Thiên Sơn

Với vũ khí là "Kiếm", võ học Thiên Sơn phái sẽ tạo ra lực sát thương mạnh đến mức nào?

Thế còn bộ võ mật truyền Thiên Sơn thì sao?

  • Võ học cơ bản: Vong Xuyên Kiếm Pháp, Cửu Nghi Kiếm Pháp, Ngũ Linh Phổ
  • Trấn phái: Thiên Sơn Kiếm Pháp
  • Mật truyền: Thiên Nhạc Kiếm Pháp

Vong Xuyên Kiếm Pháp

Vũ khí Song Kiếm / Thuộc tính Thái Cực丨Nhu sát thương

Tên chiêu thức

Phân loại

Hồi (giây)

Nội lực mất

Tầm bắn (m)

Hiệu quả

Triều Mộ Nhu Đoạn Trường

Thực

2 7

5

Thục giang thủy bích thục sơn thanh, thánh chủ triều triều mộ mộ tình.

Cầm kiếm vung lên 2 điểm gây cho mục tiêu trong phạm vi 5m phía trước; Chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn khiến mục tiêu mỗi lần xuất chiêu đều mất nội lực, duy trì 7s.

Oanh Liệt Bá Thiên Hạ

2 7

5

Hôm nay, ta dù có mất mạng, cũng vẫn là! Tây Sở Bá Vương!

Song kiếm vung ra gây cho mục tiêu phạm vi 5m phía trước Khi đánh phá đỡ đòn của mục tiêu,đánh tan 2% nội lực của mục tiêu

Phân Nhiễu Tỏa Thiên Phong Thực 6

7

3

Phân phân nhiễu nhiễu tương vương mộng, thiên phong túc hạ vu hiệp tư, vung kiếm gây cho mục tiêu chọn trúng.

Khi chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn mỗi đòn hấp thu nội lực đối phương (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Phong Vũ Tiểu Sơn Hải Thực 10

7

15

Ngô việt giáp sĩ vạn tiễn tiếu, phong vũ bát nguyệt tàn đường triều, nhảy người bắn về phía trước, gây cho mục tiêu phạm vi 15m phía trước.

Vận dụng kiếm pháp hệ thủy của Thiên Sơn, phóng ra nội lực dồi dào, kẻ địch chưa kịp đỡ đòn sẽ bị đánh bay

Hoảng Hốt Ảm Tiêu Hồn Thực 12

7

20

Hốt hoảng tần hoài dạ phảng sắc, ngọc thụ hậu đình ảm tiêu hồn, hận vong quốc, ai hiểu thấu?

Cầm kiếm lắc mạnh, gây cho mục tiêu chọn trúng; nếu điểm nội lực bản thân cao hơn mục tiêu, khiến mục tiêu chưa đỡ đòn bị đơ, mỗi lần chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn thêm cho mục tiêu trạng thái tiêu hồn, mỗi tầng tăng tỉ lệ bị bạo kích 5%, mỗi đòn kèm sát thương bằng 0.1 nội lực đã mất của mục tiêu (Chỉ hiệu lực với người chơi), đòn cuối chiêu thức có thể lập tức nhảy né ở phía sau mục tiêu chưa đỡ đòn.

Minh Bạch Chuyển Càn Khôn Giá 1

3

 

Mịch La giang thủy trường liên miên, triều triều mộ mộ vật đình yết, dùng chiêu thức nhận được trạng thái "Chuyển Càn", dùng lần nữa nhận được trạng thái "Chuyển Khôn", hai loại chiêu thức có thể đổi sử dụng.

Chiêu thức "Chuyển Càn"thêm cho mục tiêu Càn, có thể cộng dồn, khi cộng dồn đến 12 tầng bộc phát khiến mục tiêu mất 1 lần khí huyết và nội lực, và khiến mục tiêu không thể dùng khinh công 5s .Chiêu thức "Chuyển Khôn" thêm cho mục tiêu Khôn, có thể cộng dồn, khi cộng dồn đến 12 tầng bộc phát khiến mục tiêu mất 30 điểm Khinh Công, và khiến mục tiêu giảm 30% sát thương chiêu thức. Dùng bộ khác sẽ xóa hiệu quả chiêu thức.

Tinh Điểm Diệt Thương Mang Thực 10

7

5

Thương mang cốt hàn vận hà lệ, hà lạc nhất liên giang nam thủy, hoa quỳnh đã nở, Đế Vương ở nơi đâu?

Kiếm khí xoay tròn, khuấy động thủy hoa, gây cho mục tiêu phạm vi 5m xung quanh ; Mỗi đòn kèm sát thương bằng 0.1 nội lực đã mất của mục tiêu, (Chỉ hiệu lực với người chơi) và tốn 1 tầng tiêu hồn, đánh bay mục tiêu chưa đỡ đòn . Thi triển chiêu thức có thể tự do di chuyển và là trạng thái Hoàng Bá Thể.

Tiêu Sái Đoạn Hồng Trần Nộ 10

Nộ khí mất 50

3

Thiên lý trung nguyên đạp hoàng hà, tiêu sái đông tây khoa trường giang, Cầm kiếm vung múa, liên trảm mục tiêu gây sát thương.

Mỗi đòn đều kèm sát thương nội lực đã mất của mục tiêu x0.1 (Chỉ hiệu lực với người chơi).

*Một vài hình ảnh

 

 

Cửu Nghi Kiếm Pháp

 

Vũ khí Đơn Kiếm / Thuộc tính Thái Cực丨Sát thương Ngoại Công

Tên chiêu thức

Phân loại

Hồi (giây)

Nội lực mất

Tầm bắn (m)

Hiệu quả

Nhân Dao Hải Thâm

Thực 2 7 5

Hải thủy trực hạ vạn lý thâm, thùy nhân bất ngôn thử ly khổ.

Cầm kiếm lướt qua kẻ địch trước mặt, gây cho kẻ địch trong phạm vi 5m trước mặt , chính xác kẻ địch chưa đỡ đòn bản thân nhận được trạng thái Nhân Dao Hải Thâm, tốc độ di chuyển bản thân tăng 10%, duy trì 5s.

Sơn Băng Thủy Nguyệt 2 7  

Thương ngô sơn bằng tương thủy tuyệt, trúc thượng chi lệ nãi khả diệt.

Ngồi xổm chẻ xuống, gây cho mục tiêu phía trước Khi phá phòng thành công: Đánh bay mục tiêu.

Nghiêu Thuấn Thiện Vũ Thực 6 7 3

Lôi bằng bằng hề dục hống nộ, nghiêu thuấn đương chi diệc thiền vũ.

Cầm kiếm đâm xuống, gây cho mục tiêu (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Thất Long Dịch Hổ Giá 1 3  

Quân thất thần hề long vi ngư, quyền quy thần hề thử biến hổ.

Đỡ đòn thành công bản thân nhận trạng thái Thất Long Dịch Hổ, khi thi triển chiêu thức bộ này kèm 20 điểm sát thương ngoại công (Sát thương chịu ảnh hưởng của uy lực cận thân), trạng thái duy trì 10s.

Động Khóc Viễn Vọng Khí 10 3  

Động khấp hề viễn vọng, kiến thương ngô chi thâm sơn.

Vận khí vào kiếm, thêm cho bản thân Động Khốc Viễn Vọng: có thể phản đòn sát thương chịu vào kẻ địch, duy trì 8s (Chỉ được phản đòn sát thương của người chơi)

Đế Tử Khấp Vân Thực 10 7   Đệ tử khấp hề lục vân gian, tùy phong ba hề khứ vô hoàn. Múa kiếm nhẹ nhàng, gây cho kẻ địch trong phạm vi 10m phía trước, có thể đánh bay mục tiêu chưa đỡ đòn.
Đề Yên Tiêu Vũ Thực 10 7 20

Nhật thảm thảm hề vân minh minh, tinh tinh đề yên hề quỷ tiếu vũ.

Nhảy lên trảm mục tiêu trên không gây sát thương (Chiêu thức chỉ dành cho mục tiêu trên không).

Cửu Nghi Liên Miên Nộ 10 Nộ khí mất 50 3

Cửu nghi liên miên giai tương tự, trọng đồng cô phần cánh hà thị.

Bay vọt lên không trung, gây cho mục tiêu sát thương.

