Kỳ Môn·Bút - Mộng Vi Bút Phổ

Kỳ Môn·Bút-Mộng Vi Bút Phổ

Trường Ca Hoài Thái Vi (Thực)

  • Tương cố vô tương thức, trường ca hoài thái vi. Bút ý tụ hội, gây sát thương cho mục tiêu hiện tại; Nếu mục tiêu chưa đỡ đòn thì thêm trạng thái Thái Vi; Thái Vi: Tốc độ di chuyển giảm.

Thư Bạn Tường Vi Trú (Hư)

  • Đông phong thư bạn tường vi trú, đáo tường vi, xuân dĩ kham liên. Gây sát thương cho tất cả mục tiêu trong khu vực trước mặt, nếu phá phòng thành công, sẽ thêm trạng thái Thái Vi cho mục tiêu; Thái Vi: Tốc độ di chuyển giảm.

Lạc Bút Cửu Thiên Thượng (Giá)

  • Tuế nguyệt duyệt giang lãng, lạc bút cửu thiên thượng. Trầm tâm lạc bút, bản thân vào trạng thái Lạc Bút Cửu Thiên Thượng: Khi đỡ đòn tấn công của kẻ địch thành công, có thể nhận được Phù Dao: Khi tấn công kèm theo sát thương âm (Được cộng uy lực cận thân và uy lực nội công).

Sái Bút Phó Phi Điểu (Thực)

  • Sái bút phó phi điểu, thư hồi ngân câu tráng. Phấn bút tật thư, lập khu vực trận pháp ở khu vực nhấp chọn, gây sát thương khi khu vực mở; Thêm trạng thái Bút Phó Phi Điểu cho mục tiêu trong khu vực. Nếu khi bản thân tồn tại Thừa Châu và bản thân ở cấm địa hoặc map Tâm Ma, khi trận pháp mở sẽ thêm Phi Điểu cho mục tiêu phe bằng hữu: Tỉ lệ bạo kích nội ngoại công tăng; Nếu khi mục tiêu tồn tại Thái Vi, khi trận pháp sẽ định thân mục tiêu chưa đỡ đòn trong phe địch, trận pháp tồn tại 8s.
  • Trạng thái Sái Bút Phó Phi Điểu: Phe bằng hữu mỗi 2s hồi phục khí huyết (Trong cấm địa, Tâm Ma hồi phục thêm khí huyết); Mỗi 2s gây sát thương cho mục tiêu phe địch.

Ý Xuất Bút Mực Ngoại (Thực)

  • Phong tà kiêm vũ trọng, ý xuất bút mực ngoại. Vung mực ra, lập khu vực trận pháp ở vùng đất nhấp chọn, khi trận pháp triển khai gây sát thương cho mục tiêu trong khu vực, và thêm trạng thái Ý Xuất Bút Mực Ngoại; Nếu khi bản thân tồn tại Thừa Châu, khi trận pháp mở mục tiêu phe bằng hữu thêm Mặc Hoa, khi chịu tấn công hồi phục khí huyết (Trong cấm địa, Tâm Ma hồi phục thêm khí huyết), chỉ có thể kích hoạt 1 lần; Nếu khi mục tiêu tồn tại Thái Vi, khi trận pháp mở đánh ngã mục tiêu chưa đỡ đòn của phe địch, trận pháp tồn tại 8s.
  • Trạng thái Ý Xuất Bút Mực Ngoại: Khi phe bằng hữu chịu tấn công, miễn giảm sát thương, phòng ngự nội ngoại công mục tiêu phe địch giảm

Nhàn Đàm Mộng Lạc Hoa (Thực)

  • Tác dạ nhàn đàm mộng lạc hoa, khả liên xuân bán bất hoàn gia. Thiết họa ngân câu, gây sát thương cho mục tiêu, nếu khi mục tiêu tồn tại trạng thái Thái Vi và chưa đỡ đòn, chiêu thức này tăng thêm sát thương. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ).

Thừa Châu Mộng Nhật Biên (Thực)

  • Nhàn lai thùy điếu bích khê thượng, hốt phục thừa châu mộng nhật niên. Gây sát thương cho mục tiêu trước mặt, chiêu thức này có thể trữ lực. Khi trữ lực thành công, bản thân thêm trạng thái Thừa Châu, đồng thời đánh bay tất cả mục tiêu chưa đỡ đòn trong phạm vi.

Tửu Nồng Xuân Nhập Mộng (Nộ)

  • Tửu nồng xuân nhập mộng, song phá nguyệt tầm nhân. Bút ý tứ ý, gây sát thương cho mục tiêu phe địch trong phạm vi nhấp chọn, và gây đơ cho mục tiêu chưa đỡ đòn; Sau đó lại chọn khu vực triển khai trận pháp, mục tiêu phe đồng minh trong trận hồi phục lượng lớn Khí Huyết (Trong cấm địa, Tâm Ma hồi phục thêm Khí Huyết). Nếu khi bản thân ở cấm địa hoặc map Tâm Ma, mục tiêu phe đồng minh trong khu vực nhận được trạng thái Tửu Nồng Xuân Nhập Mộng: Duy trì hồi phục Nộ Khí, trận pháp tồn tại 5s.