Cổ Mộ

Nội Công

Nội công 1 Cổ Mộ Phái: Hàn Ngọc Quyết 

Trong Cổ Mộ có lưu truyền vật báu, nơi đây vốn lạnh lẽo mới có thể bảo tồn được linh tính của chiếc giường mang tên Hàn Ngọc. Chiếc giường đã được chế tạo thời Thượng Cổ, nằm trên nó luyện tập nội công, không những luyện 1 năm bằng 10 năm mà còn có thể tâm hỏa tự thanh, tránh bị tẩu hỏa nhập ma.

 

 

Thuộc tính: Thái Cực. Có thể tu luyện đến: 49 tầng

Hiệu ứng tầng cao nhất

Dị Thủy Hàn: Khi bị tấn công có tỷ lệ đưa vào người mục tiêu 1 đạo hàn khí, khiến mục tiêu trong vòng 10s giảm 50% tốc độ di chuyển, khi bị tấn công nhận thêm 20% sát thương âm.

Thân Tâm Như Ngọc: Thuộc tính chịu nhiệt, kháng hàn tăng 60 điểm.

 

Nội công 2 Cổ Mộ Phái: Ngọc Nữ Tâm Kinh

Ngọc Nữ Tâm Kinh là môn võ công lợi hại nhất của phái Cổ Mộ, theo lời kể của Tiểu Long Nữ thì đây là môn võ công do tổ sư bà bà "Lâm Triều Anh" sáng tạo ra. 

Nguyên nhân là do Lâm Triều Anh này từng có một mối lương duyên với tổ sư của phái toàn chân là Vương Trùng Dương, hai người này tuy yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì quá nhiều mâu thuẫn, Lâm Triều Anh vừa yêu vừa hận nên đã sáng tác ra Ngọc Nữ Tâm Kinh dựa trên võ công của Toàn Chân Giáo nhưng lại khắc chế hoàn toàn võ công của Toàn Chân Giáo. Ngọc Nữ Tâm Kinh muốn luyện thành phải trải qua 3 giai đoạn:

Thứ nhất, phải luyện hết võ công của Toàn Chân Giáo (Toàn Chân Kiếm Pháp)

Thứ hai, phải luyện hết võ công của phái Cổ Mộ

Thứ ba, mới luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh (khi luyện tập phải có người cùng luyện và phải cởi bỏ quần áo trong lúc luyện công do lúc luyện tập khí nóng trong cơ thể phát ra nếu có quần áo khí nóng chạy ngược vào thể nội nhẹ thì tẩu hoả nhâp ma, nặng thì chết ngay tức khắc). Lúc luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh chia ra Âm Tiến và Dương Thoái, luyện Dương Thoái thì có thể ngừng lại nghỉ nhưng Âm Tiến thì phải liên tục không được đức quãng nếu không tẩu hoả nhập ma chân khí chạy ngược vào lục phủ ngũ tạng. 

 

 

Thuộc tính: Âm Nhu. Có thể tu luyện đến: 59 tầng

Hiệu ứng tầng cao nhất

Âm Tiến: Khi tấn công có tỷ lệ khiến bản thân trong 10s tấn công kèm sát thương âm, uy lực nội công càng cao, sát thương kèm theo càng lớn.

Dương Thoái: Khi bị tấn công có tỷ lệ khiến bản thân trong 10s duy trì hồi phục khí huyết, uy lực nội công càng cao, lương khí huyết hồi phục càng nhiều.

Âm Dương Đồng Lưu: Khi Âm Tiến và Dương Thoái cũng tồn tại sẽ miễn dịch đa số trạng thái xấu (Nội công tầng 49 trở lên lĩnh ngộ được).

 

Võ Học

Võ Học: Thiên Tâm Kiếm Quyết

Một đoạn giang hồ ân oán của phái Cổ Mộ và Toàn Chân giáo: có người nói võ học và võ học đạo phái có tương sinh tương khắc, nhiều năm về trước phái Cổ Mộ cố thủ ở trong Mộ, rất ít khi ra giang hồ, sau này vì trong thời loạn thế, có phần ăn ý với người sáng lập của phái Võ Đang – Trương Tam Phong, hai bên có qua lại với nhau
Võ học của phái Cổ Mộ âm nhu, phóng khoáng linh động, có nhiều chỗ tương đồng với võ công phái Võ Đang, do đó mà Võ Đang cổ vũ môn hạ đệ tử qua phái Cổ Mộ học võ. Trưởng môn phái Cổ Mộ cũng vui mừng khi có đệ tử phái Võ Đang cùng môn nhân luyện võ, dạy dỗ nhau những điều tâm đắc.
 

 

Kỹ Năng

Tên kỹ năng

Đánh giá

Hiệu quả(tầng 1)

Trách Tụ Khinh La

- Khinh la trách tụ, ám lộ kim xuyến, tạo ra 1 đòn Nhu sát thương với địch trong phạm vi 20m phía trước.

- Thêm trạng thái"Trách Tụ Khinh La": Giảm 100 điểm phòng ngự ngoại công 5 điểm phòng ngự nội lực, duy trì 10s, có thể cộng dồn 10 tầng.

Đỗ Vũ Thanh Bi

- Đỗ vũ thanh thanh, đỗ vũ thanh bi, kiếm đánh mục tiêu gây ra 6 đòn Nhu sát thương (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Vạn Nhụy Tham Sai

- Chiêu thức Trữ lực, bạch lộ vi dĩ, Vạn Nhụy Tham Sai, gây ra 3 đòn Nhu sát thương với địch phía trước;

- Chiêu thức có thể "đánh bay địch chưa chống đỡ. Chiêu thức có thể Trữ lực, sát thương, bắn xa tăng theo thời gian Trữ lực.

