Nhiệm vụ nhận võ học 2,3

Bắc Thiếu Lâm - Nam Võ Đang, danh hiệu này được người đời truyền lại, Võ Đang tại sao có thể sánh ngang với Thiếu Lâm ? Những đạo sĩ của Võ Đang cũng hành hiệp trượng nghĩa, phổ độ chúng sinh, tấm lòng nhân hậu. Bên cạnh đó võ công Võ Đang chú trọng rèn luyện thể lực, sức mạnh của nội công, lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động ... tất cả những cái đó là tạo nên sự thâm thúy trong võ học của Võ Đang

Sau khi gia nhập môn phái bạn có thể đến diễn võ đường gặp Đinh Chính Thanh để thực hiện nhiệm vụ học bộ võ công đầu tiên.

 


Kết thúc chuỗi nhiệm vụ truyền kỳ môn phái, lúc này bạn đã đủ điều kiện để học bộ võ công thứ 2. Bạn tiến hành tìm đến NPC NgọcToànTử [365,252] nhận nhiệm vụ

Đầu tiên bạn tìm gặp NPC NgọcToànTử [365,252] nhận nhiệm vụ Biển học vô biên.


Đồng thời bạn cũng nhận được 5 cuốn bí kíp chứa đựng 5 chiêu thức đầu tiên trong Thái Cực Kiếm. Học 5 chiêu thức này và tìm đến Quý Bình Tử (385,253) để lĩnh giáo võ công của anh ta.


Sau khi dành thắng lợi quay trở về tìm Ngọc Toàn Tử (366,253) để học tiếp chiêu thức tiếp theo trong bộ Thái Cực Kiếm đồng thời tìm Mai Ngạo Xuân (375,249) cùng anh ta tỷ thí võ công.


Muốn học được bộ võ công 3 của môn phái, yêu cầu người chơi phải đạt được tầng 10 nội công Lướng Nghi Hộ Tâm Công.

Khi đã đủ điều kiện cần này bạn tìm gặp kiếm tông đạo trưởng Thiên Ki Tử (592,248) để nhận nhiệm vụ lấy bộ võ công 3.


Khi đối thoại với NPC bạn sẽ nhận được 4 cuốn bí kíp chứa đựng 4 chiêu thức đầu tiên trong bộ Lưỡng Nghi Kiếm Pháp. Bạn học 4 chiêu thức này rồi tìm đến Long Bác Khôn (582,246) sử dụng võ công vừa học được để tỷ thí võ công với anh ta.


Giành được chiến thắng bạn quay lại tìm Thiên Ki Tử (592,248) để học chiêu thức tiếp theo trong bộ Lưỡng Nghi Kiếm Pháp rồi tiếp tục tìm gặp Tra Bác Khôn (575,257) tỷ thí võ nghệ với anh ta.


Cuối cùng sau khi chiến thắng tỉ thí bạn quay lại gặp Thiên Ki Tử (592,248) học 2 chiêu thức cuối cùng trong bộ Lưỡng Nghi Kiếm Pháp. Kết thúc nhiệm vụ lấy bộ võ công 3.