Nhiệm vụ nhận võ học 2,3

Bộ thứ nhất - Truy Hồn Trảo:
Sau khi gia nhập môn phái, tiến hành tới Diễn Võ Đường tìm Hoàng Kế Dũng Nhận nội công Huyền Nguyên Kinh, khi học xong nội công này và làm nhiệm vụ diễn võ xong thì gặp NPC này để nhận nhiệm vụ học võ học
Sau khi nhận nhiệm vụ tiến hành nói chuyện với NPC Cơ Vân Bằng (-14;-7) và sử dụng đỡ đòn để đỡ đòn tấn công của NPC này


Sau khi hoàn thành tiến hành đối thoại cùng Hoàng Kế Dũng và nhận nhiệm vụ Hoài Trung Bão Nguyệt để đỡ đòn của Cơ Vân Bằng. sau khi hoàn thành trả nhiệm vụ cho Hoàng Kế Dũng sẽ nhận được 2 skill đầu tiên của bộ Truy Hồn Trảo là Thiết Kính Cương Quyền và Quỷ Phụ Hồn Triền, tiến hành học 2 skill này và trang bị trảo khi trả nhiệm vụ nhận được.
Nhận tiếp nhiệm vụ ở Hoàng Kế Dũng sau đó tới đối thoại với Cổ Táp( -18;-7),tiến hành công kích thường tới khi NPC này không thể đỡ . 


Quay về đối thoại với Hoàng Kế Dũng để trả nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ ở NPC này sau đó học chiêu phá thủ, tiếp tục tới sử dụng chiêu Bạch Vân Cái Đỉnh để phá thủ NPC Cổ Táp 2 lần. sau đó quay về đối thoại với Hoàng Kế Dũng để trả nhiệm vụ. nhận được Bạch Cốt Nhiếp Hồn + Mị Ảnh Kinh Hồng.


Nhận nhiệm vụ ở Hoàng Kế Dũng sau đó đối thoại với Tô Tam Thông, tiến hành giữ chuột phải để phòng thủ, khi nộ khí đạt ½ thanh thì tiến hành đánh chiêu Đảo Bộ Thất Tinh làm như vậy 2 lần


Gặp lại Hoàng Kế Dũng trả nhiệm vụ nhận được 3 chiêu là Quỷ Trảo Thám U+Huyết Vũ Tinh Phong + Đại Mạc Cô Hồn.
Tới đây hoàn thành bộ võ học 1.

Bộ võ học thứ 2 – Ưng Trảo Quyền 
Tới gặp Mậu Anh tại Cẩm Y Vệ (348;-112) nhận nhiệm vụ Biển Học Vô Biên.


Trả nhiệm vụ tại NPC này.


Nâng nội công môn phái tới tầng 10 – thực lực lược hữu tiểu thành.
Khi đạt thực lực tiến hành đối thoại cùng NPC Mậu Anh và nhận nhiệm vụ.


Ttrả nhiệm vụ cho NPC này sẽ nhận được 2 skill là Ưng Kích Trường Không và Ưng Dương Vạn Lý, mở túi tiến hành học 2 skill này, sau khi học tiếp tục đối thoại với Mậu Anh sẽ tiếp tục nhận được 2 skill là Ưng Tường Đình Kích và Đại Bằng Triển Dực, tiến hành học 2 skill này và đi tìm Hoàng Nguyệt Tiên (cẩm y vệ 340;-87) tỉ thí.


Quay trở về gặp lại Mậu Anh trả nhiệm vụ và tiếp tục trò chuyện cùng NPC này sẽ nhận được 2 skill mới là Thần Ưng Cửu Đoạt và Ưng Dương Hổ Phệ, tiến hành học 2 skill và đi tìm Lý Vân (364;-79) tỉ thí.


Về gặp Mậu Anh trả nhiệm vụ, tiếp tục đối thoại với NPC này để tiếp tục nhận được 2 skill là Trác Mục Tranh Châu và Kim Kê Đấu Lĩnh 
Tới đây đã hoàn thành bộ võ học thứ 2.


Bộ võ học thứ 3 – Thất Hồn Đao Pháp
Tới gặp NPC Chu Lâm (cẩm y vệ 352;-176) nhận nhiệm vụ 


Sau khi nâng thực lực lên tới Giá Kinh Tựu Thục - nội công 1 tầng 15 và đối thoại với NPC Chu Lâm nhận nhiệm vụ.


Khi trả nhiệm vụ sẽ nhận được 2 skill là Hồn Quy Niết Bàn và Tá Thi Hoàn Hồn, mở túi ra tiến hành học 2 skill này và tiếp tục đối thoại cùng NPC Chu Lâm để nhận nhiệm vụ.
Sau khi đối thoại NPC này sẽ cho 2 skill là Hồn Kiên Mộng Oanh và Hồn Tán Phách Phi, tiến hành học 2 skill này và tới gặp Triệu Thiên (cẩm y vệ 364;-150) tỉ thí 


Sau đó quay về trả nhiệm vụ cho Chu Lâm, tiếp tục đối thoại với NPC để nhận được Hồn Hề Hà Khứ và Thiên Hồn Lộng Xảo, học 2 skill này và đi tìm Liễu Ngọc (cẩm y vệ 335;-150) tỉ thí.


Quay về gặp Chu Lâm trả nhiệm vụ và tiếp tục đối thoại sẽ nhận được skill Cửu Chuyển Ly Hồn.
Tới đây đã hoàn thành bộ võ học thứ 3.