Kích hoạt
01

Triệu Mẫn

Giới thiệu: Giftcode chào mừng máy chủ mới Triệu Mẫn.
Cách nhận: Sự kiện Loan Tin Máy Chủ Mới Triệu Mẫn

 • Ngự Phong Thần Thủy (10 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Tăng tốc độ di chuyển nhân vật
 • Danh Tuấn Giang Hồ (3 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Nhận ngay danh tuấn 3 ngày
 • Túi Mở Rộng Tinh Xảo

  - Số lượng: 01
  - Gồm các túi mở rộng ô
 • Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 50.000 tu vi
 • Quà Sơ Nhập Giang Hồ

  Số lượng: 01
  Mở ra nhận:
  20 Màn Thầu
  10 Dồi Trường Kho
  10 Thương Mộc Hoàn
  10 Hoàn Tâm Đan
  01 Xích Điện (14 ngày)
 • Quà gia nhập server mới

  Số lượng: 01
  Mở ra nhận:
  - 05 Thiên Nguyên Tụ Hồn Đan
  - 200 Công Cụ Sửa Chữa
  - 05 Thập Hương Noãn Tán
  - 05 Mộc Hương Dược Tễ
02

BÁO DANH MÁY CHỦ MỚI

Giới thiệu: Giftcode mừng ra mắt máy chủ mới Triệu Mẫn
Cách nhận: Báo danh đủ 3 ngày tại trang Intro máy chủ mới Triệu Mẫn

 • Túi Mở Rộng Ưu

  - Số lượng: 01
  - Gồm các túi mở rộng ưu
 • Quà Tân Máy Chủ

  Số lượng: 01
  Rất nhiều vật phẩm trợ giúp người chơi gia nhập giang hồ, nhanh chóng trưởng thành. Mở ra nhận được:
  - 300L Bạc vụn
  - 10 Tàng Đầu Lộ Vĩ
  - 30 Thương Thuật Hoàn
  - 30 Hoàn Tâm Đan
  - 05 Kim Nguyên Tái Sinh Đan
  - 10 Đại Như Ý Hoàn
  - 20 Địa Hoàng Đan
  - 01 Túi Vật Phẩm
 • Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

  - Số lượng: 10
  - Tăng 40% tốc độ chuyển hóa, duy trì 60 phút
 • Diện Mục Toàn Phi "Lễ Hạp"

  - Số lượng: 01
  - Bộ võ học Diện Mục Toàn Phi Cước
 • Tôn hiệu "Chí Tôn Hào Hiệp"

  - Số lượng: 01
  - Tôn hiệu "Chí Tôn Hào Hiệp"
 • Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 50.000 tu vi
03

Cửu Âm Lệnh I

Đối tượng: Gói quà Cửu Âm Lệnh 1 dành riêng cho các tài khoản ở máy chủ Triệu Mẫn

 • Quà Cửu Âm Lệnh

  Số lượng: 01
  Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
  - 1 Hàn Ngọc Đan
  - 10 Tử Thần Đan
  - 10 Hổ Phách Nội Tu Đan
  - 50 Màn Thầu
  - 10 Thiên Sơn Tuyết Liên Quả
  - 1 Phiên Vũ (14 ngày)
  - 2 Túi Gấm Mở Rộng
  - 10 Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan
  - 10 Bách Hiểu Binh Lục
  - 1 Cửu Âm Lệnh (1)
  Đạt thực lực Sơ Học Sạ Luyện mới có thể sử dụng quà
 • Quà Cửu Âm Lệnh 1

  Số lượng: 01
  Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
  - 1 Ngự Phong Thần Thủy (7 ngày)
  - 10 Triều Dương Nội Tu Đan
  - 5 Thúy Ngọc Nội Tu Đan
  - 10 Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan
  - 5 Thiên Sơn Tuyết Liên Quả
  - 1 Cửu Âm Lệnh (2)
  Đạt thực lực Lược Hữu Tiểu Thành mới có thể sử dụng quà
 • Quà Cửu Âm Lệnh 2

