Nga Mi

Kim Đỉnh Miên Chưởng

 

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả (Tầng 1)

 

Phạm Tâm Giáng Ma

Thực chiêu(Nhu)

Mỗi lần tấn công gây cho mục tiêu 73 điểm Nhu sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn 160 điểm), chưởng phong có thể khiến mục tiêu bất ổn, giảm tốc 20% (cộng dồn tối đa 3 lần).

 

Tam Dương Khai Thái

Khí chiêu(Nhu)

Vận khí khắp trời, nhanh chóng hồi HP mục tiêu, hóa giải tụ huyết, đồng thời chấn thương địch xung quanh.Sử dụng cho bản thân có thể đánh bay kẻ địch xung quanh.

 

Ngũ Khí Trình Tường

Hư chiêu(Nhu)

Nhu kình ngoại phòng, 1 chưởng khiến mục tiêu bị 23 điểm Nhu sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn 90 điểm); Phá thế đỡ đòn và giảm nộ khí mục tiêu.

 

Nghịch Lưu Phủng Sa

Giá chiêu(Nhu)

Trạng thái phòng ngự, lực tấn công tăng, khi đỡ đòn khiến đối phương tâm thần bất ổn, tốc độ -20% (tối đa lặp lại 3 lần).

 

Cương Phong Thôi Vân

Thực chiêu

Chiêu thức xung phong, liên tiếp tấn công đối với mục tiêu tạo thành 56 điểm Nhu sát thưởng (tổng 2 đòn, mỗi đòn 61 điểm).(Chiêu thức này lợi dụng khinh công tiếp cận đối thủ).

 

Kim Đỉnh Phật Quang

Nộ chiêu(Nhu)

Mật kỹ từ bi, truyền hộ thân chân khí cho đồng đội, khi có chân khí sẽ giảm sát thương.

 

Khí Quán Trường Hồng

Thực chiêu

Khí thế như hồng, thấu không nhất chưởng đối với mục tiêu tạo thành 56 điểm Nhu sát thương (tổng 1 đòn mỗi đòn 56 điểm);Nếu đối phương ở trên không, sử dụng chiêu này có thể kích bay mục tiêu.

 

 

Ly Biệt Thích

 

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả (Tầng 1)

 

Ái Biệt Ly Khổ

Thực chiêu(Nhu)

Đấu thủ nhất kích, tạo thành (30 ~30) điểm Ngoại công sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 30 điểm) đồng thời tăng trạng thái "Ly Khổ" cho bản thân. Tăng độ chính xác của chiêu Ly Biệt Thích, có thể tăng trạng thái này

 

Ly Sầu Biệt Tự

Thực chiêu(Nhu)

Chiêu tiên phong, hồi toàn thích thân, tạo thành (50 ~ 50) điểm Ngoại công sát thương (tổng 3 đòn, mỗi đòn khoảng 17 điểm), đồng thời tăng nộ khí, lượng tăng theo lần tăng trạng thái "Ly Khổ". (Có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ).

 

Vũ Hận Vân Sầu

Thực chiêu(Nhu)

Thích khởi thân phi, mưa rơi âm vang, công kích kẻ địch trong phạm vi khiến hắn choáng váng, tạo thành (50 ~ 50) điểm Ngoại Công sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 50 điểm). Chiêu này không thể đánh gãy, khi thi triển trên không tản ra nhanh chóng.

 

Ly Hồn Khứ Ảnh

Hư chiêu(Nhu)

Hư vô chi kích, khí lực tạo thành (20 ~ 20) điểm Ngoại công sát thương (tổng 2 đòn, mỗi đòn khoảng 10 điểm). Khi phá phòng thủ thành công, đánh tan nộ khí của kẻ địch, căn cứ lượng nộ khí đánh tan kèm sát thương Nhu.

 

Ly Đa Hội Thiểu

Giá chiêu(Nhu)

Thế trận phòng thủ, xuất chiêu thành công trạng thái "Ly Khổ" tăng vượt mức 1 điểm Nộ khí.

 

Bá Lao Phi Yến

Thực chiêu(Nhu)

Lăng không lược khởi, lao bổ mà xuống, tạo thành (50 ~ 50) điểm Ngoại công sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 50 điểm). Nếu địch ở trạng thái choáng "Vũ Sầu", đem hắn đánh bay kèm sát thương ngoại mức (ra chiêu dưới đất không hiệu quả như vậy). Số tầng "Ly Khổ" càng cao, sát thương tạo thành càng cao.

 

Ly Thế Tuyệt Tục

Thực chiêu(Nhu)

Biệt ly ý cành, mỗi giây tăng 1 tầng "Tuyệt Tục". Giảm phòng ngự, tăng tốc độ di chuyển và sát thương công kích. Số tầng càng cao sat thương càng lớn, khi công kích kẻ địch ở trạng thái này sẽ dựa theo số tầng "Ly Khổ" kèm sát thương.

 

Sinh Ly Tử Biệt

Nộ chiêu(Nhu)

Sinh là đáng mừng, tử là nên tránh, bi thương tức giận, kích phát tiềm năng. Đại Bức tăng tốc độ di chuyển bản thân, uy lực chiêu thức (Sách này), sức phòng ngự, hiệu quả duy trì 10 giây.

 

Vân Hà Thích

 

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả (Tầng 1)

 

Quá Nhãn Vân Yên

Thực chiêu (Nhu)

Nhẹ nhàng phất phơ như mây trôi, tấn công quân địch phía trước tạo thành (30 ~ 30) điểm Âm sát thương (tổng 2 đòn, mỗi đòn khoảng 15 điểm).

 

Bát Vân Kiến Nhật

Thực chiêu(Nhu)

Chiêu thức xung phong, phá bỏ trở ngại suy yếu, trực tiếp lấy mạng kẻ địch tạo thành (69 ~ 69) điểm Âm sát thương (tổng 3 đòn, mỗi đòn khoảng 23 điểm). (Chiêu thức này lợi dụng tốc độ khinh công để tiếp cận đối thủ).

 

Vân Đạm Phong Khinh

Hư chiêu(Nhu)

Vờ như tấn công, phá chiêu đỡ đòn của địch tạo nên (20 ~ 20) điểm Âm sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 20 điểm), đồng thời dần khôi phục MP.

 

Tiên Nhân Chỉ Lộ

Giá chiêu(Nhu)

Thế phòng ngự, khi đỡ đòn dùng chiêu nhu miên hóa kình làm khí lực đối phương giảm (giảm 20 khí lực duy trì 15s).

 

Vân Chưng Hà Úy

Thực chiêu(Nhu)

Lấy thủ phát điểm huyệt vận khí, giúp đồng đội hóa giải ứ huyết. Khi vận khí đạt Vân Hà Chân Khí, sử dụng thích pháp tăng sát thương Nhu.

 

Huyền Ti Đoạn Mạch

Nộ chiêu(Nhu)

Huy Thứ Liên Vũ, đặc biệt khí công có thể phục hồi HP, lượng thừa ra cũng có thể áp đảo quân địch xung quanh, hướng về quân địch tạo thành (168 ~ 168) điểm Âm sát thương (tổng 11 đòn, mỗi đòn khoảng 15 điểm).

 

Triều Vân Mộ Vũ

Thực chiêu(Nhu)

Bước nhảy nhẹ nhàng, chuyên nhảy nhót đánh rơi mục tiêu trên không tạo thành (50 ~ 50) điểm Âm sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 50 điểm) khiến mục tiêu hạ thân tê dại. Giảm tốc độ di chuyển, không thể dùng khinh công.

 

 

Ngọc Nữ Kiếm Pháp

 

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả

 

Mộc Lan Hồi Xạ

Thực chiêu(Nhu)

Triệt kiếm ngọc lập, nhất cố khuynh thành, tạo 1 đòn Nhu sát thương cho địch. Chiêu thức có thể tích lực, tăng uy lực, tích lực xong: Khi phóng Bá Thể, đánh bay địch.

 

Phân Hoa Phất Liễu

Hư chiêu(Nhu)

Kiếm khiêu lưu quang, trừng triệt bích không, gây cho địch 1 đòn Nhu sát thương. Lúc phá địch thành công: Đánh bay mục tiêu, đồng thời bản thân tăng 3 tầng “Ám Kình”.

 

Phiêu Bạt Khắp Nơi

Thực chiêu(Nhu)

Chiêu thức xung phong, Lượn như kinh hồng, dịu dàng như rồng lượn, khiến mục tiêu tạo thành 2 đòn Nhu sát thương, đồng thời bản thân thêm tầng 1 “Ám Kình”. (Chiêu này có thể dùng khinh công để tiếp cận đối thủ)

 

Thái Bút Họa Mi

Thực chiêu(Nhu)

Ngọc Nữ Kiếm Ý, 1 chiêu chưa xong, 2 chiêu kết thúc ngay, nâng kiếm hướng thẳng phi kích mục tiêu, gây 1 đòn Nhu sát thương. Có thể tấn công 2 lần, mỗi lần thêm 1 tầng “Ám Kình” cho bản thân. (Chiêu thức này chỉ được tấn công mục tiêu trên không)

 

Vợ chồng tôn trọng lẫn nhau

Thực chiêu(Nhu)

Phụng vũ cửu thiên, phi hân hồi tuyền, kiếm phong làm địch xung quanh quay cuồng, tạo thành 5 đòn Nhu sát thương. Đồng thời bản thêm tầng 1 “Ám Kình”.

 

Tiểu Viện Nghệ Cúc

Thực chiêu(Nhu)

Thu thủy trường thiên, lạc hà cô vụ, trực tiếp tấn công mục tiêu trên không, tạo thành1 đòn Nhu sát thương. Sau khi ép mục tiêu đến mặt đất, Dư Kình sẽ làm chấn thương địch xung quanh. Đồng thời dựa vào số tầng“Ám Kình” để kèm theo sát thương, sau khi dùng tự xóa “Ám Kình”. (Chiêu này chỉ nhắm vào mục tiêu trên không)

 

Vòng Tay Hạo Uyển

Giá chiêu(Nhu)

Phong thái thướt tha tựa tuyết, khi trên người còn “Ám Kình”, đỡ đòn thành công xong: Trong 1 khoảng thời gian không bị đánh rớt, đánh bay, đánh ngã.

 

Lãnh Nguyệt Khuy Nhân

Nộ chiêu(Nhu)

Tiêm tiêm toái bộ hồi phong lưu tuyết, khôi khôi trường kiếm nhược tức nhược li, gây cho mục tiêu 8 đòn Nhu sát thương. Mỗi lần tấn công dựa vào số tầng “Ám Kình” của bản thân để kèm thêm sát thương.