Thí Luyện Tông Môn

Giang hồ lại nổi phong ba, minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam nhận được tin tức, có một thế lực mạnh trước nay chưa từng có, đang muốn tranh giành long mạch Đại Minh. Do chưa biết danh phận kẻ địch, chưa đoán được thực lực, các đại môn phái tổ chức đại hội anh hùng, quyết định tạm thời bỏ qua thành kiến của các môn phái, đoàn kết một lòng chống lại ngoại địch.

Thí Luyện Tông Môn được thiết lập cho thập đại tông phái, người thủ ải toàn bộ đều là cao thủ tông môn, nội dung khảo nghiệm đều biến hóa vô cùng. Mục đích của thí luyện này là để chọn lọc ra anh hùng thiếu niên văn võ song toàn, hiệp nghĩa với thế giới, trung thành với đất nước. Họ sẽ không màng sinh tử, không màng xa xôi đi đến Côn Luân, bảo vệ long mạch.

Cấm địa môn phái của thập đại tông phái ban đầu sẽ xóa bỏ toàn bộ. Lúc này các nhân sĩ muốn có đạo cụ cần thiết để đổi võ học trấn phái đều có thể đến thí luyện tông phái ở cấm địa môn phái mới để nhận được. Trong thí luyện tông phái cấm địa mới, số người tổ đội cấm địa giống với trước đây. Điểm khác biệt là yêu cầu vào cấm địa giảm đi rất nhiều, đội trưởng, đội viên của đội đều không có giới hạn loại hình tông phái.

Độ khó tổng thể của thí luyện tông môn tương đương với cấm địa tông phái, so sánh với cấm địa tông phái trước đây thì quy trình cách chơi đơn giản hơn. Tổng cộng có 11 vị thủ lĩnh đợi các hiệp sĩ đến từ các tông phái đến khiêu chiến. Các nhân sĩmỗi lần vào cấm địa, đều sẽ ngẫu nhiên đối mặt với 4 vị thủ lĩnh xuất thân từ thập đại tông phái. Đánh bại họ là có thể bước vào thí luyện cuối cùng đến từ Minh Chủ Võ Lâm Lâm Thiên Nam!

Thưởng Thí Luyện

Phần thưởng của Thí Luyện Tông Môn giống với cấm địa môn phái ban đầu. Nhân sĩ tham gia đều có thể lần lượt nhận được đạo cụ đổi trấn phái tông môn của mình cần, cùng với các loại phần thưởng thực tế cần thiết khi hành tẩu giang hồ. Vì vậy, các Nhân sĩ từ tông phái dịch dung, hạ sơn đến các thế lực, ẩn thế tham gia cấm địa này cũng có thể nhận được phần thưởng cần thiết cho thế lực, ẩn thế của mình!