Thánh Mai Bí Quyết Cổ Phổ

Thánh Mai Bí Quyết·Cổ Phổ

Tung Hoành Bài Hạp (Cổ Phổ)-Thực

Nhân giai tra vật địch trần khâm, ngã diệc ô kỳ liễu thốn âm. Liên hoàn đập mục tiêu gây sát thương. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Khi chiêu thức này tu luyện đến tầng 6 hoặc trên tầng 6, xuất chiêu không thể bị đánh bay, đánh lui, đánh ngã.

Dị Quân Đột Khởi (Cổ Phổ)-Thực


Không tin hãy xem người chơi cờ, thắng thua phải chơi đến hết ván. Cầm con cờ bắn mạnh gây sát thương. Nếu mục tiêu tồn tại Di Sơn Điền Hải, sẽ bắn lan gây sát thương cho mục tiêu xung quanh. (Khi xuất chiêu không thể bị đánh bay, đánh lui, đánh ngã).

Chỉ Điểm Giang Sơn (Cổ Phổ)-Hư


Lữ cơ thừa biến an khả đương, duy hữu mãnh sĩ thủ tứ phương. Ném cờ gây sát thương cho mục tiêu, đánh phá đỡ đòn của mục tiêu có thể đánh bay mục tiêu.
Chiêu thức này khi tu luyện đến tầng 6 và trên tầng 6, khoảng cách thi triển chiêu thức tăng lên 20m.

Di Sơn Điền Hải (Cổ Phổ)-Thực


Thế thượng thao thao thanh lợi giản, độc bằng kỳ cục lão thanh sơn. Bắn tỉa mục tiêu gây sát thương, nếu mục tiêu chưa đỡ đòn, sẽ thêm 1 tầng Di Sơn Điền Hải: Khi bị bộ [Dị Quân Đột Khởi] tấn công sẽ bắn lan 15% sát thương cho mục tiêu xung quanh, tối đa cộng dồn 4 tầng, duy trì 15s. Khi trong phạm vi 20m xung quanh mục tiêu tồn tại con cờ Thánh Mai, con cờ Thánh Mai sẽ đồng thời thử phát động tấn công mục tiêu, nếu mục tiêu vẫn chưa đỡ đòn thì sẽ thêm 1 tầng trạng thái Tung Hoàng cho mục tiêu: Mục tiêu giảm 5% ngoại phòng, duy trì 10s, có thể cộng dồn 5 tầng.
Khi chiêu thức này tu luyện đến tầng 6 và trên tầng 6, sát thương bắn lan tăng đến 25%; Trạng thái Tung Hoành giảm 10% ngoại phòng của mục tiêu.

Độc Thiện Kỳ Thân (Cổ Phổ)-Giá


Cầm kiếm tửu kỳ long hạc hổ, tiêu dao lạc thác vĩnh vô ưu. Khi đỡ đòn thành công có 60% tỉ lệ thêm cho bản thân 1 tầng trạng thái Độc Thiện Kỳ Thân: Sát thương chiêu thức [Dị Quân Đột Khởi Cổ Phổ] [Di Sơn Điền Hải Cổ Phổ] [Long Du Đại Hải Cổ Phổ] của bộ này tăng 25%, duy trì 15s.

Phiên Thủ Vi Vân (Cổ Phổ)-Thực


Trường ca khúc tận hà tinh hy, đào nhiên độc diệu cộng vong cơ. Đánh choáng kẻ địch chưa đỡ đòn trong phạm vi nhấp chọn 3s gây sát thương và đặt ván cờ Thánh Mai cùng 2 con cờ Thánh Mai;
Khi ván cờ Thánh Mai tồn tại, kỹ năng biến thành [Phúc Thủ Vi Vũ]: Sử dụng có thể tiêu hủy ván cờ Thánh Mai, gây sát thương cho kẻ địch trong ván cờ, kéo kẻ địch chưa đỡ đòn đến gần và đánh bay.
Con cờ Thánh Mai: Con cờ Thánh Mai sẽ duy trì đánh rơi mục tiêu trên không chưa đỡ đòn trong phạm vi 3m xung quanh.

Phúc Thủ Vi Vũ (Cổ Phổ)-Khí


Bích động viễn quan minh nguyệt thượng, danh lợi phù hoa tức tiện hưu. Tiêu hủy ván cờ Thánh Mai, gây sát thương cho kẻ địch trong ván cờ, và kéo kẻ địch chưa đỡ đòn đến gần và đánh bay.

Kiêm Tế Thiên Hạ (Cổ Phổ)-Khí


Hắc bạch thùy năng dụng nhập huyền, thiên hồi sinh tử thể phương viên. Khi thi triển chiêu thức bản thân và đội hữu xung quanh duy trì nhận được 1 tầng trạng thái Kiêm Tế Thiên Hạ: Khi bị tấn công lần sau giảm thêm 10% sát thương (tối đa cộng dồn 5 tầng, duy trì 30s) quá trình thi triển chiêu thức là trạng thái Hồng Bá Thể. Trong quá trình thi triển có thể sử dụng kỹ năng bộ võ để làm gián đoạn (Chiêu thức này không thể thi triển trên không)
Khi chiêu thức này tu luyện đến tầng 6 và trên tầng 6, nếu bản thân tồn tại trạng thái “Độc Thiện Kỳ Thân” và thi triển chiêu thức này, vừa thêm Kiêm Tề Thiên Hạ vừa thêm cho bản thân và đội hữu xung quanh trạng thái Phệ Dương Kỳ duy trì 6s: Ở trạng thái Phệ Dương Kỳ bị Đại Tai Càn Nguyên tấn công, sẽ thêm Phệ Dương Kỳ-Cấm Đoạn: Cấm dùng Đại Tai Càn Nguyên.

Long Du Đại Hải (Cổ Phổ)-Nộ


Khải vi thương sơn nan cố đế, cộng hô phong vũ thượng phi long. Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi, mỗi đòn chớp mắt đơ kẻ địch chưa đỡ đòn, cuối cùng đánh bay kẻ địch xung quang (bỏ qua đỡ đòn). Quá trình thi triển chiêu thức là trạng thái Hồng Bá Thể. (Chiêu thức này không thể thi triển trên không)
Khi chiêu thức này tu luyện đến tầng 6 và trên tầng 6, mỗi đòn chiêu thức gây choáng mục tiêu chưa đỡ đòn, cuối cùng đánh bay kẻ địch xung quanh (bỏ qua đỡ đòn).