  Số lượng: 01
  Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
  - 1 Liên Hoa Ủng
  - 1 Liên Hoa Phác Sức
  - 10 Triều Dương Nội Tu Đan
  - 10 Bách Hiểu Binh Lục
  - 5 Thiên Sơn Tuyết Liên Quả
  - 1 Cửu Âm Lệnh (3)
  Đạt thực lực Dung Hội Quán Thông mới có thể sử dụng quà
 • Quà Cửu Âm Lệnh 3

  Số lượng: 01
  Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
  - 1 Liên Hoa Hạ Khố
  - 1 Liên Hoa Thường
  - 20 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm
  - 20 Bách Hiểu Binh Lục
  - 5 Thiên Sơn Tuyết Liên Quả
  - 1Cửu Âm Lệnh (4)
  Đạt thực lực Kỳ Tài Xuất Chúng mới có thể sử dụng quà
 • Quà Cửu Âm Lệnh 4

  Số lượng: 01
  Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
  - 10 Khiêu Chiến Lệnh
  - 5 Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan
  - 20 Bách Hiểu Binh Lục
  - 30 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm
  - 5 Thiên Sơn Tuyết Liên Quả
  - 1 Cửu Âm Lệnh (5)
  Đạt thực lực Thần Hồ Kỳ Kỹ mới có thể sử dụng quà
 • Quà Cửu Âm Lệnh 5

  Số lượng: 01
  Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
  - 20 Lệnh Bài Môn Phái
  - 10 Triều Dương Nội Tu Đan
  - 10 Hỗn Nguyên Khiêu Chiến Lệnh
  - 30 Bách Hiểu Binh Lục
  - 5 Thiên Sơn Tuyết Liên Quả
  - 1 Cửu Âm Lệnh (6)
  Đạt thực lực Ngạo Thị Quần Hùng mới có thể sử dụng quà
 • Quà Cửu Âm Lệnh 6

  Số lượng: 01
  Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
  - 1 Huyền Ngọc Phấn
  - 5 Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh
  - 40 Bách Hiểu Binh Lục
  - 10 Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan
  - 5 Bách Niên Tuyết Liên Quả
  - 1 Cửu Âm Lệnh (7)
  Đạt thực lực Đăng Phong Tạo Cực mới có thể sử dụng quà
 • Quà Cửu Âm Lệnh 7

  Số lượng: 01
  Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
  - 20 Lệnh Bài Môn Phái
  - 50 Bách Hiểu Binh Lục
  - 30 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm
  - 10 Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan
  - 5 Bách Niên Tuyết Liên Quả
  - 1 Cửu Âm Lệnh (8)
  Đạt thực lực Vô Dữ Luận Tỉ mới có thể sử dụng quà
 • Quà Cửu Âm Lệnh 8

  Số lượng: 01
  Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
  - 1 Huyền Ngọc Phấn
  - 30 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm
  - 20 May Mắn Phù
  - 50 Bách Hiểu Binh Lục
  - 5 Bách Niên Tuyết Liên Quả
  - 1 Cửu Âm Lệnh (9)
  Đạt thực lực Sở Hướng Phi Mị mới có thể sử dụng quà
 • Quà Cửu Âm Lệnh 9

  Số lượng: 01
  Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
  - 30 May Mắn Phù
  - 50 Bách Hiểu Binh Lục
  - 10 Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan
  - 10 Dương Bì Tàn Phiến
  - 5 Bách Niên Tuyết Liên Quả
  - 1 Cửu Âm Lệnh (10)
  Đạt thực lực Nhất Đại Tông Sư mới có thể sử dụng quà
 • Quà Cửu Âm Lệnh 10

  Số lượng: 01
  Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
  - 50 May Mắn Phù
  - 50 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm
  - 15 Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan
  - 10 Dương Bì Tàn Phiến
  - 5 Bách Niên Tuyết Liên Quả
  - 1 Cửu Âm Lệnh (11)
  Đạt thực lực Cử Thế Vô Song mới có thể sử dụng quà
 • Quà Cửu Âm Lệnh 11

  Số lượng: 01
  Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
  - 1 Tuyệt Địa (7 ngày)
  - 100 Bách Hiểu Binh Lục
  - 50 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm
  - 100 May Mắn Phù
  - 20 Dương Bì Tàn Phiến
  - 10 Bách Niên Tuyết Liên Quả
  - 20 Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan
  Đạt thực lực Kinh Thế Hải Tục mới có thể sử dụng quà
04

TRƯƠNG VÔ KỴ

Giới thiệu: Giftcode chào mừng máy chủ mới Triệu Mẫn.
Cách nhận: Nhận tại các trang báo game,..

