Kích hoạt
01

Trấn Quốc Thương Hồn

Giới thiệu: Một gói giftcode hữu ích cho con đường chinh phục thế giới kiếm hiệp mới.
Cách nhận: Tham gia event trên Fanpage CACK.

 • Túi Mở Rộng Ưu

  - Số lượng: 01
  - Gồm các túi mở rộng ô
  - Khóa
 • Kỳ Trân Dị Bảo

  - Số lượng: 3
  - Tăng nội công, tu vi và chân khí
  - Tính chất: khóa
 • Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Dùng xong tăng tốc độ di chuyển
  - Thuộc tính: Khóa
 • Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

  Số lượng: 05
  Tăng 200% tốc độ chuyển hóa, duy trì 60 phút
 • Thẻ Hiếm Trấn Quốc Thương Hồn

  - Số lượng: 01
  - Tính chất: Khóa
  Mở ra nhận:
  - 3 Hành Cước Lệnh
  - 10 Hiệp Khách Lệnh
  - 10 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm
  - 1 Túi Trợ Lực Môn Phái
  - 3 Thập Hương Phản Sinh Hoàn
  - 3 Lệnh Bài Tích Điểm Chiến Trường
  - 3 Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh
  - 2 Thập Hương Noãn Toán
  - 500 Lượng Bạc Vụ
  Đạt thực lực Giá Khinh Tựu Thục mới có thể sử dụng quà
02

Du Viên Kinh Long

Giới thiệu: Bản update với nội công, cấm địa và gia viên mới...
Cách nhận: Tham gia event trên fanpage CACK.

 • Bách Niên Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Sử dụng được 20 vạn tu vi
  - Khóa
 • Quyển Cán Tẩy

  - Số lượng: 10
  - Sử dụng thay đổi thuộc tính trang bị
 • Kỳ Trân Dị Bảo

  - Số lượng: 03
  - Tăng nội công, tu vi và chân khí
  - Tính chất: Khóa
 • Thẻ Dịch Dung

  - Số lượng: 02
  - Có thể thay đổi khuôn mặt nhân vật
 • Hỗ Trợ Công Hội Du Viên Kinh Long

  Số lượng: 01
  Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
  - 50 Màn Thầu
  - 500 Lượng Bạc Vụn
  - 2 Thập Hương Phản Sinh Đan
  - 5 Thập Hương Noãn Tán
  - 5 Mộc Hương Thuận Khí Dược Tễ
  - 10 Đại Như Ý Hoàn
  - 10W Danh Vọng Quyển
  - 20 Hiệp Khách Lệnh
  - 10 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm
  - 5 Trực Đảo Hoàng Long
  - 1 Tiềm Tung Nặc Tích
  Đạt thực lực Giá Khinh Tựu Thục mới có thể sử dụng quà
03

Phong Hành Vân Nhai

Giới thiệu: Bản update với võ kỹ, cách chơi Bang chiến mới,...
Cách nhận: Tham gia event trên fanpage CACK

 • Tuyệt địa (7 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Tọa kỵ, tốc độ 10.5
  - Tính chất: khóa
 • Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Sử dụng tăng 100.000 tu vi
 • Triều Dương Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 200% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 15 phút
 • Kim Nguyên Tái Sinh Đan

  - Số lượng: 05
  - Nhân đôi sát thương trong cấm địa.
 • Thẻ Hiếm Phong Hành Vân Nhai

  Số lượng: 01
  Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
  - 3 Hành Cước Lệnh
  - 10 Hiệp Khách Lệnh
  - 10 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm
  - 1 Túi Trợ Lực Môn Phái
  - 3 Thập Hương Phản Sinh Hoàn
  - 3 Lệnh Bài Tích Điểm Chiến Trường
  - 3 Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh
  - 2 Thập Hương Noãn Tán
  - 500 Lượng Bạc Vụn
  Đạt thực lực Giá Khinh Tựu Thục mới có thể sử dụng quà
04

Phiên bản mới

Giới thiệu: Giftcode mừng ra mắt phiên bản mới Trấn Quốc Thương Hồn.
Cách nhận: Báo danh đủ 7 ngày tại trang Intro PBM Trấn Quốc Thương Hồn

 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 30 phút
 • Kỳ Trân Dị Bảo

  - Số lượng: 03
  - Tăng nội công, tu vi và chân khí
  - Khóa
 • Tôn hiệu "Tinh Tinh Chi Hỏa"

  - Số lượng: 01
  - Tôn hiệu đẹp mắt
 • PVC Vạn Sơn Thu Diệp Đồ Quyển

  - Số lượng: 01
  - Phong vật chí tuyệt đẹp
05

Quà Như Ý

Giới thiệu: Món quà thay lời chúc vạn sự như ý.
Cách nhận: Quà đạt mốc 2000 trên trang intro PBM Trấn Quốc Thương Hồn.

 • Túi Mở Rộng Ưu

  - Số lượng: 01
  - Lễ bao chứa đầy túi mở rộng 18 ô (thời hạn 336h)
  - Tính chất: Khóa
 • Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 10 vạn tu vi
  - Tính chất: Khóa
 • Tôn Hiệu "Trấn Quốc Thương Hồn"

  - Số lượng: 01
  - Mở ra nhận tôn hiệu Trấn Quốc Thương Hồn
 • Phiếu Điểm Sôi Nổi [50 điểm]

  - Số lượng: 01
  - Nhận 50 điểm sôi nổi
06

Quà An Khang

Giới thiệu: Món quà thay lời chúc an khang.
Cách nhận: Quà đạt mốc 5000 trên trang intro PBM Trấn Quốc Thương Hồn.

 • Quyển Tẩy Luyện Kỹ Năng Bảo Vật

  Số lượng: 10
  Sử dụng thay đổi kỹ năng bảo vật
 • Võ Đạo Tranh Phong Lệnh Bài

  Số lượng: 10
  Sử dụng đổi các vật phẩm trong tiệm Võ Đạo Tranh Phong
 • Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Dùng xong tăng tốc độ di chuyển
  - Khóa
 • Thúy Ngọc Nội Tu Đan

  Số lượng: 05
  Tăng 100% tốc độ nội tu trong 1 giờ
07

Quà Phát Lộc

Giới thiệu: Món quà thay lời chúc sung túc.
Cách nhận: Quà đạt mốc 7000 trên trang intro PBM Trấn Quốc Thương Hồn.

 • Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

  Số lượng: 05
  Tăng 200% tốc độ chuyển hóa, duy trì 60 phút
 • Ẩn Giấu Tung Tích (mặt nạ PK)

  - Số lượng: 10
  - Đạo cụ che mắt
  - Tính chất: khóa
 • Quà Toàn Dân [Phong Hành Vân Nhai]

  - Số lượng: 01
  - Tùy theo từng tiến độ server, sẽ mở ra nhiều vật phẩm quý giá:
 • Quyển Cán Tẩy

  - Số lượng: 10
  - Sử dụng thay đổi thuộc tính trang bị

STT

Tài khoản Máy chủ Gói quà Thời gian nhận

Chưa có dữ liệu