Cách chơi mới: Ẩn Lân Kỳ Cục

Giang hồ sóng ngầm cuồn cuộn, Mật Giáo dã tâm gây rối. Những quân cờ nếu xuất hiện sẽ dẫn đến võ lâm huyết án... Trương Đan Linh hiển nhiên sẽ bày ra ván cờ động trời, dùng võ lâm tuyệt học làm mồi nhử thiên hạ hào hiệp tề tựu. Trong đó nguy cơ tiềm tàng, cũng như đầy cơ hội...

Cách tham gia

Mở: 20h00 ngày 22 mỗi tháng

Danh phận:

1. Người tham gia: người chơi dùng "Phiếu tham gia" vào sự kiện sau khi sự kiện mở 10 phút. Người tham gia phải giành cơ hội ra giá ở đấu giá với những người tham gia khác.

00h00 ngày 22 mỗi tháng, top 32 hiệp sĩ BXH "Nội kình khí dung thiên địa" sẽ được phát 1 Phiếu tham đấu (khóa).

2. Người xem: Người chơi dùng "Vé quần chúng" vào sự kiện sau khi sự kiện mở 10 phút.

00h00 ngày 22 mỗi tháng, top 32 hiệp sĩ BXH "Nội kình khí dung thiên địa" sẽ được phát 1 Vé quần chúng (khóa); Cửu Âm Chí Nội 3 hoàn thành đến chổ A Thi Nguyệt (Thiên Dịch Côc -876, 389) hoàn thành nhiệm vụ "Khiêu Chiến Cao Nhân" có cơ hội nhận "Vé quần chúng"

3. Khách quý: Người chơi dùng "Vé khách quý" để vào sự kiện. Khách quý có thể trực tiếp vào đấu giá.

Khi sự kiện chính thức mở, trước khi đấu giá mở, có thể đến chổ Ẩn Lân Sứ Giả (Tô Châu 553, 294) mua "Vé khách quý".

Quy trình sự kiện

1. Mở sự kiện

2. Dụng Binh Thần Tốc

3. Đại Chiến Luân Xa

4. Đấu Giá Kim Long

Tu luyện Cổ Phổ

Đấu giá trong Ẩn Lân Kỳ Cục nhận "Kim Long Kỳ Phổ", dùng xong nhận được Quân Cờ Thánh Mai, đến Tô Châu(551,299) tìm Dịch Hành Giả để vào bản đồ, tiêu hao quân cờ và Bạc thế chấp giám định Thánh Mai Bí Quyết (Cổ phổ).