Bối cảnh - Ngọc Hải Quỳnh Long

Nghe nói, Côn Luân Phái có nguồn gốc từ thời kỳ Chu Vũ Vương, tên được đặt theo tên ngọn núi. Người sáng lập Côn Luân Phái là một lão đạo thần bí Thánh Phong Đạo Trưởng. Trong một thời gian dài, Côn Luân Phái rất ít người biết đến, họ ẩn cư trong núi Côn Luân, bảo vệ Vạn Tổ Thần Sơn và bí mật giấu kín không thể cho người đời biết.

Cho đến thời Triều Nguyên, Côn Luân Phái đã xuất hiện hai bậc kỳ tài võ lâm bản lĩnh cao cường, hai vị đạo quân này đã tạo tiếng tăm lừng lẫy ở võ lâm trung nguyên, từ đây Côn Luân Phái bắt đầu nổi danh giang hồ. Sau đó Côn Luân Phái lại xuất hiện mấy vị chưởng môn đắc lực, không ngừng lớn mạnh, dần dần Côn Luân Phái đã trở thành một trong những tông phái danh tiếng trên giang hồ, có địa vị ngang với các đại môn phái Trung Nguyên.