Thiếu Lâm

 

Chùa xây ở Thiếu Thất Sơn Lâm, nên mới đặt tên là Thiếu Lâm, họa hình như hoa sen nở giữa núi Tung Sơn. Thiếu Lâm Tự không chỉ thiền học phật môn uyên bác, võ học cũng là bậc thầy thiên hạ về công phu.

Nơi đây bồi dưỡng vô số cao thủ võ lâm, từ khi lập phái đến nay Thiếu Lâm luôn lấy chủ trương chính nghĩa làm mục đích, do đó mà có uy danh rất lớn.

Trong Cửu Âm Chân Kinh nội công quyết định tương lai của nhân vật, nội công của phái Thiếu Lâm thì thân thể là tăng trưởng cao nhất bát đại phái, đồng thời Thiếu Lâm có rất nhiều kỹ năng khống chế, vì thế trong khi khiêu chiến phụ bản đây chính là nhân vật chuyên đối kháng công kích của địch. Ở phương diện PK đối chiến, thao tác võ công Thiếu Lâm đơn giản, tạo sát thương thuộc tầm trung trong bát đại môn phái. Phối hợp với kỹ năng khống chế khiến đối thủ khó chống đỡ.


 

Phái: Chính phái

Định vị: Cận chiến

Vũ khí: Quyền pháp – Trường Côn

Đặc sắc võ học: Làm choáng nhóm

 

Võ học môn phái: Thái Tổ Trường Quyền – Đạt Ma Côn Pháp – Vi Đà Côn Pháp

Võ công trấn phái: Long Trảo Thủ

Bảo vật trấn phái: Đạt Ma Xá Lợi

 

Điều kiện gia nhập: Vô Môn Phái. Nam nhân chưa kết hôn. Danh vọng giang hồ đạt 383.