Cập Nhật Khác tại phiên bản Côn Luân Đại Chiến

Một số điều chỉnh mới tại phiên bản mới Côn Luân Đại Chiến, quý nhân sĩ cùng tìm hiểu nhé!

 

1. Thêm mới thư chỉ dẫn cốt truyện Nguy Cơ Đại Minh-12 Con Giáp

 • Đại hiệp đến Lạc Dương Thành, tìm Đệ Tử Vân Nham Các (1138, 731) mở nhiệm vụ cốt truyện.
 • Chú ý: Lối chơi trên cần server đã mở CAC Oa Khấu Khiêu Lương (Nội 3), và thực lực đại hiệp đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ.

2. Thêm mới một số lối chơi map Thiên Dịch Cốc

Loạt cách chơi này sẽ mở trước ở server Long Môn Khách Sạn, Hiệp Cốt Đan Tâm, Quần Hùng Trục Lộc.

 • Thêm mới nhiệm vụ ngày Thiên Dịch Cốc (Thiên Dịch Cốc (-876, 387)): Tĩnh tâm ngồi thiền, loại bỏ tai họa ngầm, thu thập Đất, rèn luyện võ kỹ.
 • Thêm mới nhiệm vụ tuần Thiên Dịch Cốc (Thiên Dịch Cốc (-876, 389)): Đố vui cờ tướng, mua vật tư, khiêu chiến cao nhân.
 • Hoàn thành nhiệm vụ ngày và nhiệm vụ tuần trên có thể nhận được đạo cụ đổi võ học Thánh Mai Bí Quyết và Bình Thư của nó.
 • Thêm mới cách chơi Đánh Cờ Tướng (Thiên Dịch Cốc (Phi Lưu Trại)), các đại hiệp có thể tỷ thí giao lưu kỳ nghệ trong Thiên Dịch Cốc.
 • Thêm mới nhiệm vụ ngày Đánh Cờ Tướng (Thiên Dịch Cốc (-877, 373)), hoàn thành nhiệm vụ ngày Đánh Cờ Tướng có thể nhận được đạo cụ đổi bàn cờ đặc biệt, ngoại hình con cờ…
 • Tiệm Đổi A Lương ở Thiên Dịch Cốc (-877, 391) thêm mới sản sinh đạo cụ trang sách võ học Thánh Mai Bí Quyết, quán chú đan, bình thư của Thánh Mai Bí Quyết.
 • Chú ý: Lối chơi trên cần server đã mở CAC Oa Khấu Khiêu Lương (Nội 3), và đại hiệp có Danh Tuấn Giang Hồ, thực lực đạt Thần Hô Kỳ Kỹ.

3. Thêm mới võ kỹ của võ học giang hồ Vũ Quỷ Lục:

 • [Phán Quan Túy Tửu] Quỷ Vũ: Tăng nhẹ sát thương chiêu thức; Có thể đánh ngã mục tiêu chưa đỡ đòn bị “Thổ Địa Tuần Du” định thân.
 • [Na Thần Khiêu Tiêu] Quỷ Vũ: Tăng nhẹ sát thương chiêu thức; Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ.
 • [Thổ Địa Tuần Du] Quỷ Vũ: Tăng nhẹ sát thương chiêu thức; Có thể đánh rơi mục tiêu chưa đỡ đòn trên không.
 • Trong Tiệm Đổi Võ Đạo Tranh Phong Đát Lao Hứa Thành Đô (722, 696) thêm mới sản sinh võ kỹ Vũ Quỷ Lục.
 • Kỹ năng bảo vật thêm mới kỹ năng võ kỹ của võ học Vũ Quỷ Lục.

4. Bão Cát Sa mạc

 • Điều chỉnh tỉ lệ rơi tàn quyển nội công trong lối chơi gió lốc sa mạc, thêm mới sản sinh đạo cụ đổi võ học Cổ Phổ.
 • Sau khi điều chỉnh, người chơi mỗi tuần có thể tham gia lối chơi gió lốc sa mạc tổng cộng 2 ngày.
 • Sau khi điều chỉnh, trong lối chơi gió lốc sa mạc thêm mới sản sinh đạo cụ “Mảnh Cổ Phổ chưa biết”.
 • Sau khi điều chỉnh, đạo cụ “Mảnh Cổ Phổ chưa biết” cùng với “Mảnh vỡ nóng rực” và “Mảnh Băng Lãnh” có thể đến chỗ Nhạc Minh Kha ở Đại Mạc (801, 433) đổi “Quà Cổ Phổ Tàn Quyển”.

5. Tính năng Ô Bảo Vật Bang

 • Thêm mới tính năng Ô Bảo Vật Bang, Ô Bảo Vật là nơi cất giữ đạo cụ hiểm của Bang. Các hiệp sĩ của Bang có thể thông qua tham gia cách chơi liên quan Bang nhận được đạo cụ hiếm.
 • Ô Bảo Vật Bang ban đầu có 48 ô, cấp bang tăng, không gian Ô Bảo Vật cũng tăng theo.
 • Đạo cụ hiếm trong Ô Bảo Vật Bang chỉ có thể do Bang Chủ phân phối cho bang chúng phù hợp điều kiện (độ sôi nổi Bang đạt 200).
 • Đạo cụ hiếm trong Ô Bảo Vật” Bang đều có thời gian bảo quản, sau khi hết hạn thời gian bảo quản, đạo cụ sẽ bị hủy, xin bang chủ hãy kịp thời phân phối.

6. Hoa Sơn Luận Kiếm

 • Thưởng top 1 trong Hoa Sơn Luận Kiếm [Gà Gói Lá Sen Ngũ Hương] điều chỉnh thành Ỷ Thiên Kiếm (30 ngày).
 • Nghĩa Trang Tô Châu thêm mới Cao Nhân Ẩn Sĩ, hiệp sĩ đã tu luyện Hàng Long Chưởng Pháp (Tuyệt Thế) và chiêu thức đã đạt tầng 10 có thể đến chỗ Cao Nhân Ẩn Sĩ tốn 60 đĩnh Bạc tham ngộ Hàng Long Chưởng Pháp (Tuyệt Thế) tầng 11 và 12.
 • [Ỷ Thiên Kiếm] (Phong vật chí) và Hàng Long Chưởng Pháp (Tuyệt Thế) tầng 11, 12 có hiệu lực cho đến trước khi mở Hoa Sơn Luận Kiếm lần sau.

7 . Đổi Kỳ Môn của Sư Phụ Thiết Tượng

 • Thêm mới đạo cụ tiêu hao thay đổi Kỳ Môn-[Thẻ Thay Đổi Kỳ Môn], vũ khí phẩm chất Kim tiến hành thay đổi Kỳ Môn cần tốn 1 [Thẻ Thay Đổi Kỳ Môn], vũ khí phẩm chất Ngọc tiến hành thay đổi Kỳ Môn cần tốn 2 [Thẻ Thay Đổi Kỳ Môn].
 • Trong Tiệm “mua bán” Thiết Tượng của các thành chính lớn tăng thêm đổi [đạo cụ Thẻ Thay Đổi Kỳ Môn] (1 [Thẻ Thay Đổi Kỳ Môn] cần 50 [Thế Gia Lệnh] hoặc 50 [Thẻ Danh Dự Môn Phái]).

8. Tu luyện chí bảo giang hồ

 • Người chơi tu luyện chí bảo giang hồ sau khi vào trạng thái tu luyện tích lũy điểm tu luyện, có thể đến Quỷ Thị (1288, 1058) tìm Mạnh Bà Bà vào Mộng Cảnh Sát Ma để nhận điểm tu luyện, cách nhận điểm tu luyện ban đầu không đổi.
 • Sau khi tìm thấy Mạnh Bà Bà của Quỷ Thị vào Mộng Cảnh Sát Ma cần tốn Sát Ma Đan, Sát Ma Đan có thể tìm Mạnh Bà Bà tốn 500 Bạc để mua, vào 1 lần Mộng Cảnh Sát Ma tối đa có thể nhận được 300 điểm tu luyện chí bảo giang hồ.
 • Tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển tầng 1-36 về lý thuyết cần vào Mộng Cảnh Sát Ma 8 lần tốn 4 đĩnh Bạc; Tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp tầng 1-49 về lý thuyết cần vào Mộng Cảnh Sát Ma 11 lần tốn 5 đĩnh 500 lượng Bạc.