*Một vài hình ảnh

 

Ngũ Linh Phổ

Vũ khí Đồ Thủ / Thuộc tính Thái Cực丨Sát thương Dương

Tên chiêu thức

Phân loại

Hồi (giây)

Nội lực mất

Tầm bắn (m)

Hiệu quả

Hạc Trường Phù Đoản

Thực

8 7 3

Bạch hạc lượng sí, phong nhĩ tuyệt hộ quyền.

Gây cho mục tiêu chọn trúng , ở trạng thái Xà Hạc Song Hành, đòn cuối chiêu thức có thể đánh ngã kẻ địch chưa đỡ đòn.(Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ).

Hổ Tiếu Phong Sinh Thực 8 7  

Ngã hổ phốc thực, phách lô tư tâm thoái.

Gây cho mục tiêu chọn trúng sát thương, ở trạng thái Hổ Hạc Song Hình, tốc độ xung kích, cự ly xung kích và tỉ lệ chính xác đều tăng.(Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ).

Xà Ảnh Bôi Cung 2 7 5

Linh xà bàn thân, yết bộ đế dẫn chưởng.

Gây cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước sát thương, khi phá thành công đỡ đòn của kẻ địch, khiến hắn trong 3s không thể dùng khinh công.

Ở trạng thái Xà Hạc Song Hành có thể khiến kẻ địch muốn đỡ đòn nhiễm Xà Độc: trong 5s tốc độ di chuyển càng ngày càng chậm

Báo Biến Long Tương Thực 12 7 5

Liệp báo đằng không, đoạt mệnh liên hoàn xuyên tâm thoái.

Gây cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước sát thương, và liên tục Đánh lui kẻ địch chưa đỡ đòn, đòn cuối đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn.

Tốn 3 tầng Tam Chuyển Thú Kình lúc thi triển chiêu thức có thể nhận được Hoàng Bá Thể. Ở trạng thái Hổ Hạc Song Hình thế chân tập trung, kẻ địch trong phạm vi ảnh hưởng không thể đỡ đòn.

Xà Hành Hạc Lệ Giá 2 3  

Hạc tẩu xà bàn, xà hạc song hành.

Bản thân vào trạng thái Xà Hạc Song Hành, đồng thời chiêu thức thành [Hổ Thế Hạc Minh]. Xà Hạc Song Hành: tăng cường chiêu thức [Hạc Trường Phù Đoản] [Xà Ảnh Bôi Cung].

Chiêu thức thi triển xong hoặc thành công đỡ đòn xong, bản thân nhận được 1 tầng Tam Chuyển Thú Kình: Khi Khí Kình sinh ra và tiêu tan, gây cho kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh 17 điểm sát thương dương, duy trì 12s, có thể cộng dồn 5 tầng

Long Nộ Huyền Dã Nộ 10 Nộ khí mất 50 3

Long hí thâm uyên, mê tung xung trận chùy.

Gây cho mục tiêu chọn trúng gây sát thương , mỗi lần chính xác kẻ địch, đều có thể đánh tan 1 tầng Tam Chuyển Thú Kình của bản thân.

*Một vài hình ảnh

 

Trấn phái - Thiên Sơn Kiếm Pháp

 

Vũ khí Đơn Kiếm / Thuộc tính Thái Cực / Nhu Sát Thương

Tên chiêu thức

Phân loại

Hồi (giây)

Nội lực mất

Tầm bắn (m)

Hiệu quả

Lẫm Tuyết Không Lạc Thực 2 30 30

Cửu thiên phi thượng vân át đoạn, băng tuyết chiêu lai lộ thế hồn.

Vung kiếm gây cho mục tiêu sát thương, thêm cho mục tiêu chưa đỡ đòn "Thái Dương Chân Khí" duy trì 10s.

Nếu trên người mục tiêu đồng thời tồn tại "Thái Dương, Thái Âm Chân Khí" thì Âm Dương Hợp Nhất, tỉ lệ né tránh và sát thương chiêu thức giảm 50%, duy trì 7s

Băng Phong Sơ Hồng 2 30  

Hồng trần ngưỡng mộ thiên tầm khứ, nan đắc phù sinh hiện hồng quang.

Xoay người gật đầu, múa kiếm phá đòn, gây cho mục tiêu trong 6m xung quanh sát thương; Khi phá đỡ đòn của mục tiêu có thể đánh bay mục tiêu

U Liên Vân Hoàng Thực 8 38 5

Tuyết vực thiên thu vi nhất mộng, băng tâm cao xử chiếu vân hoàn.

