Huyết Đao Môn

Có 2 cách gia nhập Đào Hoa Đảo: Nhập môn chính tuyếnNhập môn Kỳ Ngộ.

Nhập môn chính tuyến 

Đệ tử Cẩm Y Vệ: Có thể đến chỗ Hoàng Phủ Dao nhận nhiệm vụ tiến cử nhập môn, hoàn thành nhiệm vụ có thể gia nhập Huyết Đao Môn. 

Nhân sĩ giang hồ khác: Nghe nói cao nhân thần bí bên ngoài thành Tô Châu có thông tin của Huyết Đao Môn, có thể đến dò hỏi 1 chuyến xem sao. 

Gia nhập Huyết Đao Môn từ Vô Môn Phái 

Điều kiện danh phận 

Người chơi là Cẩm Y Vệ hoặc Vô Môn Phái hoặc là phản sư, dịch dung hoặc hạ sơn lịch luyện đệ tử. 

Không phải Chưởng Môn, Trưởng Lão, Chấp Sự. 

Ký hiệu Thiện Ác của người chơi vô môn phái phải là ác hoặc tà. Đệ tử Cẩm Y Vệ không cần ký hiệu. 

Người chơi phải học được 1 nghề chế tạo và thu thập bất kỳ. 

Điều kiện giang hồ 

Người chơi không ở trạng thái bắt cóc. 

Người chơi phản sư bổn môn trong 24 ngày không thể vào lại. 

Điều kiện võ học 

Người chơi phải đạt thực lực Thần Hồ Kỳ Kỹ

Cách thức nhập môn

Bước 1: Người chơi vô môn phái đến Tô Châu tìm NPC Hoàng Dẫn Thời (747, 431) nhận nhiệm vụ. Hoàng Dẫn Thời sẽ yêu cầu đến Kim Lăng (1652, 1674) do thám tình hình. Sau khi thăm dò được tin tức, tìm Nhan Như Nguyệt ( Đệ Tử Nga Mi) (Kim Lăng 1312, 1776). Đối thoại với người này xong thì tìm đệ tử Võ Đang Ngôn Húc (Kim Lăng 1591, 1663)

Bước 2: Đến chỗ tiểu nhị Hoàng Đại Nhị mua rượu (Kim Lăng 1351, 1802) rồi quay về đưa rượu cho Ngôn Húc để biết tin tức. Ngôn Húc sẽ hướng dẫn đi tìm đệ tử Thiếu Lâm Huyền Hư (Kim Lăng 1253, 1596). Sau đó, Huyền Hư sẽ chỉ đi tìm đệ tử Cực Lạc Cốc Hà Thần Quang ở gần đó ( Kim Lăng  995, 1634). Tiêu diệt Hà Thần Quang

Bước 3: Tìm đệ tử Cẩm Y Vệ Lý Chí Minh ( Kim Lăng 1118, 1517). Hắn sẽ bắt bạn dùng thuốc mê với Hình Nhi (1337 1525 Kim Lăng) để thăm dò tin tức. 

Bước 4: Tìm Hoàng Đại Nhị mua nhuyễn cân tán và đem về giao cho Lý Chí Minh.

Bước 5: Tìm đệ tử Đường Môn Lý Dương đối thoại ( Kim Lăng 1155 1385), sau đó đến nhà của Vương Đại Trụ ( Kim Lăng 1420 1123) và tìm người này.

Bước 6: Quay lại tìm Lý Dương, Lý Dương sẽ chỉ bạn đến Yến Kinh (5, 315) nghe ngóng tin tức. Sau đó, trò chuyện và thuyết phục Đàm Văn cho gia nhập vào lao công. Đàm Văn sẽ yêu cầu vác 1 túi đá lớn đem đến cổng thành ( Yến Kinh 51, 363). Hoàn thành xong sẽ trò chuyện với đốc công Mạnh Địch

Bước 7: Tìm Mạnh Hoằng (Yến Kinh Hành Cung 368, -213), đối thoại với hắn xong sẽ đi tìm Vương Siêu (435 , -66)

Bước 8: Tìm Cổ Kiếm và đám công nhân hỗn loại để nghe ngóng tin tức. Thu thập lửa và thuốc độc gần đó. Hoàn thành xong tìm giết Sầm Vũ  (448, 30)

Bước 9: Dùng độc dược tiêu diệt đám công nhân trúng độc ( 440, -53). Sau khi hoàn thành tìm Cung Bất Tùy đối thoại (357, 61). Đến (877, 478) Ác Nhân Cốc đặt hỏa đạn mà Cung Bất Tùy giao rồi nấp đi. Sau khi hỏa đạn nổ, tiếp tục tìm Lư Nhị (818, 584) dùng độc dược với hắn để biết tin tức.

Bước 10: Đến nơi Cung Bất Tùy dặn dò (ANC 658,638) dùng cuốc trong túi đào 1 cái l và chờ người rơi vào bẫy.

Bước 11: Đánh bại Hà Quang Khải (552, 771) và tiêu diệt các đệ tử của bát đại môn phái. Sau đó tìm Cung Bất Tùy hỏi cách gia nhập Huyết Đao Môn.

 

Nhập môn bằng Cẩm Y Vệ

Yêu cầu

Phải học 1 nghề bất kỳ trong hệ thu thập và hệ chế tạo.

Không giữ chức vị môn phái. Không yêu cầu Thiện Ác

Mở Cửu Âm Chí 2

Cách thức nhập môn

Bước 1: Đệ tử Cẩm Y Vệ đạt thực lực Thần Hồ Kỳ Kỹ có thể đến chưởng môn Hoàng Phủ Dao (353 -116) để nhận nhiệm vụ gia nhập Huyết Đao Môn. Trò chuyện với Hoàng Phủ Dao. 

Bước 2: Đến gặp NPC Hoàng Hiểu Sinh (383 -91)  và tìm Trương Tắc (305 -270)

Bước 3: Gặp Cung Bất Tùy (165 -330), sau đó đánh Trương Diệu (171 -331) xuất hiện gần cạnh.

Bước 4: Nói chuyện với Cung Bất Tùy và nhận được Hạc Đỉnh Hồng.

Bước 5: Tiêu diệt Kỳ sứ bên trái bằng Hạc Đỉnh Hồng (540 -39) rồi quay trở lại gặp Cung Bất Tùy.

Bước 6: Tìm Ngô Tề Hạo (556 919) tại Ác Nhân Cốc nhận lệnh bài gia nhập. Sau khi đạt đủ các điều kiện sẽ nhận được lệnh bài, mở hộp quà nhận được võ học song đao địa ngục nhiếp hồn đao và nội công Đồ Lục Thần Công của Huyết Đao Môn.

Bước 7: Đến gặp Tiết Kình Nhục (543 920) để đưa vào map Huyết Đao Môn, gặp Tần Diệt (-662 -355) trả nhiệm vụ. 

Nhập môn kỳ ngộ

Không ai biết trước, được cao nhân tiến cử nhập phái không hẳn là không thể.