Di Hoa Cung

NHẬP MÔN CHÍNH TUYẾN

Điều kiện giang hồ:

Hoàn thành Cửu Âm Chí Nội Công 4.

Mỗi ngày chỉ nhận 50 đệ tử.

Người chơi sau khi phản sư bản môn thì trong vòng 24 ngày không thể tái gia nhập.

Người chơi đang không bị truy nã.

Người chơi không phải bộ khoái.

Người chơi đang không có điểm pk.

Số lần sát nhân của người chơi không quá 300 người (*)

Người chơi đang không say.

Người chơi đang không ở trong trạng thái y sam bạo lộ.

Yêu cầu Danh Phận:

Người chơi là nữ.

Người chơi độc thân.

Người chơi chưa từng ly hôn (*)

Người chơi phải là vô môn phái hoặc đệ tử phản sư, dịch dung, xuống núi rèn luyện.

Người chơi có ký hiệu thiện ác là "Cuồng".

Yêu cầu Võ Học:

Thực lực đạt Ngạo Thị Quần Hùng.

Người chơi chưa từng học qua Đoạn Tình Thất Tuyệt (*)

Người chơi chưa từng học qua Quỳ Hoa Bảo Điển (*)

Người chơi phạm phải những điều (*) như có số người đã diệt hơn 300, đã luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, đã từng ly hôn... không đủ điều kiện nhập môn thì có thể đến Kim Lăng (1151,544) tìm Linh Hư nhận nhiệm vụ liên quan, lãnh đạo cụ thông qua thẩm tra.

Cách thức nhập môn:

Bước 1: Khi đạt đủ các yêu cầu nhập môn của Di Hoa Cung, người chơi Vô Môn Phái hoặc Phản Sư, Dịch Dung, Hạ Sơn Lịch Luyện có thể tới Xa Phu tại tân thủ thôn, chọn Di Hoa Cung để biết hướng dẫn chi tiết.

Bước 2: Tới Tô Châu (404,980) điều tra tình hình, biết được Ngu cô nương bị bắt cóc. Sau đó qua Cực Lạc Cốc (359,100) điều tra, hoàn thành chuỗi nhiệm vụ sẽ nhận được lệnh bài gia nhập Di Hoa Cung.

Bước 3: Sau khi nhận được lệnh bài gia nhập Di Hoa Cung, tìm Trần Nhược Nhi xuất hiện ngẫu nhiên tại một trong các bến đò quanh Thành Đô. Đối thoại để đến được Di Hoa Cung.

Bước 4: Đưa Mặc Ngọc Mai Hoa Lệnh cho Chu Thụ Ca đứng tại bến thuyền Di Hoa Cung. Sau đó tìm Diệp Linh Băng ở phía trong nhận nhiệm vụ gia nhập Di Hoa Cung.

Bước 5: Sau khi đạt đủ điều kiện và hoàn thành phán định tư cách nhập môn, bạn sẽ nhận được Lệnh bài nhập môn Di Hoa Cung, vượt qua Ảo Vũ Mê Hoàng Trận tiến vào trong cốc.

Bước 6: Đến trước cửa cung gặp Như Tiểu Ý (502,888) nhận nhiệm vụ sơ nhập Di Hoa Cung. Thông qua khảo nghiệm của Như Tiểu Ý, bước đầu gia nhập.

Bước 7: Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ lấy lòng Cung Chủ có thể chính thức nhập môn.

 

NHẬP MÔN KỲ NGỘ

Người chơi nữ không có sát khí quá nặng thì có thể thông qua kỳ ngộ để vào Di Hoa Cung (sau khi hoàn thành Cửu Âm Chí Nội Công 2 sẽ mở), điều kiện nhập môn kỳ ngộ dễ hơn điều kiện nhập môn chính, người chơi dễ dàng gia nhập Di Hoa Cung hơn.

Lưu ý: Nhận Trang Bị

Người chơi danh phận bậc 2 có thể đổi Di Hoa Cung Tứ Phẩm Ngân Trang, Ngọc Diện Tu La Diện Sa-Phi.

Người chơi danh phận bậc 3 có thể đổi Di Hoa Cung Tam Phẩm Kim Trang, Ngọc Diện Tu La Diện Sa-Tố.