Vung trảm như vô hình, gây cho mục tiêu chọn trúng sát thương.

Đòn cuối chiêu thức thêm cho mục tiêu chưa đỡ đòn "Thái Dương Chân Khí". Nếu trên người mục tiêu đồng thời tồn tại "Thái Dương, Thái Âm Chân Khí" thì Âm Dương Hợp Nhất, tỉ lệ né tránh và sát thương chiêu thức giảm 50%, duy trì 7s(Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Hàn Sương Toái Ảnh Thực 12 30 20

Hàn sương phi phong vô tuyệt ảnh, đoạn ngọc băng đào kết xung ba.

Kiếm khí xuất liên tục, phi thân liên trảm, gây cho mục tiêu sát thương

Phi Lăng Cửu Tiêu Thực 15 30 20

Vạn nhẫn băng xuyên trực tùng thiên, bạch lăng huyền xạ ngưng cửu tiêu.

Lách mình vung kiếm, hàn khí ngưng thân, gây cho mục tiêu chọn trúng sát thương, đóng băng mục tiêu chưa đỡ đòn 5s, bị tấn công giải trừ đóng băng, đồng thời thêm cho mục tiêu "Thái Âm Chân Khí", kẻ địch trên không rơi xuống đất. Nếu trên người mục tiêu đồng thời tồn tại "Thái Dương, Thái Âm Chân Khí" thì Âm Dương Hợp Nhất, tỉ lệ né tránh và sát thương chiêu thức giảm 50%, duy trì 7s

Hoành Tuyết Đoạn Phong Thực 20 30  

Triều tùy ám lãng tuyết sơn khuynh, hổ tiếu kinh phi cốc để nha.

Dùng nội lực đặc biệt của Thiên Sơn khuấy động thân kiếm tạo ra 1 tường băng gây sát thương.

Lần đầu chính xác và mục tiêu vào trong phạm vi tường băng sẽ định thân 3s, đồng thời trong phạm vi tường băng không thể xuất chiêu thức ám khí, tường băng tồn tại 10s, và duy trì phát ra "Thái Âm Chân Khí", khi tường băng tan vỡ biến mất đánh bay mục tiêu trong phạm vi. Khi đội hữu vào phạm vi tường băng, tăng 20% tốc độ di chuyển và 20% tỉ lệ chính xác. Nếu trên người mục tiêu đồng thời tồn tại "Thái Dương, Thái Âm Chân Khí" thì Âm Dương Hợp Nhất, tỉ lệ né tránh và sát thương chiêu thức giảm 50%, duy trì 7s

Lãnh Mai Phất Sơn Giá  1 15  

Độc tự cao sơn bằng lạc mịch, thiên tầng băng phách ánh trường thiên, chiêu thức nhận 1 tầng Băng Hàn Chi Khí, có thể cộng dồn 10 tầng, sau 10 tầng chủ động thi triển, lợi dụng Băng Hàn Chi Khí đóng băng bản thân, miễn dịch phần lớn sát thương (Nguồn sát thương là người chơi) và khống chế, nhưng bản thân không thể xuất chiêu hoặc di chuyển, duy trì 2s.

Thi triển xong xóa Băng Hàn Chi Khí cộng dồn và vào thời gian điều tức 20s. Sử dụng bộ khác sẽ xóa trạng thái này

Vạn Lý Băng Phong Nộ 10 Nộ khí mất 50 6

Hạn hải lan can bách trượng băng, sầu vân thảm đạm vạn lý ngưng.

Thiên sơn xuất kiếm, đóng băng vạn dặm! Đạp bước xoay trảm gây cho mục tiêu sát thương; Ra tay lập tức đóng băng mục tiêu trong phạm vi 6m, khi bước đi ở kiếm trận kiếm khí liên tục đâm xuyên làm dày tầng băng, đòn cuối băng vỡ đánh bay mục tiêu (Khi xuất chiêu không thể di chuyển, là trạng thái Hoàng Bá Thể)

*Một vài hình ảnh

Mật truyền Thiên Sơn - Thiên Nhạc Kiếm Pháp

Vũ khí Song Kiếm / Thuộc tính Thái Cực / Âm Sát Thương

 

Tên chiêu thức

Phân loại

Hồi (giây)

Nội lực mất

Tầm bắn (m)

Hiệu quả

Sương Tuyết Tề hàn Tiêu Thực 2 38  

Tuế mạt âm dương thôi đoạn cảnh, thiên nhai sương tuyết tế hàn tiêu.