Mộng Cảnh Sát Ma

 • Sau khi điều chỉnh, trong Mộng Cảnh Sát Ma mở ở chỗ Quỷ Thị Mạnh Bà Bà (1288, 1058) có thể tiến hành tu luyện chí bảo giang hồ. Mộng Cảnh Sát Ma tối đa duy trì 1h 30p, sau khi thời gian tu luyện kết thúc sẽ cưỡng chế tỉnh lại, sau khi đánh bại Sát Tinh cuối cùng cũng sẽ cưỡng chế tỉnh lại, hiệp sĩ hãy sắp xếp thời gian tu luyện hợp lý.
 • Sau khi điều chỉnh, trong Mộng Cảnh Sát Ma giải tán đội không khiến cho người chơi bị buộc rời đi.
 • Sau khi điều chỉnh, Sát Tinh trong Mộng Cảnh Sát Ma không xuất hiện nữa cần khiêu chiến lại, và sau khi Sát Ma và Sát Tinh thoát khỏi chiến đấu thì không còn hồi khí huyết nữa.

9. Nghề Cầm Sư

 • Sau khi điều chỉnh, khi người chơi nghề Cầm Sư Cầm trang bị vũ khí loại Cầm thuộc về Kỳ Môn, không cần công cụ cuộc sống cũng có thể đàn.

10. Cách chơi bày bán và bói toán

 • Sau khi điều chỉnh, khi người chơi xem bói, sẽ có thời gian chuẩn bị đọc 5s. Di chuyển và bị tấn công sẽ gián đoạn thanh đọc, dẫn đến bày sạp thất bại.
 • Sau khi điều chỉnh, khi người chơi bày bán online và bày bán offline, nếu tranh được chỗ bày bán, sẽ có thời gian chuẩn bị thanh đọc 5s. Di chuyển hoặc bị tấn công sẽ gián đoạn thanh đọc, dẫn đến bày bán thất bại.

11. Thánh Mai Bí Quyết (Cổ Phổ)

 • Giai đoạn CAC Nội 6 mở tham ngộ tầng 11-12, nhân vật đã học đến tầng 10 có thể đến chỗ Ẩn Thế Cao Nhân Tô Châu (337, 737) (Tức là cùng 1 chỗ NPC tăng Hàng Long Chưởng Pháp Tuyệt Thế tầng 11-12), đối thoại là có thể tham gia. Hiện tại đang ở giai đoạn điều chỉnh, để tăng lên tầng 12, có thể duy trì sử dụng 28 ngày, sau 28 ngày sẽ tự động giảm xuống tầng 10. Nếu vẫn muốn tiếp tục tăng, hãy trò chuyện với Ẩn Thế lần nữa và lựa chọn là được.

12. Tông Phái [Hội Ý Công]

 • Thêm mới nội công [Hội Ý Công] tương ứng môn phái.
 • Sau khi mở CAC Trấn Phái, người chơi đã tu luyện nội 3 môn phái đến tầng cao nhất có thể từ chỗ Chưởng Môn nhận nhiệm vụ [Hội Ý Công] trang 1.
 • Khi người chơi phản sư tông phái, sẽ xóa nội công tông phái [Hội Ý Công].
 • Khi người chơi lịch luyện tông phái, nội công tông phái [Hội Ý Công] không giảm tầng.
 • Khi người chơi phản sư tông phái, không đền bù cho phản sư của [Hội Ý Công].
 • Khi người chơi phản sư tông phái, sẽ xóa hết “điểm công tích” của tông phái.
 • Người đổi vật phẩm môn phái trong giao diện môn phái và tab bản đồ ban đầu, thay đổi thành đổi cao cấp của tông phái. Vật phẩm bán ở tiệm ban đầu chuyển đến Tiệm Đổi cấp caocủa tông phái mới. Đại hiệp có thể sử dụng điểm công tích để đến Tiệm Đổi cấp caocác tông phái đổi [Hội Ý Công] tầng 1-5, , Sách Chú Giải [Hội Ý Công] (Đạo cụ tu luyện [Hội Ý Công]), sách võ kỹ bộ võ môn phái và sách võ kỹ bộ võ trấn phái của tông phái tương ứng.

