Cẩm Y Vệ

Truy Hồn Trảo

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả (Tầng 1)

 

Thiết Kình Cương Quyền

Thực chiêu

Kình bạo huy chưởng, tấn công kẻ địch tạo thành 30 điểm Ngoại công sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 30 điểm); Nếu kẻ địch không đỡ đòn, tăng "Cương Chưởng Dư Kình": Bị công kích "Quỷ U" sẽ chịu sát thương vượt mức, nếu kẻ địch có 5 tầng "Lệ Quỷ Khi Thân" sẽ bị đánh lùi.

 

Mị Ảnh Kinh Hồng

Hư chiêu

Thừng sắt sắc bén, xu thế xảo quyệt, tạo thành (23~23) điểm Ngoại công sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 23 điểm); Khi phá đòn của địch, khiến địch "HP cuồn cuộn" khi bị thiết trảo công kích chịu sát thương ngoại mức.

 

Bạch Cốt Nhiếp Hồn

Thực chiêu

Nhiếp phách quỷ trảo, quần thương địch (60~60) điểm Ngoại công sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 60 điểm); Nếu kẻ địch không kịp đỡ đòn sẽ bị trói chặt, định thụ thân hình. (Cự ly quá gần khó xuất chiêu)

 

Quỷ Phụ Hồn Triền

Giá chiêu

Nhiễu sách bàn ti, cương nhẫn nghênh địch, đỡ đòn thành công tăng địch "Lợi Quỷ Khi Thân", duy trì 8s, hiệu quả có thể chồng.

 

Quỷ Trảo Thám U

Thực chiêu

U minh truy hồn, không chết không thôi, tạo thành (51~51) điểm Ngoại công sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 51 điểm); nếu kẻ địch không kịp đỡ đòn, sẽ bị kéo sang bên, khiến "Huyết Khí Hỗn Loạn". (Cự ly quá gần khó xuất chiêu)

 

Huyết Vũ Tinh Phong

Thực chiêu

Phi toàn lợi trảo, huyết tinh giảo sát, tạo thành (100~100) điểm Ngoại công sát thương (Tổng 8 đòn, mỗi đòn khoảng 12 điểm); Nếu kẻ địch đã "Huyết Khí Hỗn Loạn", phi trảo sẽ tạo thành "Thiết Sách Dư Kinh", sát thương tăng dần.

 

Đại Mạc Cô Hồn

Thực chiêu

Cô hồn giáng thế, vạn trảo náo tâm. mặc ý cuồng vũ tạo thành (85~85) điểm Ngoại công sát thương (tổng 7 đòn, mỗi đòn khoảng 12 điểm); Đẩy lui kẻ địch.

 

Thất Hồn Đao Pháp

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả (Tầng 1)

 

Hồn Hề Hà Khứ

Thực chiêu

Ngưng nội lực với lưỡi dao, tấn công đã tay, kẻ địch trong khi kinh kích chịu (33~35) điểm Ngoại công sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 34 điểm); Nếu trên mình mục tiêu tồn tại "Thất hồn đao pháp đao thương", vết thương sẽ bị rách, mất máu không ngừng.

 

Hồn Tán Phách Phi

Thực chiêu

Man hoành lạc đao, đao khí đánh trúng quân địch phía trước tạo thành (53~55) điểm Ngoại công sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 54 điểm); Nếu đối phương có "Thất hồn đao pháp đao thương", có thể đánh hạ.

 

Hồn Quy Niết Bàn

Thực chiêu

Chiêu thức xung phong, mạnh mẽ đốn mục tiêu số đao tạo thành (53~55) điểm Ngoại công sát thương (Tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 27 điểm); sinh lực mạnh mẽ khiến mục tiêu bị "Thất hồn đao pháp đao thương", trong một khoảng thời gian duy trì bị sát thương. (Chiêu thức này có thể lợi dụng tốc độ khinh công tiếp cận đối thủ)

 

Hồn Thôi Mộng Oanh

Hư chiêu

Đao pháp đơn giản, dễ tạo cho đối phương (23~25) điểm Ngoại công sát thương (Tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 24 điểm); Đối phương khi chống đỡ sẽ bị đánh bại, xuất hiện hiệu ứng "Thất hồn đao pháp đao thương", trong một khoảng thời gian dài liên tục bị sát thương.

 

Tá Thi Hoàn Hồn

Giá chiêu

Giấu sát cơ, lúc đỡ đòn nhân đó sát thương kẻ địch, khiến hắn tiếp tục chịu sát thương trong 1 thời gian (sát thương chịu ảnh hưởng uy lực cận thân)

 

Cửu Chuyển Ly Hồn

Thực chiêu

Điệu múa chết chóc, thất hồi thôi mệnh, kết thúc càn quét đối với mục tiêu tạo nên (186~188) điểm Ngoại công sát thương (tổng 9 đòn, mỗi đòn khoảng 20 điểm); Nếu trên mình đối phương tồn tại "Thất hồn đao pháp đao thương", bị những thương tổn phụ.

 

Thiên Hồn Lộng Xảo

Thực chiêu

Hồn bay chín tầng mây, một đao chấm dứt tạo thành (53~55) điểm Ngoại công sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 54 điểm); Khi bay lên ra chiêu có thể chọn mặt đất, đánh lui mục tiêu trong phạm vi, Khi mục tiêu có vết thương "Thất hồn đao pháp" xé rách vết thương, tăng vết thương "Thất hồn đao pháp"

 

Ưng Trảo Quyền

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả (Tầng 1)

 

Ưng Kích Trường Không

Thực chiêu

Bàn hoàn hồi kích, đối với kẻ địch tạo thành 41 điểm Cương sát thương (tổng 3 đòn, mỗi đòn khoảng 13 điểm); vuốt có thể bắt da hút khí huyết đối phương.

 

Ưng Dương Vạn Lý

Thực chiêu

Bấm tay, đối diện địch, đối phương nhận 56 điểm Cương sát thương (tổng 2 đòn, mỗi đòn khoảng 28 điểm); hấp thụ khí huyết địch. (Chiêu thức này có thể lợi dụng tốc độ khinh công tiếp cận đối thủ)

 

Trác Mục Tranh Châu

Khí chiêu

Tâm pháp ưng trảo hung tàn, tăng tấn công, tạo hiệu ứng "Trác châu", người trúng đòn sẽ mất dần HP, giảm tốc, dùng khinh công có xác suất té ngã, ai tấn công mục tiêu lúc này đều được hưởng HP

 

Đại Bằng Triển Dực

Hư chiêu (Cương)

Chân khí bộc phát, hoành trảo kẻ địch phía trước tạo thành 23 điểm Cương sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 23 điểm); Lợi trảo tư phá chiêu kẻ địch, chấn thương chân khiến tốc độ di chuyển giảm.

 

Kim Kê Đẩu Linh

Giá chiêu

Tư thế phòng ngự, khi đỡ đòn thành công sẽ kích phát đấu chí, tốc độ di chuyển +20% và tăng uy lực Ưng Trảo Quyền, duy trì 10s

 

Thần Ưng Cửu Đoạt

Thực chiêu

Thần ưng giáng thế, vạn giảo xuyên tâm, huyết nhục hoành phỉ, đối với quân địch khắp nơi tạo thành 146 điểm Cương sát thương (tổng 6, mỗi đòn khoảng 26 điểm)

 

Ưng Tường Đình Kích

Thực chiêu

Triển Tý Thân Trảo 56 điểm Cương sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 56 điểm); Chiêu thức lăng không di chuyển có thể đánh thẳng vào phía địch, đồng thời có hiệu quả "trác mục tranh châu"

 

Ưng Dương Hổ Phệ

Nộ chiêu

Chiêu thức xung phong, chỉ nhắm vào mục tiêu rơi xuống đất, tuyệt vọng tạo thành 129 điểm Cương sát thương (tổng 6 đòn, mỗi đòn khoảng 21 điểm) (Chiêu thức này có thể lợi dụng tốc độ khinh công tiếp cận đối thủ)

 

Huyết Sát Đao Pháp

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả

 

Huyết Tẩy Sơn Hà

Thực chiêu

Đào tâm huyết trảo, đoạt oản phi xuất, nhốt địch trong 2s, và tạo thành 2 đòn Dương sát thương. Địch bị vây bị nhiễm“Huyết Sát Đao Khí”: Sẽ làm bỏng đồng đội trong phạm vi 5m xung quanh, duy trì 6s

 

Truy Tận Sát Tuyệt

Thực chiêu

Diệt cỏ tận gốc, quăng Phi Trảo quấn lấy mục tiêu, thuận thế vung mạnh một đao, gây cho mục tiêu 1 đòn Dương sát thương.

 

Đao Quang Huyết Ảnh

Thực chiêu

Chiêu thức tấn công, mũi đao sáng rực, nhiên cơ phất huyết, gây cho mục tiêu 2 đòn Dương sát thương. Đồng thời làm bỏng mục tiêu, khiến chúng bị thương liên tục, duy trì 6s. Chiêu này có thể dùng khinh công để tiếp cận đối thủ)

 

Huyết Chiến Bát Phương

Thực chiêu

Hồng hoang khai thiên cử, huyết chiến định bát phương, vung mạnh một đao xuống đất, chấn động địch ở xung quanh và tạo thành 1 đòn Dương sát thương.. Tiêu hao “Thị Huyết Dục Niệm” tầng 3, có thể dùng chiêu này kèm theo hiệu quả Bá Thể.

 

Huyết Nhiễm Hồng Trần

Hư chiêu

Khuy địch huyết mạch, luân hồi huyết trảm, gây 1 đòn Dương sát thương cho địch phía trước. Phá phòng thành công tăng thêm “Hồng Trần” cho địch: Giảm mạnh sát thương khi địch tấn công, nhưng sẽ hồi phục dần dần.

 

Tá Đao Sát Nhân

Giá chiêu

Mắt đầy hận thù, có oán trả oán, mỗi lần chặn thành công sẽ nhận được “Thị Huyết Dục Niệm” tầng 1 (Có thể chồng tầng 3). Dùng bí kíp này có thể thêm 20% hiệu ứng hấp huyết, mỗi lần tấn công tốn Dục Niệm tầng 1.

 

Đánh chết đừng nói

Thực chiêu

Dục huyết phẫn thiên, bác mệnh nhất trảm, gây cho địch 1 đòn Dương sát thương. Khi Khí huyết càng ít, sát thương của chiêu thức càng cao.

 

Hàn Phong Ẩm Huyết

Nộ chiêu

Tàn sát đáng sợ, ăn tươi nuốt sống, đá đổ mục tiêu, tạo thành 7 đòn Dương sát thương. Đồng thời hấp huyết của địch để hồi phục vết thương, hiệu ứng hấp huyết 20% (Công kích bị đỡ đòn thì không hấp huyết).