Võ Đạo Sơ Trang Các

Tính năng mới Võ Đạo Sơ Trang Các, các nhân sĩ có thể thoải mái lựa chọn ngoại hình mà mình yêu thích ở Sơ Trang Các của Võ Đạo Tranh Phong.

Võ Đạo Sơ Trang Các riêng biệt với Sơ Trang Các từ đến nay trong Cửu Âm Chân Kinh. Cũng tức là không liên quan đến phong vật chí mở khóa trong Sơ Trang Các ban đầu. Không chỉ như vậy, tất cả phong vật chí quần áo, trang sức trong Sơ Trang Các của Võ Đạo Tranh Phong đều phân đợt, từng bước đưa vào cho các nhân sĩ tham gia cách chơi Võ Đạo Tranh Phong tự do lựa chọn kết hợp.

Vậy các nhân sĩ mở khóa áo quần, trang sức mình yêu thích trong Võ Đạo Sơ Trang Các thế nào? Rất đơn giản chỉ cần các hiệp sĩ tham gia cách chơi Võ Đạo Tranh Phong như thường lệ, là có thể dễ dàng mở khóa phong vật chí yêu thích. Đại hiệp có thể ưu tiên mở khóa trang phục yêu thích, vùng vẫy chiến trường, võ đạo tranh phong!