Nội công Kỳ Áo Quyết - Nội 4

Nội công tông phái-Kỳ Áo Quyết Nội 4

  • Đặc hiệu:

Thất Điệu Âm Luật: Mỗi lần tấn công mục tiêu, có tỉ lệ gây sát thương âm cho mục tiêu và kẻ địch trong phạm vi 4m xung quanh mục tiêu.

Duyệt Nhĩ Âm Luật: Mỗi lần bị tấn công, có tỉ lệ hồi phục khí huyết cho bản thân và đội hữu trong phạm vi 4m xung quanh.

Cầm Sắt Điều Hòa: Trong 10s sau khi kích hoạt một loại âm luật trong số đó, tăng nhẹ tỉ lệ kích hoạt âm luật thứ 2, nếu có thể kích hoạt thành công loại âm luật thứ 2, thì hiệu quả âm luật loại thứ 2 tăng 100% (Hiệu quả tăng cường tối đa sinh hiệu lực 10 lần), và trong thời gian kích hoạt dựa vào chủng loại âm luật sẽ tăng thêm cho bản thân 10% sát thương chiêu thức hoặc 10% phòng ngự, hiệu quả kết thúc sẽ vào trạng thái điều tức.

  • Thuộc tính: Âm, Nhu, Thái Cực
  • Chỉ số 49 tầng: