Tính năng mới: Biên Thành Hổ Đấu

Mở chiến trường

 • Khi Thành Ứng Bình vô chủ, trong ngày mở chiến trường chỉ có thể mở Tranh Phong Chiến.
 • Khi Thành Ứng Bình có chủ, sau khi chiến trường mở, trước tiên tiến hành Công Thủ Chiến.
  • Sau khi Bang thủ phòng thủ thành công, chiến trường lần này kết thúc.
  • Sau khi Bang thủ phòng thủ thất bại, kết thúc công thủ chiến hiện tại, và trực tiếp mở Tranh Phong Chiến, và lần Tranh Phong Chiến này, phe phòng thủ thất bại không thể tham gia.

Tranh Phong Chiến

Chuẩn bị

 • Thời gian chuẩn bị: 10 phút
 • Người chơi vào chiến trường xuất hiện ở khu vực ban đầu, trong thời kỳ chuẩn bị không thể rời khỏi khu vực này, khu vực chuẩn bị là khu vực an toàn, không thể tấn công lẫn nhau.

Chiến đấu

 • Thời gian chiến đấu: 10 phút.
 • Trong Công Thủ Chiến tất cả phe tiến công đều cùng 1 trận doanh, tất cả bang trong Tranh Phong Chiến sẽ đối địch lẫn nhau.
 • Tất cả người chơi ở trong chiến trường chỉ được thấy tên của chính mình.
 • Sau khi chiến đấu bắt đầu, người chơi trước tiên cần phải phá hoại cổng thành, phá hoại cổng thành xong mới có thể tranh đoạt Long Ấn trong thành, Bang tranh đoạt Long Ấn thành công sẽ giành được thắng lợi.
 • Long Ấn nằm ở giữa bản đồ, ở trong phạm vi Long Ấn nhất định, khi số người của Bang nào đó lớn hơn hoặc bằng 5 người, sẽ bắt đầu nhận được tích điểm Bang.
 • Khi ở trong khu vực Long Ấn , tỉ lệ số lượng người chơi chiếm hữu trong số thành viên Bang nào đó đạt 50%, Bang này sẽ bắt đầu xuấn hiện thanh đọc tiến độ đối với Long Ấn, duy trì trong 60s thanh đọc chưa đứt đoạn, Bang này sẽ chiếm Long Ấn, giành thắng lợi trong chiến trường lần này.
 • Khi thời gian kết thúc, Long Ấn chưa bị chiếm, tất cả người chơi chiến đấu thất bại, chiến trường kết thúc, lúc này phát thưởng theo tích điểm chiến trường của Bang.

Điểm hồi sinh

Người chơi chọn điểm hồi sinh bên trái, nhấp nút hồi sinh bên phải để hồi sinh. Người chơi hồi sinh xong có thời gian nhất định miễn dịch tất cả sát thương, di chuyển xong hủy miễn dịch sát thương.

 • Trước khi cổng thành chưa tiêu hủy, tất cả điểm hồi sinh Bang là điểm xuất sinh Thừa Thiên Môn.
 • Sau khi cổng thành bị tiêu hủy, trong thành xuất hiện nhiều điểm hồi sinh.
 • Tất cả các khu vực điểm hồi sinh đều là khu an toàn, không thể sát thương người chơi trong khu vực điểm hồi sinh.

Phần thưởng

 • Người chơi tích lũy nhận được 100 tích điểm cá nhân trong chiến trường, mới có thể nhận thưởng chiến trường.
 • Tất cả người chơi đạt mục tiêu tích điểm có thể nhận được 1 phần thưởng tham gia.
 • Dựa vào xếp hạng tích điểm Bang, các bang chủ sẽ nhận được thưởng qua thư.
 • Bang Chủ của Bang chiếm được Long Ấn sẽ nhận thêm một phần thưởng lớn.

[Công Thủ Chiến]

Chuẩn bị

 • Thời gian chuẩn bị: 10 phút
 • Người chơi vào chiến trường xuất hiện ở khu vực ban đầu, trong thời kỳ chuẩn bị không thể rời khỏi khu vực này, khu vực chuẩn bị là khu vực an toàn, không thể tấn công lẫn nhau.
 • Điểm xuất sinh của phe tiến công ở Thừa Thiên Môn ngoài thành.
 • Điểm xuất sinh phe phòng thủ ở Đại Điện trong thành, gần Long Ấn.

Chiến đấu

 • Người chơi trước tiên phải phá hoại cổng thành, sau khi phá hoại cổng thành gây cho Long Ấn sát thương bằng 10% giới hạn khí.
 • Sau khi phá hoại cổng thành mới có thể tấn công Long Ấn, lúc này người chơi phe công thủ sẽ gây sát thương cho Long Ấn bằng nhau.
 • Khi khí huyết Long Ấn lần lượt giảm đến 80% và 50%, trong thành sẽ xuất hiện Tưởng Thủ, lúc này Long Ấn ở trạng thái vô địch, tiêu diệt Tướng Thủ xong mới có thể tiếp tục gây sát thương cho Long Ấn.
 • Tiêu diệt Tướng Thủ sẽ gây cho Long Ấn sát thương bằng 13% giới hạn khí huyết, Tướng Thủ tồn tại 5 phút, trong thời gian Tướng Thủ tồn tại, Long Ấn ở trạng thái vô địch. Tướng Thủ trong 5 phút chưa bị tiêu diệt, sẽ không trừ khí huyết Long Ấn, sau khi Tướng Thủ biến mất có thể tiếp tục tấn công Long Ấn.
 • Sau khi Long Ấn bị tiêu hủy, phe thủ thất bại, Long Ấn lại ở trạng thái vô chủ, Tranh Phong Chiến mở, ngoài người chơi phe thủ thất bại ở vòng này ra, những người chơi khác vào giai đoạn Tranh Phong Chiến.
 • Khi thời gian kết thúc Long Ấn chưa bị tiêu hủy, phe thủ thắng, chiến đấu kết thúc.

Điểm hồi sinh

Người chơi chọn điểm hồi sinh bên trái, nhấp nhút hồi sinh bên phải hồi sinh. Người chơi hồi sinh xong có thời gian nhất định miễn dịch tất cả sát thương, di chuyển xong hủy miễn dịch sát thương.

 • Điểm hồi sinh ban đầu của phe tiến công là điểm xuất sinh ngoài thành, trước khi cổng thành chưa công phá chỉ có 1 điểm hồi sinh.
 • Sau khi phe tiến công phá hủy cổng thành, sẽ tăng điểm hồi sinh mới ở cổng thành, điểm hồi sinh này có thể bị phe thủ tiêu hủy, sau khi tiêu hủy 5 phút mới có thể sử dụng lại.
 • Phe thủ có nhiều điểm hồi sinh ở trong thành.

Phần thưởng

 • Người chơi chỉ khi tích lũy nhận được 100 tích điểm cá nhân trong chiến trường, mới có thể nhận thưởng chiến trường.
 • Phe tiến công dựa vào xếp hạng tích điểm cá nhân ở BXH, nhận được thưởng qua thư.
 • Phe thủ phòng thủ thành công, Bang Chủ nhận được một phần thưởng lớn, bang chúng cùng nhận được một phần thưởng chiến trường.
 • Phe thủ phòng thủ thất bại, Bang Chủ và Bang Chúng cùng nhận được một phần thưởng chiến trường.