Nội công Thu Lão Quyết - Nội 1

Nội công tông phái-Thu Lão Quyết Nội 1

  • Đặc hiệu:

Khi bị tấn công có tỉ lệ nhất định tạo 1 Tinh Khí Hộ Thuẫn ở xung quanh bản thân (Có thể hấp thu sát thương nhất định), nếu trong thời gian Tinh Khí Hộ Thuẫn hộ thể mà bị tấn công, thì kẻ địch tấn công bản thân sẽ chịu hiệu quả xấu: “Già Yếu”.


Già Yếu: Giảm tất cả sát thương chiêu thức 50%, mỗi giây suy giảm 5%, duy trì 10s.

  • Thuộc tính: Âm, Nhu, Thái Cực
  • Chỉ số 36 tầng: