Kích hoạt
01

CHIẾN TINH MIỄU CÁC

Giới thiệu: Giftcode chào mừng MCM Tinh Miễu Các.
Cách nhận: Tham gia event trên Fanpage CACK.

 • Ngự Phong Thần Thủy (10 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Tăng tốc độ di chuyển nhân vật
 • Danh Tuấn Giang Hồ (3 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Nhận ngay danh tuấn 3 ngày
 • Túi Mở Rộng Tinh Xảo

  - Số lượng: 01
  - Gồm các túi mở rộng ô
 • Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 50.000 tu vi
 • Quà Sơ Nhập Giang Hồ

  Số lượng: 01
  Mở ra nhận:
  20 Màn Thầu
  10 Dồi Trường Kho
  10 Thương Mộc Hoàn
  10 Hoàn Tâm Đan
  01 Xích Điện (14 ngày)
 • Quà gia nhập server mới

  Số lượng: 01
  Mở ra nhận:
  - 05 Thiên Nguyên Tụ Hồn Đan
  - 200 Công Cụ Sửa Chữa
  - 05 Thập Hương Noãn Tán
  - 05 Mộc Hương Dược Tễ
02

9 NĂM HẸN ƯỚC

Giới thiệu: Giftcode chào mừng MCM Tinh Miễu Các.
Cách nhận: Thông qua các trang báo Game..

 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 30 phút
 • Túi gấm mở rộng

  - Số lượng: 01
  - Gồm các túi mở rộng ô
 • Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 50.000 tu vi
 • Quà Toàn Dân [Phi Hoa Kiếm Ảnh]

  - Số lượng: 01
  - Tùy theo từng tiến độ server, sẽ mở ra nhiều vật phẩm quý giá:
 • Anh Hùng Lệnh

  - Số lượng: 01
03

TRUYỀN THUYẾT

Giới thiệu: Giftcode chào mừng MCM Tinh Miễu Các.
Cách nhận: Tham gia event trên Fanpage CACK.

 • Môn Phái/ Thế Lực Tham Ngộ Bản (14 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Giảm 25% thời gian tu luyện nội công môn phái hoặc thế lực
  - Hạn dùng: 14 ngày
 • Kim Nguyên Tái Sinh Đan

  - Số lượng: 05
  - Nhân đôi sát thương trong cấm địa.
 • Kỳ Trân Dị Bảo

  - Số lượng: 03
  - Tăng nội công, tu vi và chân khí
 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  - Số lượng: 03
  - Tăng 100% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 30 phút
 • Đặc Quyền Hoàng Thất Cửu Âm

  Số lượng: 01
  Mở dùng sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm ingame hữu ích
  - 10 Hành Cước Lệnh
  - 10 Cá Sốt Canh Xương
  - 05 Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan
  - 05 Đại Như Ý Hoàn
  - 10 Địa Hoàng Đan
  - 10 Sửa Công Cụ -III
  - 05 Thiên Thừa Đan
  - 05 Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh
  - 01 Ngự Phong Thần Thủy (3 ngày)
  - 01 Tôn Hiệu Du Kiếm Giang Hồ
 • Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 50.000 tu vi
04

Sinh Nhật CACK

Giới thiệu: Giftcode chào mừng sinh nhật 9 năm của CACK.
Cách nhận: Thông qua các trang báo game, tham gia event trên Fanpage CACK.

 • Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Sử dụng tăng 100.000 tu vi
 • Tôn hiệu Cửu Âm 9 Năm

  - Số lượng: 01
  - Tôn hiệu "Cửu Âm 9 Năm"
 • Phiếu Điểm Sôi Nổi [50 điểm]

  - Số lượng: 01
  - Nhận 50 điểm sôi nổi
 • Quà "Yên Hoa"

  - Số lượng: 01
 • "Hoàn Phong Tảo Diệp Thoái" Lễ Hoa

  - Số lượng: 01
 • Anh Hùng Lệnh

  - Số lượng: 01
05

Bang Hội S18

Giới thiệu: Giftcode chào mừng MCM Tinh Miễu Các.
Cách nhận: Tham gia sự kiện bang hội tại máy chủ S18.

 • Tôn hiệu "Cửu Âm Bảo Bối"

  - Số lượng: 01
  - Tôn hiệu Cửu Âm Bảo Bối
 • Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100.000 tu vi
 • Quà Hỗ Trợ Bang

  - Số lượng: 01
  - Quà Hỗ Trợ Bang
 • Kỳ Trân Dị Bảo

  - Số lượng: 03
  - Tăng nội công, tu vi và chân khí
 • Tuyệt Địa (14 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Thú cưỡi, tộc độ 10.5
06

PHI HOA KIẾM ẢNH

Giới thiệu: Giftcode chào mừng PBM Phi Hoa Kiếm Ảnh.
Cách nhận: Tham gia event trên Fanpage, Group, Home,... CACK.

 • Túi Mở Rộng Ưu

  - Số lượng: 01
  - Gồm các túi mở rộng ưu
 • Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Dùng xong tăng tốc độ di chuyển
 • Kỳ Trân Dị Bảo

  - Số lượng: 03
  - Tăng nội công, tu vi và chân khí
 • Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 200% tốc độ chuyển hóa, duy trì 60 phút
 • Quà Toàn Dân [Phi Hoa Kiếm Ảnh]

  - Số lượng: 01
  - Tùy theo từng tiến độ server, sẽ mở ra nhiều vật phẩm quý giá:
07

HIỆP HẢI TINH MANG

Giới thiệu: Giftcode chào mừng PBM Phi Hoa Kiếm Ảnh.
Cách nhận: Tham gia event trên Fanpage, Group, Home,... CACK.

 • Bách Niên Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Sử dụng được 20 vạn tu vi
 • Quyển Cán Tẩy

  - Số lượng: 10
  - Sử dụng thay đổi thuộc tính trang bị
 • Thẻ Dịch Dung

  - Số lượng: 02
  - Có thể thay đổi khuôn mặt nhân vật
 • Quà Nghênh Đón [Hiệp Hải Tinh Mang]

  - Số lượng: 01
  - Mở ra nhiều vật phẩm quý giá
08

ẨN VƯƠNG PHONG VÕ

Giới thiệu: Giftcode chào mừng PBM Phi Hoa Kiếm Ảnh.
Cách nhận: Tham gia event trên Fanpage, Group, Home,... CACK.

 • Tuyệt địa (7 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Tọa kỵ, tốc độ 10.5
 • Triều Dương Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 200% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 15 phút
 • Thẻ Kinh Điển Ẩn Vương Phong Võ

  - Số lượng: 01
  - Mở ra nhiều vật phẩm quý giá
 • Quà nghênh đón Ẩn Vương Phong Võ

  - Số lượng: 01
  - Mở ra nhiều vật phẩm quý giá
09

TINH MIỄU CÁC

Giới thiệu: Giftcode chào mừng PBM Phi Hoa Kiếm Ảnh.
Cách nhận: Tham gia event trên Fanpage, Group, Home,... CACK.

 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 30 phút
 • Kỳ Trân Dị Bảo

  - Số lượng: 03
  - Tăng nội công, tu vi và chân khí
 • Tôn hiệu Hùng Tài Đại Lược

  - Số lượng: 01
  - Tôn hiệu "Hùng Tài Đại Lược"
 • Quà Thế Lực Ẩn Thế

  - Số lượng: 01
  - Tùy theo từng tiến độ server, sẽ mở ra nhiều vật phẩm quý giá
 • Quà Môn Phái

  - Số lượng: 01
  - Tùy theo từng tiến độ server, sẽ mở ra nhiều vật phẩm quý giá:

STT

Tài khoản Máy chủ Gói quà Thời gian nhận

Chưa có dữ liệu