ảnh hưởng của uy lực bản thân).

 

Vạn Phật Quy Tông

Thực chiêu(Cương)

Vạn côn tề xuất, côn phong chấn thương, sát thương địch tạo (203 ~ 203) điểm Ngoại công (tổng 11 đòn, mỗi đòn khoảng 18 điểm) sát thương, lúc mục tiêu trên không có thể tiếp tục công kích.

 

Phật Pháp Vô Biên

Thực chiêu(Cương)

Đất lung lay đá nứt vỡ, làm cho kẻ địch xung quanh bị (69 ~ 69) điểm Ngoại công sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 70 điểm) đồng thời bị chấn bay, chấn thương kinh mạch (trong thời gian ngắn tốc độ di chuyển giảm, không thể sử dụng khinh công, không thể xuất chiêu).

 

Như Lai Hạ Phàm

Thực chiêu(Cương)

Dựa vào thế lực của Thái Sơn Trang Đình, nhất kích tạo nên (50 ~ 50) điểm Ngoại công sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 50 điểm). Chiêu thức này có thể phóng thích lăng không, bổ nhào công kích mặt đất, làm cho kẻ địch trong phạm vi choáng 3 giây.

 

 

Vi Đà Côn Pháp

 

Biểu tượng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả kỹ năng (hiệu quả tầng 1)

 

Phục Hổ Thính Phong

Thực chiêu(Cương)

Áp Côn Chấn tấn công phía trước, làm cho kẻ địch xung quanh nhận (30 ~ 30) điểm Ngoại công sát thương (tổng cộng 2 đòn, mỗi đòn khoảng 15 điểm). Nếu lúc trên mình, kẻ địch sót lại "Khô cạn", sẽ tăng thêm tính tổn hại

 

Hồng Hà Quán Nhật

Thực chiêu(Cương)

Chiêu thức xung phong, thanh khí xâm nhập, đối với mục tiêu tạo thành (64 ~ 64) điểm Ngoại công sát thương (tổng cộng 3 đòn mỗi đòn khoảng 21 điểm) và làm mục tiêu di chuyển chậm. Nếu tự thân tồn tại "Nạp Hài" thì chiêu thức đối với hiệu quả giảm tốc càng tốt. (Chiêu thức này lợi dụng tốc độ khinh công để tiếp cận đối thủ)

 

Đầu Tiên Đoạn Lưu

Hư chiêu(Cương)

Công kích ầm ầm, tạo thành (20 ~ 20) điểm Ngoại công sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 20 điểm); sức mạnh trong nháy mắt đánh tan kẻ địch. Tăng "Đoạn Lưu" cho kẻ địch, 2 chân tê dại khó mà di chuyển.

 

Hoàng Thạch Nạp Lý

Giá chiêu(Cương)

Thế phòng thủ, khi đỡ đòn thành công, làm bản thân thêm "Hoàng Hài", có thể tăng tốc độ di chuyển bản thân 15%.

 

Bình Địa Long Phi

Thực chiêu(Cương)

Bình địa có gió, rồng phi thân đáp xuống, vẫy đuôi quét sạch quân địch tạo thành (50 ~ 50) điểm sát thương Ngoại công (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 50 điểm), đồng thời khiến địch bị choáng trong thời gian ngắn.

 

Thương Long Quy Hải

Nộ chiêu(Cương)

Vi Đà tuyệt kỹ, thế trọng vạn quân, tê không liệt địa, nhiều lần công kích mục tiêu tạo thành (163 ~ 163) điểm Ngoại công sát thương (tổng cộng 5 đòn, mỗi đòn khoảng 34 điểm), đánh một lần sau cùng có thể hất văng kẻ địch.

 

 

Long Trảo Thủ

 

Biểu tượng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả

 

Đảo Hư

Thực chiêu(Cương)

Lực đánh nện xuống, đánh mạnh kẻ thù phía trước tạo thành 2 đòn Dương sát thương, đồng thời tăng thêm trạng thái “Hư”: giảm tốc độ di chuyển, hiệu quả này có thể tăng lên.

 

Bộ Phong

Thực chiêu(Cương)

Ngưng khí với vuốt, xuyên qua mà ra, tạo thành 2 đòn Dương sát thươngvới mục tiêu. Nếu đối phương tại"Khuyết"trạng thái, làm cho tạm thời không thể sử dụng khinh công.

 

Nã Vân

Hư chiêu(Cương)

Dĩ hư dẫn thực, nã niết mệnh môn, đối với kẻ địch phía trước tạo thành 1 đòn đòn Dương sát thương Nếu kẻ địch phá vỡ, sẽ tăng thêm trạng thái"Khuyết" và trạng thái"Hư".

 

Thủ Khuyết

Giá chiêu(Cương)

Thế phòng ngự, lúc xuất chiêu thành công, thêm cho người công kích trạng thái "Khuyết"lúc dùng khinh công, tốn điểm khinh công, hiệu quả thêm 3 lớp.

 

Bão Tàn

Thực chiêu(Cương)

Chiêu thức xung phong, tay như cung, bao trọn đánh, đối với mục tiêu tạo thành 2 đòn Dương sát thương. Nếu mục tiêu nằm ở trạng thái"Hư", thì khiến nó định thân. (Chiêu thức này lợi dụng tốc độ khinh công tiếp cận đối thủ)

 

Tróc Ảnh

Thực chiêu(Cương)

Phi Thân Vô Ảnh, Trảo Kình Thôi Tâm, gây ra 1 đòn Dương sát thương cho mục tiêu, tăng 1 tầng "Hư" cho mục tiêu. Nếu ở dưới đất công kích mục tiêu trên không, sẽ đánh rơi mục tiêu tăng thêm sát thương.

 

Phê Hàng

Nộ chiêu(Cương)

Long đằng di chuyển, thần trảo giơ ra kéo mục tiêu đến gần, gây cho địch 7 đòn Dương sát thương.