Niệm La Bá

Gia nhập

Đệ tử Đường Môn: Tại Đường Môn chỗ Phó Yên nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể gia nhập.

Giang hồ nữ tử: Nghe nói chỗ Triệu Trác ở Kim Lăng có nhiều thông tin về Niệm La Bá, hãy đến thử xem.

Giang hồ nam tử: Tham gia Niệm La Hoa Hội sẽ có cơ hội gia nhập.

Yêu cầu cơ bản

Nhân sĩ giang hồ

Server đã mở Cửu Âm Chí “Ẩn Thế Bát Phái”;

Thực lực đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ;

Không có buff phản xuất sư môn;

Hiện đang vô thế lực, vô môn phái;

Không có trạng thái cướp tiêu;

Không đang bị truy nã;

Không có thân phận chưởng môn, trưởng lão, chấp sự;

Phải là cầm sư hoặc độc sư hoặc nông phu;

Ký hiệu thiện ác phải là: Cuồng hoặc Tà.

Đệ tử Đường Môn

Thực lực đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ;

Không có buff phản xuất sư môn;

Thuộc phái Đường Môn;

Không có trạng thái cướp tiêu;

Không đang bị truy nã;

Không có thân phận chưởng môn, trưởng lão, chấp sự;

Phải là cầm sư hoặc độc sư hoặc nông phu;

 

Nhập môn chính tuyến 

Điều kiện

Thực lực đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ;

Không có buff phản xuất sư môn;

Thuộc phái Đường Môn;

Không có trạng thái cướp tiêu;

Không đang bị truy nã;

Không có thân phận chưởng môn, trưởng lão, chấp sự;

Phải là cầm sư hoặc độc sư hoặc nông phu;

Cách thức nhập môn 

Bước 1: Đến gặp npc Phó Yên (819,-54) nhận nhiệm vụ. Đối thoại với Phó Yên nhận được đạo cụ Ám hương sơ ảnh.

Bước 2: Đến gặp NPC Đường Phụng (1097,-165) và Đường Thiên Hành(582,379). Đến tọa độ (765,44) gặp Lão Lão rồi đối thoại với NPC Đường Gỉai Ngữ gần đó. 

Bước 3: Sau khi đối thoại với Lão Bá (765,52) sẽ chuyển sang map Kim Lăng, đến gặp thị vệ (988,1206), đối thoại xong khiêu chiến với thị vệ này sẽ nhận được trang phụ thị vệ.

Bước 4: Tìm thị vệ thủ lĩnh (939,1124), tỳ nữ Hương Linh (950,1088), Lan Kỷ (716,821), Niên Kỷ (548,985).

Bước 5: Khiêu chiến với 4 thị vệ ở gần khu vực thành công sẽ xuất hiện cốt truyện.

Bước 6: Tìm Thủy Hàn Thu (541,993), sau đó timg Niệm Mộ Từ (1125,1121) nhận thẻ nhập môn.

Bước 7: Kích vào NPC chọn thẩm tra điều kiện nhập môn xem có đủ điều kiện không, nếu sau khi đủ điều kiện thì kích chọn phản định tư cách nhập môn. Sau khi phản định tư cách thành công đối thoại tiếp với Niệm Mộ từ gia nhập Niệm La Bá thành công.

Bước 8: Thông qua dịch chuyển lão bộ bên cạnh dịch chuyển đến Thành Đô, qua map dịch chuyển vào Niệm La Bá. Sau đó thông qua Dịch chuyển liên hoa (1395,1954) đến thập lý hồng tưởng thưởng thức phong cảnh Niệm La Bá.

Bước 9: Đến Vân Mộng Các gặp Thủy Hàn Thu (2189,601), đối thoại với Thủy Hàn Thu nhận túi nội công Vân Mộng Thiên Hương Quyết mở ra nhận được sách tu luyện tối đa tầng 5, và túi võ học Thiên Ma Vũ tầng 1.

 

Nhập môn Kỳ ngộ

Nếu được cao nhân để ý tiến cử, sẽ dễ dàng gia nhập Niệm La Bá