Võ Kỹ mới: Vũ Quỷ Lục.Quỷ Vũ

Võ kỹ mới - Vũ Quỷ Lục·Quỷ Vũ

Tên chiêu thức: Phán Quan Túy Tửu

Phát trích nhân quỷ, thắng tự thần minh, kiếm khí bay tràn lan gây sát thương cho mục tiêu; Chiêu thức có thể đánh bay mục tiêu tồn tại trạng thái "Thiên Sư".
Quỷ Vũ: Tăng nhẹ sát thương chiêu thức; Có thể đánh ngã mục tiêu chưa đỡ đòn bị "Thổ Địa Tuần Du" định thân.

Tên chiêu thức:Na Thần Khiêu Tiêu

Vân hà triều đáo mi, tiêu quỷ dạ nhập thất, trảm mục tiêu gây sát thương cương; (Lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Tên chiêu thức: Hậu Nghệ Xạ Nhật

Tăng nhẹ sát thương chiêu thức; Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ.

Tên chiêu thức:Thổ Địa Tuần Du

Thổ địa quảng bác, bất khả biến kính, kiếm khí bắn ra kẻ địch phía trước gây sát thương cương; Khi chiêu thức chính xác kẻ địch chưa đỡ đòn, khiến kẻ địch định thân 2s.

Tên chiêu thức: Khương Nữ Tống Y

Tăng nhẹ sát thương chiêu thức; Có thể đánh rơi mục tiêu chưa đỡ đòn trên không.