13. Cách chơi Lôi Đài Tranh Phong

 • Ở cổng Tô Châu Thành thêm mới cách chơi “Lôi Đài Tranh Phong”, đại hiệp có thể đến “Quản Lý Báo Danh Lôi Đài Tranh Phong” Tô Châu (453, 754) để báo danh tham gia.
 • Đại hiệp đầu tiên báo danh tham gia “Lôi Đài Tranh Phong” tự động trở thành Lôi Chủ, đại hiệp báo danh khác là người khiêu chiến. Báo danh tham gia khiêu chiến, cần người khiêu chiến và lôi chủ hiện tại có khác biệt về thực lực Thiên Giai không được vượt quá 25 điểm.
 • Khi có nhiều vị đại hiệp báo danh tham gia khiêu chiến, sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 1 đại hiệp lên đài khiêu chiến.
 • Mỗi tối 6h đến 11h khi tham gia “Lôi Đài Tranh Phong”, phe thắng sẽ nhận được tích điểm Đại Sư, đại hiệp có thể xem xếp hạng hiện tại và tích điểm của bản thân trong BXH Đấu Đại Sư Lôi Đài Tranh Phong ở gần Lôi Đài.
 • Vào ngày 1 mỗi tháng, đại hiệp top 3 xếp hạng tích điểm Đại Sư, có thể nhận được tôn hiệu động vĩnh viễn.
 • Tiệm nhận thưởng Lôi Đài khu vực Lôi Đài Tô Châu Tô Hổ Khâu di chuyển đến gần cổng thành (435, 740), Cọc Gỗ di chuyển đến gần Nghĩa Trang Tô Châu (380, 776).

14. Cách chơi Thăm Dò Hoàng Thành

 • Thêm mới cách chơi “Thăm Dò Hoàng Thành”, đại hiệp chỉ có thể một mình đi theo Cao Thủ Dạ Thám xông vào Hoàng Thành, âm thầm hỗ trợ Thiên Tử làm suy yếu phản quân.
 • Thêm mới cách chơi trưởng thành “Thiên Phú Dạ Thám”, tăng năng lực đột nhập và chiến đấu của đại hiệp trong Thăm Dò Hoàng Thành, giúp đại hiệp như hổ mọc thêm cánh khi đối mặt với phản quân.
 • Thêm mới cách chơi thu thập “Dạ Thám Đồ Giám”, ghi chép và thu thập người và vật gặp được luýc xâm nhập Hoàng Thành, cuối cùng mở khóa kỹ năng tìm kiếm lớn mạnh hơn.
 • Thêm mới thưởng tầng, thưởng vòng cao nhất mỗi tuần trong “Thăm Dò Hoàng Thành”.
 • Thêm mới thành tựu liên quan “Thăm Dò Hoàng Thành”.

15. Đóng Cách Chơi Thông Thiên Phong - Phong Vân Nhai

16. Võ kỹ phái sẽ dùng điểm công tích để đổi (Vào Game Bấm J để biết thêm thông tin).

17. Phát ngôn Thiệp Anh Hùng tăng thêm điều kiện giới hạn thực lực.

(Nhằm mục đích ngăn chặn vấn đề tạo acc clone chat lượng lớn phát ngôn nhục mạ nhau trên kênh chat)

 • Server Nội 1 không giới hạn
 • Server Nội 2: Đăng Phong Tạo Cực Số điểm nội công ≥57
 • Server Nội 3: Sở Hướng Phi Mị Số điểm nội công ≥67
 • Server Trấn Phái: Sở Hướng Phi Mị Số điểm nội công ≥67
 • Server Nội 4: Kinh Thế Hãi Tục Số điểm nội công ≥90
 • Server Phẩm 6: Kinh Thế Hãi Tục Số điểm nội công ≥90
 • Server Nội 5: Vô Tiền Khoáng Hậu Số điểm nội công ≥111
 • Server Ẩn Thế: Vô Tiền Khoáng Hậu Số điểm nội công ≥111
 • Server Nội 6: Thâm Tàng Bất Lộ Số điểm nội công ≥131