Cách chơi mới: Danh Thành Phong Vân

Danh Thành Phong Vân

Thời gian mở: 12: 00-23: 00 thứ 5,6,7 hàng tuần, 12: 00-20: 30 chủ nhật hàng tuần.

Điều kiện báo danh:  Đơn hoặc tổ đội

Tóm tắt cách chơi:

Ba đại hiệp tổ thành một đội, thông qua  chiếm Chiến Kỳ khu vực để nhận tích điểm, đội được 1000 tích điểm trước tiên giành được hạng 1. Sau khi vào chiến trường, tìm kiếm rương rơi trong map, trong rương có các loại tài nguyên như vũ khí, phòng cụ, nội công, võ học…, người chơi có thể dùng để vũ trang cho bản thân, cũng có thể thông qua công đánh người chơi khác để tranh đoạt vật phẩm.

Quy tắc chiến đấu:

  1. Bộ võ và trang sách nội công trang bị xong mới có thể dùng.
  2. Đến gần và đối mặt với đội hữu ngã dưới đất, hoàn thành thanh đọc có thể đỡ đội hữu đứng dậy.
  3. Sau khi thất bại ở Ôn Tuyền điều chỉnh có thể trở lại chiến trường.

Quy tắc tích điểm:

  1. Hoàn thành thanh đọc với Chiến Kỳ có thể nhận được tích điểm chiếm lĩnh. Chiếm Đại Kỳ có thể nhận được 200 tích điểm, chiếm Tiểu Kỳ có thể nhận được 100 tích điểm.
  2. Sau khi dùng “Nghịch Lân Đan” sẽ vào trạng thái “Nghịch Lân” và để lộ vị trí, sống sót 3 phút có thể nhận được lượng lớn tích điểm. “Nghịch Lân Đan” có thể thông qua tìm kiếm rương để nhận.
  3. Sau khi chiến đấu bắt đầu sẽ xuất hiện Chí Bảo Võ Lâm theo giai đoạn, bao gồm lượng lớn tích điểm và trang bị võ học cao cấp, nhưng cũng phải cẩn thận đội khác đến tranh đoạt.

 

Quy tắc tổng kết:

  1. Xếp hạng tích điểm đội vào top 4 đều là người thắng.
  2. Sau khi chiến đấu sẽ phát thưởng qua thư theo tích điểm của đội.
  3. Chỉ có Danh Tuấn Giang Hồ mới nhận được thưởng, nếu rời chiến đấu sớm sẽ không thể nhận được thưởng xếp hạng.

 

Nhắc:

Tất cả bộ võ nhặt được sau khi sử dụng phím lần đầu, sau đó vào sân chiến đấu nhặt được cùng bộ võ đó thì tiến hành sắp xếp phím theo cài đặt trước đó.