Nội công Côn Luân Dẫn - Nội 6

Nội công tông phái-Côn Luân Dẫn Nội 6

  • Đặc hiệu:

Mỗi lần tấn công mục tiêu có tỉ lệ truyền nội lực vào mục tiêu, gieo vào người mục tiêu “Côn Luân Kình”, giữa hai phe hình thành 1 dây dẫn Côn Luân, khiến mục tiêu không thể chạy thoát khỏi sự khống chế của bản thân, duy trì 10s. (Tấn công cách mục tiêu càng gần, tỉ lệ kích hoạt càng cao)

Côn Luân Kình: Mỗi giây gây sát thương âm và giảm tốc 50%; Khi gây sát thương đồng thời có tỉ lệ kéo dài “Côn Luân Kình” 2s.

Côn Luân Dẫn·Hóa Kình Vi Khí: Khi dây dẫn tồn tại, có thể duy trì hồi phục khí huyết bản thân.

Côn Luân Dẫn·Tiến Thoái Duy Cốc: Khi khoảng cách hai bên lớn hơn 12m, dây dẫn Côn Luân mất hiệu lực, gây cho mục tiêu sát thương 1 lần và đơ 3s; Khi 2 bên cách nhau dưới 4m, sẽ khiến mục tiêu định thân.

  • Thuộc tính: Âm, Nhu, Thái Cực
  • Chỉ số 49 tầng: