Di Hoa Cung

HỆ THỐNG TÁN CHIÊU

Phất Trần Thanh Đàm là chiêu thức tán thủ đặc trưng của Di Hoa Cung, chiêu thức chủ động có thể loại bỏ hầu hết trạng thái xấu trên người, đồng thời gây trấn thương cho kẻ địch xung quanh, tồn tại 5 giây.

Điều kiện kích hoạt: Đạt được danh phận của Di Hoa Cung các cấp Hoa Nô, Tú ngọc Cung Nhân và Hương Sơ Tiên Tử.

Điều kiện đổi: Dùng điểm thành khiết và Mặc Ngọc Mai Hoa Lệnh để đổi

Tầng 1: 50 điểm + 50 Mặc Ngọc Mai Hoa Lệnh

Tầng 2: 60 điểm + 100 Mặc Ngọc Mai Hoa Lệnh

Tầng 3: 70 điểm + 200 Mặc Ngọc Mai Hoa Lệnh

 

HỆ THỐNG TẠP HỌC

Tạp học Di Hoa Cung bao gồm Ảo Liên, Hàm Hương và Toàn Ti. Tạp học hạn chế đổi 2 lần một ngày, sau khi sử dụng sẽ tăng cường các chỉ số tùy theo từng loại tạp học.

Điều kiện kích hoạt: Hoàn thành lần lượt các nhiệm vụ Túc Hạ Sinh Liên, Hoa Phi Điệp Vũ và Trợ Phụng Tường Loan.

Điều kiện đổi: Dùng điểm thánh khiết đổi.

Ảo Liên: Tăng né đòn và tốc độ di chuyển

Hàm Hương: Tăng tỉ lệ chính xác, giảm sát thương bạo kích và tăng độ bền đỡ đòn

Toàn Ti: Tăng tỉ lệ bạo kích và sát thương bạo kích

Hệ thống thị nữ: (tính năng chưa mở).

 

XUẤT SƯ THẾ LỰC

Khi Minh Ngọc Thần Công luyện đến tầng 49 và có danh vọng Di Hoa Cung đạt 118080 thì người chơi có thể tìm NPC thế lực này tiến hành xuất sư.

Lợi thế:

Sau khi xuất sư thì có thể gia nhập thế lực mới.

Bộ võ học và nội công vẫn còn.

Ảnh hưởng:

Sau khi xuất sư thì trong vòng 24 ngày không được gia nhập lại thế lực xuất sư.

Số tầng nội công của thế lực này sẽ bị giảm xuống tầng 5, toàn bộ tạp học đều bị xóa.

 

PHẢN SƯ THẾ LỰC

Người chơi bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm NPC thế lực này để tiến hành phản sư.

Lợi thế:

Không cần bất kỳ điều kiện gì, bất kỳ lúc nào cũng có thể phản xuất sư môn.

Phản sư xong có thể gia nhập thế lực mới khác.

Ảnh hưởng:

Sau khi phản sư thì trong vòng 24 ngày không thể tái gia nhập thế lực phản sư.

Sau khi phản sư thì tất cả võ học, nội công, tạp học thuộc thế lực này đều sẽ bị mất không thể phục hồi.

Sau khi bái nhập môn phái này lần nữa thì phải học lại từ đầu.