Kiếm khí phun trào gây cho kẻ địch 20m phía trước sát thương, thêm cho kẻ địch chưa đỡ đòn Hàn Tiêu. Hàn Tiêu: duy trì gây sát thương và giảm tốc 20%, duy trì 7s.

Tuyết lạc Vãn Thanh Thu 6 38 15

Vân tiêu trực thượng, sương tuyết tương y, nhất kiên sương tuyết vãn phù trần.

Bay lên không xung kích gây cho mục tiêu sát thương, phá phòng thành công thêm cho mục tiêu trạng thái Tuyết Lạc tốc độ di chuyển giảm đến thấp nhất và trong 5s sau đó dần dần hồi phục.

Hạo Uyển Ngưng Sương Thực 6 38 3

Ngân hán trụy hoài, băng luân chuyển ảnh, song oản ngưng sương tuyết.

Bước từ từ vung kiếm gây cho mục tiêu sát thương(Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ).

Lạc Tuyết Nhiễm Ly Thương Thực 15 38 5

Tuyết nhiễm tân sương, nhất địa ly thương, tịch dạ các tĩnh nhân bạc lương.

Ngưng băng thành kiếm, nhấp chọn phạm vi ném Lạc Tuyết Kiếm, Lạc Tuyết Kiếm rơi xuống đất gây cho kẻ địch 5m xung quanh sát thương và đánh choáng kẻ địch chưa đỡ đòn 2s.

Trong phạm vi Lạc Tuyết Kiếm duy trì gây cho kẻ địch sát thương và cấm khinh công. Lạc Tuyết Kiếm tối đa tồn tại 7s. Khi bản thân cách Lạc Tuyết Kiếm trong 20m, chiêu thức biến thành [Cấp Tuyết Vũ Hồi Phong]: Bản thân lập tức đến chỗ Lạc Tuyết Kiếm, đánh vỡ Lạc Tuyết Kiếm gây cho kẻ địch xung quanh sát thương và đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn.

Nộ Đào Quyển Sương Tuyết Thực 15 38  

Vân thụ nhiễu đề sa, khương quản lộng tinh, thiên khiếm vô nhai.

Song kiếm đâm xuống đất, gây cho kẻ địch trong phạm vi sát thương, đồng thời trấn áp kẻ địch ngã xuống đất, chiêu thức không thể dùng ở trên không Khi thi triển nhận được trạng thái Hoàng Bá Thể.

Băng Liên Giảo thanh Huy Giá 2 19  

Cảnh cảnh thanh huy, độc lệnh sương tuyết mạn niên niên.

Đỡ đòn thành công khiến kẻ địch nhận trạng thái Thanh Huy: giảm tốc 5%, nội phòng giảm 3%, Thanh Huy tồn tại 5s có thể cộng dồn 5 tầng. Sử dụng kỹ năng bộ khác xóa hiệu quả Băng Liên Giảo Thanh Huy của bản thân.

Tuyết Ám Điêu Kỳ Họa Nộ 10 Nộ khí mất 50 30

Phong nghịch nhạn vô hành, vạn kiếp vân thu, xuy lạc hiên viên đài.

Chém liên tục kẻ địch gây sát thương. Chính xác kẻ địch bị trạng thái giảm tốc của bộ ảnh hưởng có thể gây sát thương kèm nhất định. (Hình Thể khác nhau [81-100] sẽ có điều chỉnh khác nhau đối với hiệu quả của chiêu thức này).

Mộ Tuyết Túy Hoang Niên Thực 12 38 15

Trọng khuynh túy hậu bôi, thu không nhất kiếm hoành sương tuyết.

Vung kiếm lên, gây cho mục tiêu chọn trúng sát thương Chiêu thức chính xác kẻ địch có trạng thái giảm tốc của bộ này chưa đỡ đòn có thể đánh ngã kẻ địch, chiêu thức đánh rơi kẻ địch chưa đỡ đòn trên không. (Hình Thể khác nhau [81-100] sẽ có điều chỉnh khác nhau đối với hiệu quả của chiêu thức này).

*Một vài hình ảnh