Thiên Sơn

Nội công của Thiên Sơn phái có thật cao siêu như tương truyền trong giang hồ bấy lâu nay?

Nội công 1 - Hàn Phách Quyết 

Dựa vào lĩnh ngộ thế dòng chảy của sông băng, vẻ đẹp của sông băng, trong tĩnh có động, bề mặt lù lù không động đậy, dưới tầng băng âm thầm trào dâng, Hàn Phách Quyết có được tinh túy của sông băng, ngưng trọng biến ảo vô thường, rất có uy lực.

 • Thuộc tính: Thái Cực
 • Số tầng: 36
 • Chỉ số 36 tầng

Lực Tay

Thân Pháp

Nội Tức

Canh Khí

Thể Phách

53

35

79

27

27

Khí Huyết tăng

Nội Lực tăng

Phòng ngự Nội Công

Sức bền Đỡ Đòn

1940

600

50

1310

Đặc hiệu

 • Cứ tấn công 5 lần, lần tấn công tiếp theo gây thêm cho kẻ địch 234 điểm Sát Thương Âm (bỏ qua phòng ngự và đỡ đòn, được cộng thêm uy lực cận thân và uy lực.

Nội công 2 - Nguyệt Lạc Lục

Một loại công pháp nội tu cổ xưa truyền vào từ Tây Vực, tâm như trăng sáng, hiện tâm cũng vô tâm. Nếu đạt đến cảnh giới cao nhất “Nhân ngưu bất kiến thời, bích thiên quang giảo hạo”, thì phòng ngự cực mạnh có thể tự động hộ thể, công pháp này chí nhu chí khắc cương.

 • Thuộc tính: Thái Cực
 • Số tầng: 36
 • Chỉ số 36 tầng

Lực Tay

Thân Pháp

Nội Tức

Canh Khí

Thể Phách

52

26

77

77

26

Khí Huyết tăng

Nội Lực tăng

Phòng ngự Nội Công

Sức bền Đỡ Đòn

2900

895

75

2590

Đặc hiệu

 • Cứ chịu đòn 5 lần, lần chịu đòn tiếp theo trong 5s hồi phục 234 điểm Khí Huyết và Nội Lực bằng 5% Nội Lực tối đa hoặc phản đòn 234 điểm Sát Thương Âm (Hồi phục Khí Huyết và sát thương đều được cộng thêm uy lực cận thân và uy lực nội công, thời gian hồi khí 10s)

Nội công 3 - Linh Nhạn Lục

Cao nhân Thiên Sơn Phái lĩnh ngộ từ Đại Nhạn Công do 1 Vân Du Thiền Sư thi triển, chao liện nhẹ nhàng, địch mạnh thì yếu, địch yếu thì mạnh, thu pháp tùy tâm. Đến bước thượng thừa nhất, nội lực giống như yếu đi, nhưng cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận.

 • Thuộc tính: Thái Cực
 • Số tầng: 36
 • Chỉ số 36 tầng

Lực Tay

Thân Pháp

Nội Tức

Canh Khí

Thể Phách

64

96

64

64

32

Khí Huyết tăng

Nội Lực tăng

Phòng ngự Nội Công

Sức bền Đỡ Đòn

3720

1065

95

2940

Đặc hiệu

 • Bắc Nhạn Nam Phi: Khi tấn công giữa địch và ta có thể sinh ra Linh Nhạn Chân Khí bắn ra liên tục: Khi bắn đến bản thân tăng 6% sát thương chiêu thức và tăng tốc 10%, Khi bắn đến kẻ địch khiến sát thương kẻ địch chịu tăng 6% và giảm tốc 10%, 2 loại hiệu quả đều có thể cộng dồn 5 lần (Thời gian hồi khí 30s).
 • Thân Thanh Như Nhạn: Tiêu hao nội lực giảm 10%

Nội công 4 - Mai Ảnh Sao

Mấy chục năm trước, cao nhân ẩn thế Thiên Sơn Phái bế quan 20 năm trong Thiên Sơn Nha Động, từ trạng thái Thiên Sơn Hàn Mai sáng tạo ra tâm pháp nội công nho nhã cổ xưa. Người tu luyện phải có căn cơ nội công giỏi.