 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 30 phút
 • Tuyệt địa (7 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Tọa kỵ, tốc độ 10.5
 • Túi gấm mở rộng

  - Số lượng: 01
  - Gồm các túi mở rộng ô
 • Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 50.000 tu vi
 • Đặc Quyền Hoàng Thất Cửu Âm

  Số lượng: 01
  Mở dùng sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm ingame hữu ích
  - 10 Hành Cước Lệnh
  - 10 Cá Sốt Canh Xương
  - 05 Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan
  - 05 Đại Như Ý Hoàn
  - 10 Địa Hoàng Đan
  - 10 Sửa Công Cụ -III
  - 05 Thiên Thừa Đan
  - 05 Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh
  - 01 Ngự Phong Thần Thủy (3 ngày)
  - 01 Tôn Hiệu Du Kiếm Giang Hồ
05

Cửu Âm Lệnh II

Đối tượng: Gói quà Cửu Âm Lệnh 2 dành cho những tài khoản ở các máy chủ còn lại.

 • Thuần Dương Phù Kiếm

  - Số lượng: 50
  - Tính chất: Khóa
 • Binh Lục (Thượng)

  - Số lượng: 20
  - Tính chất: Khóa
 • Huyền Ngọc Phấn

  - Số lượng: 1
  - Tính chất: Khóa
 • Tuyệt Địa (7 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Tọa kỵ, tốc độ 10.5
  - Khóa
06

Ỷ THIÊN

Giới thiệu: Giftcode chào mừng máy chủ mới Triệu Mẫn.
Cách nhận: Tham gia event trên Fanpage/ Group Cửu Âm Chân Kinh.

 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 30 phút
 • Môn Phái/ Thế Lực Tham Ngộ Bản (14 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Giảm 25% thời gian tu luyện nội công môn phái hoặc thế lực
  - Hạn dùng: 14 ngày
 • Kim Nguyên Tái Sinh Đan

  - Số lượng: 05
  - Nhân đôi sát thương trong cấm địa.
 • Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 50.000 tu vi
 • Tôn hiệu "Độc Bộ Thiên Hạ"

  - Số lượng: 01
07

BANG HỘI S17

Giới thiệu: Bang hội có ý nghĩa như một gia đình.
Cách nhận: Tham gia sự kiện Bang Hội tại Fanpage Cửu Âm Chân Kinh

 • Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Sử dụng tăng 100.000 tu vi
 • Tôn hiệu "Cửu Âm Bảo Bối"

  - Số lượng: 01
  - Tôn hiệu Cửu Âm Bảo Bối
 • Quà Hỗ Trợ Bang

  - Số lượng: 01
  - Quà Hỗ Trợ Bang
 • Tuyệt Địa (14 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Thú cưỡi, tộc độ 10.5
08

2022

Giới thiệu: Giftcode chào mừng máy chủ mới Triệu Mẫn.
Cách nhận: Tham gia event trên Fanpage/ Group Cửu Âm Chân Kinh

 • Rương Thời Trang Đào Bảo

  - Số lượng: 01
  - Bên trong chứa 2 bộ thời trang:
  Lưu Sương
  Băng Phách
 • Màn Thầu

  - Số lượng: 30
  - Tăng độ no của nhân vật
 • Túi Mở Rộng Tinh Xảo

  - Số lượng: 01
  - Gồm các túi mở rộng ô
 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  - Số lượng: 03
  - Tăng 100% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 30 phút
 • Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 10
  - Tăng 50.000 tu vi

STT

Tài khoản Máy chủ Gói quà Thời gian nhận

Chưa có dữ liệu