Võ học mới: Thánh Mai Bí Quyết

Võ học mới-Thánh Mai Bí Quyết

Tên chiêu thức: Tung Hoành Bài Hạp (Thực)

- Nhân giai tra vật địch trần khâm, ngã diệc ô kỳ liễu thốn âm. Liên hoàn đập mục tiêu gây sát thương. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ).

Tên chiêu thức: Dị Quân Đột Khởi (Thực)

- Không tin hãy xem người chơi cờ, thắng thua phải chơi đến hết ván. Cầm con cờ bắn mạnh gây sát thương. Nếu mục tiêu tồn tại Di Sơn Điền Hải, sẽ bắn lan gây sát thương cho mục tiêu xung quanh.

Tên chiêu thức: Chỉ Điểm Giang Sơn (Hư)

- Lữ cơ thừa biến an khả đương, duy hữu mãnh sĩ thủ tứ phương. Ném cờ gây sát thương cho mục tiêu, đánh phá đỡ đòn của mục tiêu có thể đánh bay mục tiêu.

Tên chiêu thức: Di Sơn Điền Hải (Thực)

- Thế thượng thao thao thanh lợi giản, độc bằng kỳ cục lão thanh sơn. Bắn tỉa mục tiêu gây sát thương, nếu mục tiêu chưa đỡ đòn, sẽ thêm 1 tầng Di Sơn Điền Hải: Khi bị bộ [Dị Quân Đột Khởi] tấn công sẽ bắn lan 10% sát thương cho mục tiêu xung quanh, tối đa cộng dồn 4 tầng, duy trì 15s.

Tên chiêu thức: Độc Thiện Kỳ Thân (Giá)

- Cầm kiếm tửu kỳ long hạc hổ, tiêu dao lạc thác vĩnh vô ưu. Khi đỡ đòn thành công có 60% tỉ lệ thêm cho bản thân 1 tầng trạng thái Độc Thiện Kỳ Thân: Sát thương chiêu thức [Dị Quân Đột Khởi] [Di Sơn Điền Hải] [Long Du Đại Hải] của bộ này tăng 25%, duy trì 15s.

Tên chiêu thức: Phiên Thủ Vi Vân (Thực)

- Trường ca khúc tận hà tinh hy, đào nhiên độc diệu cộng vong cơ. Đánh choáng kẻ địch chưa đỡ đòn trong phạm vi nhấp chọn 2s gây sát thương và đặt ván cờ Thánh Mai; Khi ván cờ Thánh Mai tồn tại, kỹ năng biến thành [Phúc Thủ Vi Vũ]: Sử dụng có thể tiêu hủy ván cờ Thánh Mai, gây sát thương cho kẻ địch trong ván cờ, kéo kẻ địch chưa đỡ đòn đến gần và đánh bay.

Tên chiêu thức: Phúc Thủ Vi Vũ (Thực)

- Bích động viễn quan minh nguyệt thượng, danh lợi phù hoa tức tiện hưu. Tiêu hủy ván cờ Thánh Mai, gây sát thương cho kẻ địch trong ván cờ, và kéo kẻ địch chưa đỡ đòn đến gần và đánh bay.

 

Tên chiêu thức: Kiêm Tế Thiên Hạ (Khí)

- Hắc bạch thùy năng dụng nhập huyền, thiên hồi sinh tử thể phương viên. Khi thi triển chiêu thức bản thân và đội hữu xung quanh duy trì nhận được 1 tầng trạng thái Kiêm Tế Thiên Hạ: Khi bị tấn công lần sau giảm thêm 10% sát thương (tối đa cộng dồn 5 tầng, duy trì 30s)

- Khi tồn tại trạng thái Độc Thiện Kỳ Thân có thể xóa Độc Thiện Kỳ Thân và khiến quá trình thi triển chiêu thức này là trạng thái Hoàng Bá Thể. Trong quá trình thi triển có thể sử dụng kỹ năng [Dị Quân Đột Khởi] của bộ này làm gián đoạn (Chiêu thức này không thể thi triển ở trên không).

Tên chiêu thức: Long Du Đại Hải (Nộ)

- Khải vi thương sơn nan cố đế, cộng hô phong vũ thượng phi long. Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi, mỗi đòn chớp mắt đơ kẻ địch chưa đỡ đòn, cuối cùng đánh choáng kẻ địch chưa đỡ đòn xung quanh 1s. Quá trình thi triển chiêu thức là trạng thái Hoàng Bá Thể. (Chiêu thức này không thể thi triển trên không).