 • Thuộc tính: Thái Cực
 • Số tầng: 49
 • Chỉ số 49 tầng

Lực Tay

Thân Pháp

Nội Tức

Canh Khí

Thể Phách

79

57 154 115 72

Khí Huyết tăng

Nội Lực tăng

Phòng ngự Nội Công

Sức bền Đỡ Đòn

5490 1600 140

6450

Đặc hiệu

 • Hàn Mai Hộ Tuyết: Sau khi bản thân chịu đòn mỗi giây nhận 1 tầng Hộ Tuyết Hàn Khí: Tỉ lệ bị bạo kích của bản thân giảm 1.5%, giảm sát thương bạo kích tăng 3%, duy trì 12s, có thể cộng dồn 6 lần, Hộ Tuyết Hàn Khí khi chịu đòn chuyển lên người kẻ tấn công, mỗi tầng Hàn Khí khiến hắn giảm tốc 10%, tỉ lệ bị bạo kích tăng 1.5%, sát thương bạo kích chịu tăng3% (Thời gian hồi khí 30s).
 • Mai Ảnh Tương Cố: Khi trạng thái Hàn Mai Hộ Tuyết kết thúc, bản thân khi tấn công trong 8s, mỗi đòn kèm 156 điểm Sát Thương Âm (được cộng thêm uy lực cận thân và uy lực nội công), Hàn Khí trên người kẻ địch càng nặng, sát thương kèm càng cao

Nội công 5 - Vân Thiên Phổ

Thần công hộ pháp chí cao vô thượng của Thiên Sơn Phái. Tu luyện tổng cộng chia 10 tầng, càng về sau độ khó càng tăng, sau khi luyện đến tầng 7, cần mấy mươi năm khổ công rèn luyện mới đột phá được 1 tầng. Luyện thành võ công này, e là khó như lên trời.

 • Thuộc tính: Thái Cực
 • Số tầng: 49
 • Chỉ số 49 tầng

Lực Tay

Thân Pháp

Nội Tức

Canh Khí

Thể Phách

90 71 226 168

90

Khí Huyết tăng

Nội Lực tăng

Phòng ngự Nội Công

Sức bền Đỡ Đòn

7320 2180 175

8160

Đặc hiệu

 • Hào Khí Xung Thiên: Khi tấn công có tỉ lệ đánh vào cơ thể kẻ địch 8 tầng Khí Kình "Hào Khí Đoạn Mạch" duy trì 12s: Duy trì gây Sát Thương Cương (được cộng thêm uy lực cận thân và uy lực nội công), số tầng Khí Kình càng cao sát thương càng cao, trong thời gian đó tấn công đoạn mạch chủ nhân Khí Kình, đánh Khí Kình trở lại cơ thể hắn.
 • Chính Khí Can Vân: Khi chịu đòn có tỉ lệ trong 10s duy trì hồi phục khí huyết, bị kẻ địch trúng Khí Kình"Hào Khí Đoạn Mạch" tấn công, có thể tăng mạnh hiệu quả hồi phục.

Nội công 6 - Lôi Âm Thần Điển

Tuyệt học nội công Thiên Sơn Trấn Phái, cũng là tâm pháp nội công thần bí nhất trên giang hồ. Nghe nói cao thủ trình độ cao nhất của Thiên Sơn Phái cũng chỉ có một vài vị có thể luyện thành, tu luyện thành sẽ phóng khí như kiếm, sức mạnh vô địch, từng đợt khí có thể kích hoạt lôi băng tiêu diệt.

 • Thuộc tính: Thái Cực
 • Số tầng: 49
 • Chỉ số 49 tầng

Lực Tay

Thân Pháp

Nội Tức

Canh Khí

Thể Phách

102 78 307 228

111

Khí Huyết tăng

Nội Lực tăng

Phòng ngự Nội Công

Sức bền Đỡ Đòn

9270

2800 215 9870

Đặc hiệu

 • Lôi Thanh Ẩn Ẩn: Khi tấn công có tỉ lệ dùng Lôi Thanh Ẩn Ẩn Chân khí chấn thương kẻ địch: Sát thương chịu trong 8s tăng 15% và sát thương chịu sau 8s bộc phát 35%, trong thời gian đó cứ tấn công 1 lần (Nhiều nhất 4 lần) nội thương trầm trọng 5% (Thời gian hồi khí 32s).
 • Thần Âm Hài Hài: Khi chịu đòn có tỉ lệ kích hoạt chân khí Thần Âm Hài Hài xóa tan ư huyết trị thương: Sát thương chịu trong 6s sau 6s chuyển hóa 30% thành khí huyết, trong thời gian đó cứ chịu đòn 1 lần (Nhiều nhất 4 lần) hiệu quả chuyển hóa tăng 5% (Thời gian hồi khí 40s).