Thiên Sơn Mô Tuyết

- Thiên sơn mộ tuyết, chích ảnh hướng thùy khứ, thêm cho đội hữu xung quanh trạng thái "Thiên Sơn Mộ Tuyết": Khi bị tấn công hấp thu sát thương (Hấp thu điểm sát thương bằng % Khí Huyết lớn nhất bản thân), duy trì 15s.

Khoan Hề Xước Hề

- Thiện hí hước hề, bất vi hướn hề, gây ra 5 đòn Nhu sát thương với địch trong phạm vi chọn;

- Chiêu thức mỗi lần thêm trạng thái "Khoan Hề Xước Hề" cho địch: Giảm tốc ,  cấm khinh công, duy trì 2s, có thể cộng dồn 5 tầng. (Khi xuất chiêu cần duy trì thi triển chỗ cũ, di chuyển là chiêu thức gián đoạn)

Ngọc Sấu Đàm Khinh

- Hận ý vô hạn, Ngọc Sấu Đàn Khinh, gây ra 2 đòn Nhu sát thương với địch trong phạm vi 20m phía trước;

- Khi đánh phá địch chống đỡ: Định thân 3s.

 

Thủ Thứ Hoa Tùng

- Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân, khi đỡ đòn thành công, tự thân và đồng đội xung quanh nhận trạng thái "Thủ Thứ": Khi công kích kèm  điểm sát thương nhu (Chịu ảnh hưởng của uy lực cận thân và nội công), duy trì 5s.

 

Tại Thủy Nhất Phương

 

Kiêm hà thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương!Đánh lùi địch xung quanh, và hồi phục bản thân và đội hữu xung quanh Khí Huyết (Chịu ảnh hưởng của uy lực cận thân và nội công). (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoáng Bá Thể)

 

 

Võ học: Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm 

Khi luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh sẽ có một nội lực thâm hậu. Ngọc Nữ Tâm Kinh đa phần là kiếm pháp, mặc dù nó khắc chế võ công của Toàn Chân Giáo, nhưng lại vừa có thể phối hợp với võ công của Toàn Chân Giáo. Nguyên do là Lâm Triều Anh mặc dù oán hận Vương Trùng Dương nhưng vẫn không quên tình xưa nên đã sáng tạo ra môn võ công dành cho đôi tình lữ.

 

Người nam dùng Toàn Chân Kiếm Pháp phối hợp với Nữ sử dụng Ngọc Nữ Kiếm Pháp trở thành Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp, hai người kề vai sát chiến, bảo vệ lẫn nhau, vô cùng lợi hại. 

 

Kỹ Năng

Tên kỹ năng

Đánh giá

Hiệu quả(tầng 1)

Hoa Tiền Nguyệt Hạ

- Cầm sắt bất điều, tiêu thiều dĩ tùy, gây ra 1 đòn Âm sát thương với địch phía trước;

- Khi chiêu thức đánh trúng địch bản thân nhận được trạng thái "Hoa Tiền Nguyệt Hạ": Duy trì 10s, khiến chiêu thức[Trúc Liêm Lâm Trì], [Tùng Hạ Đối Dịch] Khi xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể, sau khi xong xóa sạch.

Trì Biên Điệu Hạc

- Không lương yểu kiều đọa bàn long, cổ bách âm sâm thiếu điều hạc, kiếm đánh mục tiêu gây ra 4 đòn Âm sát thương (Chiêu này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận đối thủ nhanh)

Trúc Liêm Lâm Trì

- Phù dung hàm nhị, phụng trúc loan ty vũ, Kiếm Kình tạo 1 đòn Âm sát thương cho kẻ địch phía trước; Thi triển chiêu thức xong ẩn nấp.

Tảo Tuyết Phanh Trà

- Đạp ca vân ngoại khách, tiên chưởng lộ hoa hương, mau đâm xuyên địch phía trước gây ra 7 đòn Âm sát thương.

- Chiêu thức đánh trúng địch có thể gây ra đơ thời gian ngắn, chiêu thức đòn sau cùng có thể đánh bay địch chưa chống đỡ.

Tùng Hạ Đối Địch

- Hệ mã tùng gian bất nhẫn quy, số tuần hương danh nhất bình kỳ, nhảy trảm mục tiêu gây ra 2 đòn Âm sát thương.

- Chiêu thức có thể đánh ngã địch chưa chống đỡ.

Tây Song Dạ Thoại

- Ba sơn dạ vũ thời, cộng tiễn tây song chúc, gây ra 1 đòn Âm sát thương với địch phía trước;khi đánh tan địch chống đỡ, thêm trạng thái "Tây Song Dạ Thoại" cho nó: Phá hủy tất cả phòng ngự, không thể chống đỡ, duy trì 5s.

Liễu Âm Liên Câu

- Động li ưu, lệ nan thu, khi chống đỡ thành công, có tỷ lệ nhận được trạng thái “Liễu Âm”: Tăng né trong 2s, điều tức 45s. (Đổi Bộ Võ, hiệu quả biến mất)

Cầm Bút Sinh Hoa

Dã khách tư mao vũ, sơn nhân ái trúc lâm, cầm tôn duy đãi xử, phong nguyệt tự tương tầm,  dùng kiếm tấn công mục tiêu tạo 10 đòn Âm sát thương