Trường Phong Tiêu Cục

Hoạt động đặc sắc

Võ nghệ cao cường

Tiêu đạo dương uy

Gác đêm

Vận tiêu đường thủy

Đại hội cướp tiêu

Thời gian diễn ra sự kiện

Thứ 6 vào lúc 20h10 - 21h20  và giới hạn 120 người tham gia.

Là đệ tử của Trường Phong Tiêu Cục.

Nơi nhận nhiệm vụ

Nhận nhiệm vụ Văn Nghị Thành (1756,435).

Điều kiện nhận nhiệm vụ

Trường Phong Tiêu Cục đệ tử.

Phải nhận nhiệm vụ Đoạt Tiêu Đại Hội.

Không chịu trùng phạt pháp độ môn phái. 

Vận Tiêu Đại Mạc

Đến gặp NPC Tư Nam (1637,433)  (7h)

Vào Trại Ngoại Đại Mạc đến gặp Đệ Tử Hậu Cần Tiêu Cục (662, 766)  nhận Lạc Đà và mua Túi nước sẽ có được 2 skill để sử dụng trong quá trình vận tiêu.

Đến Trại Ngoại Đại Mạc (667, 718) nhận tiêu, có 3 loại tiêu và 3 địa điểm khác nhau. Trên đường, người chơi phải tiêu diệt các loại quái để vận tiêu thành công. 

Thao luyện mỗi ngày

Điều kiện nhận nhiệm vụ

Nhiệm vụ này diễn ra trong cả ngày, mỗi ngày chỉ nhận và hoàn thành 1 lần.

Tổ đội cùng người chơi Trường Phong cùng tiến hành so tài , người chơi nhận được sự đồng ý của Địch Phúc.

Phần thưởng

Danh vọng quyển và Trường Phong lệnh (phần thưởng được gửi qua thư).

Nội dung sự kiện

Nhận nhiệm vụ tại Kim Lăng NPC Địch Phúc (1583, 435).

Phải sử dụng võ học Trường Phong.

Kết thúc tới NPC Nhạc Khôn (1580, 447) nhận thưởng. 

Phi Thiềm Tẩu Bích

Điều kiện

Mỗi ngày chỉ được tham gia một lần.

Đệ tử Trường Phong Tiêu Cục.

Nội dung

Đến gặp NPC Hạ Vân Tuyết (607,480) nhận nhiệm vụ.

Tiêu diệt kẻ xấu cản đường và Phi Thiên Đại Đạo (các NPC này chạy quanh phân đà vì vậy phải chạy quanh tìm, riêng Phi Thiên Đại Đạo có báo tọa độ trên hệ thống ).

Kết thúc nhiệm vụ. 

Phần thưởng

Phần thưởng được phát qua thư. 

Chỉ Điểm

Điều kiện

Cách chơi hằng ngày, mồi ngày người chơi chỉ được tham gia một lần.

Phải là đệ tử Trường Phong Tiêu Cục. 

Nội dung

Đến gặp NPC Địch Linh (1616, 437) nhận nhiệm vụ.

Chạy lên gặp Địch Linh (1584,435 ) trên lôi đài thỉnh giáo.

Chiến đấu với sư huynh.

Trả nhiệm vụ ở Địch Linh và kết thúc nhiệm vụ.  

Tiêu Đạo Trị Gian

Điều kiện

Là đệ tử Trường Phong Tiêu Cục.

Mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành 1 lần.

Nội dung

Đến Yến Kinh gặp NPC Hạ Văn Tuyết (606, 479) nhận nhiệm vụ.

Đến giáo huấn bọn Thổ Phỉ cản đường (1030, 1600). 

Sau đó tháo bỏ bẫy ( 1046, 1624) do Thổ phỉ cản đường đặt.

Phát hiện gân đây có Tiêu Sư Huynh ( 983, 1544) bị nhốt. 

Hộ tống thôn dân tới nơi an toàn (thất bại nhận lại nhiệm vụ ngày).

Trở về gặp Hạ Văn Tuyết (606, 479)  trả nhiệm vụ. 

Tiêu Cục Hằng Ngày (Kim Lăng)

Điều kiện

Đệ tử Trường Phong Tiêu Cục.

Cách chơi hằng ngày, mỗi ngày hoàn thành 1 lần. 

Nội dung

Đến Kim Lăng gặp NPC Cố Minh (1444, 644) nhận nhiệm vụ.

Đến đình viện Kim Lăng Tiêu Cục ( 1424, 657) dùng chổi quét dọn.

Trở về báo với Cố Minh và kết thúc nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ tuần 

Kỳ ngộ được mời thức đêm

Điều kiện

Đệ tử Trường Phong Tiêu Cục và Vô Môn Phái trừng phạt.

Nội dung

Đến Tô Châu gặp NPC Quách Quyết ( 387, 631 ) để nhận nhiệm vụ .

Tiêu Cục Hằng Ngày (Yến Kinh)

Điều kiện

Đệ tử Trường Phong Tiêu Cục.

Cách chơi hằng ngày, mỗi ngày hoàn thành 1 lần.

Nội Dung

Đến Yến Kinh gặp NPC Cố Tiêu ( 610, 279) nhận nhiệm vụ.

Đến gặp Vương Thị (497, 204) nghe ngóng tin tức.

Trở về trả nhiệm vụ cho Cổ Tiếu và kết thúc nhiệm vụ.

Đến Tô Châu phân đà (405, 629) vào cốt truyện sau đó nói chuyện cùng Mã Đại Vân (394, 629).

Đến Tiền Trang (495, 374) Tô Châu gác đêm. Trò chuyện cùng chủ tiền trang ( 480,373).

Vào trong ký hiệu (483, 371).

Ra căn dặn Tạ Quang Thiên  (488, 372) sau đó đuổi con chó và tên trôm trên mái nhà.

Quay vào trả nhiệm vụ và nhận Nhiệm vụ đưa Tiền Bách Khôi đi dạo.

Sau khi hoàn thành gặp Tiền Bách Khôi ( 453, 599) trả nhiệm vụ.

Nhận được  Bằng canh trực. Quay về gặp Quách Quyết trả nhiệm vụ. 

Tẩu Tiêu Vào Điếm Nghỉ Chân

NPC Hạ Vân Khanh (Kim Lăng 1638, 437).

Tìm đến Lôi Vạn Sơn (1429, 711) nhận Q vận tiêu.

Thao tác tiếp vào Lôi Vạn Sơn, nhận Q Áp Tiêu sang Yến Kinh tìm Thành Trung (tối đa tổ đội 3 người).

Hoàn thành tìm đến NPC Thành Trung nhận nhiệm vụ.

Có 3 nhiệm vụ như trên, người chơi click vào “Nhận nhiệm vụ” để thao tác. Thử Q 1 “Bố trí cạm bẫy”.

Tới 3 vị trí chỉ định bố trí cạm bẫy.

Bọn cướp phỉ đến phá xe tiêu, bảo vệ xe tiêu.

Sau khi hoàn thành đủ nhiệm vụ, rời map phân nhóm. Quay về Kim Lăng tìm Hạ Vân Khanh nhận thưởng.