Cốt truyện Binh Lâm Thành Hạ

Ở biên thùy Tây Nam, có một tòa thành đá hùng vĩ - Thành Ứng Bình Phủ Giao Châu. Thành này được xây dựng trên đá núi tự nhiên, địa hình hiểm trở. Giờ đây, Giang Nam trắng trợn thách thức địa vị mẫu quốc Minh Triều, tự lập thành nước riêng, và có một lần dấy binh phản công, chiếm 5 tòa thành trì biên giới Tây Nam.


Lúc này, trong triều phân thành hai phe lớn, một phe cho là không nên gây ra chiến tranh, từ bỏ 5 huyện Tây Nam. Bởi vì tổ huấn của Minh Triều: Lấy được đất khác không đủ cung cấp, lấy được dân khác không đủ để sai khiến. Phe khác thì cho rằng nên thu hồi lãnh địa bị mất, bảo vệ lãnh thổ.

Thành Tổ cho rằng nơi này là nơi nối liền nội địa Đại Minh với bán đảo Trung Nam, có thể dùng làm bàn đạp để Minh Triều đi xâm lược Tây Dương, vị trí địa lý cực kỳ quan trọng. Hắc Y Tể Tướng Diêu Quảng Hiếu lại nói rằng, giành lại đất đai đã mất không cần dùng đến quân đội, chỉ cần cho những lợi ích nhất định, phát động thế lực giang hồ đến giúp là được. Sau đó, được sự giao phó của triều đình, hàng ngàn hiệp sĩ yêu nước trung nghĩa can đảm đã tự phát tổ chức, cùng nhau xuất phát, đến Thành Ứng Bình diệt giặc. Trải qua một trận chiến đấu đẫm máu, họ đã đoạt lại được Thành Ứng Bình. Như vậy, triều đình cũng không tốn một binh lính nào mà vẫn bảo vệ được lãnh thổ Đại Minh.

Triều đình tặng cho nghĩa sĩ giang hồ thủ thành 1 Hổ Phù, có Hổ Phù trong tay, khi cần thiết có thể điều động mấy vạn binh mã biên thùy dùng để dẹp loạn. Hổ Phù tượng trưng cho quyền lợi và vinh quang bây giờ được cất giữ ở trong Thành Ứng Bình, để ngăn ngừa có người lạm dụng quyền lực, lợi dụng Hổ Phù nảy sinh dã tâm, các nghĩa sĩ giang hồ đã định ra một quy tắc: Nếu là người giang hồ thủ thành, dù cho võ công cao cường, đức cao vọng trọng, cũng không thể độc chiếm Hổ Phù lâu dài.

Do đó, trong thành Ứng Bình sẽ định kỳ tổ chức diễn tập tỉ võ công bằng, công chính, công khai để chọn ra một đoàn đội kiệt xuất tinh anh bảo quản Hổ Phù. Đoàn đội bảo quản Hộ Phủ không những có quyền sử dụng Hổ Phù, mà còn phụ trách hộ quốc an bang, và đảm nhận chức chủ thành quản lý sự vụ lớn nhỏ trong thành.

Chính vì vậy, vì sứ mệnh vinh quang vô thượng này, nhiều hiệp sĩ yêu nước có hoài bão lý tưởng đều nhiệt tình, hăng hái đến báo danh, muốn trở thành người bảo vệ Hổ Phù mới ở Thành Ứng Bình...