Cẩm Y Vệ

Huyền Nguyên Kinh

Nội công tâm pháp cơ bản của Cẩm Y Vệ, thiên địa hợp nhất, hỗn độn nhất thể, huyền vi thiên dã.

 

 

Thiên Tàm Công

Cẩm Y Vệ quan trọng Nội Công Tâm Pháp, nghe truyền Công Pháp này bắt nguồn từ Đạo Giáo Tuyệt Học, sau truyền vào Cẩm Y Vệ, cải tiến theo thời gian, thành Thiên Tàm Thần Công, lấy thuần Âm hợp với Dương, phá kén thành bướm.

 

 

Thất Sát Tâm Kinh

Tập Đại Thành của Cẩm Y Vệ Nội Công Tâm Pháp, lấy Toái Sát, Phá Sát, Diệt Sát, Liệt Sát, Lục Sát, Tàn Sát, Ngược Sát, làm Thất Sát, Thiên Hạ không ai không thể giết, không ai không thể sát hại. 

 

 

Huyền Thiên Bảo Lục 

Nghe truyền là Không Đồng Quảng Thành Tử sáng tạo, Công Pháp coi trọng không nghe không thấy, đổi Thần lấy Tĩnh, Vô Lão Nhĩ Hình, Vô Dao Nhĩ Tinh, Thận Nội Bế ngoại, Thủ thứ nhất,  Xử Kỳ Hòa, mà nhập vô cùng, du vô cực.