Nội công Thanh Đàm Quyết - Nội 3

Nội công tông phái-Thanh Đàm Quyết Nội 3

  • Đặc hiệu:

Dùng nội lực chống lại bản thân, có tỉ lệ chấn thương kẻ địch tấn công bản thân, khiến cho huyệt vị kinh mạch thân dưới đối phương rối loạn, chịu hiệu quả xấu “Bộ Lữ Bàn San”.

Bộ Lữ Bàn San: Mục tiêu chịu ảnh hưởng mỗi lần xuất chiêu đều sẽ chấn thương bản thân gây sát thương âm lượng nhất định; Và mỗi lần di chuyển đều khiến cho hành động của bản thân càng ngày càng chậm, dừng di chuyển có thể từ từ làm giảm triệu chứng.

Kiều Kiện Thân Tư: Khi bản thân sử dụng khinh công 30% tỉ lệ hoàn trả18 điểm Khinh Công.

  • Thuộc tính: Âm, Nhu, Thái Cực
  • Chỉ số 36 tầng: