Điểm Hiệp - Ác - Tà - Cuồng

Hành tẩu trong Cửu Âm Chân Kinh không còn đơn giản chỉ là chính – trung – tà như trong các lựa chọn ban đầu cũng như một số tựa game kiếm hiệp khác, mà nó đã vươn tới một hệ thống tính điểm hòan toàn mới, khá đa dạng và chi tiết hơn.
Trong Cửu Âm Chân Kinh, tính cách của nhân vật sẽ được định hình thông qua những hành động mà người chơi lựa chọn thực thi. Mỗi hành động trong Cửu Âm Chân Kinh sẽ đưa nhân vật của bạn đến với một tương lai riêng biệt, cũng như những kỳ ngộ ẩn núp đâu đấy trong Cửu Âm Chân Kinh, đợi người thích hợp xuất hiện để tặng cho họ một kinh hỉ không nhỏ.
 
 


Phân loại điểm Thiện Ác

Điểm Hiệp - Ác: đây là loại người chơi có thể nhận trực tiếp thông qua các hoạt động game.
Điểm Cuồng - Tà: Được xác định thông qua tỷ lệ chênh lệch giữa 2 loại điểm Hiệp và Ác.

Cách tính điểm

Hiệp sĩ
      + Điểm Hiệp = điểm Ác x2.
      + Điểm Hiệp + điểm Ác + điểm Kiệt ngạo ≥100.
      + Điểm Hiệp + điểm Ác > điểm Kiệt ngạo x2.
Ác nhân:
      + Điểm Ác = điểm Hiệp x2.
      + Điểm Hiệp + điểm Ác + điểm Kiệt ngạo ≥100.
      + Điểm Hiệp + điểm Ác > điểm Kiệt ngạo x2.
Cuồng nhân:
      + Điểm Hiệp > điểm Ác (nhưng chưa thỏa điều kiện trở thành hiệp, tức là không quá 2 lần).
Tà sĩ:     
     + Điểm Ác > điểm Hiệp (nhưng chưa thỏa điều kiện trở thành ác, tức là không quá 2 lần).
 

Cấp bậc danh phận:
 

 - Cấp 0: Sơ danh (Trước tên có kí hiệu màu xanh lá).
   - Cấp 1: Hướng [Hiệp, Ác, Tà, Cuồng]. (Trước tên có kí hiệu mang màu tương ứng xanh dương, đỏ, tím, vàng)
   - Cấp 2: Hiệp, Ác, Tà, Cuồng (Trước tên xuất hiện chữ mang màu tương ứng).
   - Cấp 3: Cực [Hiệp, Ác, Tà Cuồng] (Trước tên xuất hiện chữ Cực mang màu tương ứng).
 

Tôn hiệu:

 

 

Cách tính điểm trên bảng xếp hạng:

Hiệp = điểm Hiệp - (điểm Ác + điểm Kiệt ngạo).
Ác = điểm Ác - (điểm Hiệp + điểm Kiệt ngạo).
Cuồng =  = (điểm Hiệp + điểm Ác) : 2 + điểm Kiệt Ngạo.
 
 

Cách farm điểm Thiện Ác:

Farm dựa vào tính chất ảnh hưởng:
Trong cùng một tổ đội, tính chất Hiệp Ác giữa các đội viên sẽ có sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, khi tham gia một số hoạt động nhất định, chỉ số Hiệp Ác sẽ theo đó mà tăng lên dựa trên tính chất của tổ đội.
Tính chất của tổ đội ở đây phụ thuộc vào người có số điểm cao nhất. 

VD: Trong tổ đội có một thành viên là Ác Nhân với điểm Ác = 1000, các thành viên khác là Hiệp Sĩ với điểm Hiệp = 500. Tổ đội đó sẽ có kí hiệu là Ác, và khi tham gia một số hoạt động nhất định sẽ được tăng điểm Ác.

      - Các mốc điểm:
         + 0 – 100: 1 điểm 1 lượt.
         + 100 – 900: 2 điểm 1 lượt.
         + 900 – 10000: 4 điểm 1 lượt.
         + 10000 trở lên: 12 điểm 1 lượt.

      - Các hoạt động được cộng điểm:
         + Vận tiêu.
         + Thế lực.
         + Phụ bản.

Farm dựa trên một số hoạt động mang tính lựa chọn
      - Điểm Hiệp:
         + Giết boss cấm địa.
         + Giết người chơi tôn hiệu Ác. 
         + Giải cứu người chơi bị bắt cóc (Cả online lẫn offline đều có thể giải cứu).
         + Chữa trị người chơi tôn hiệu Hiệp hoặc Cuồng.

      - Điểm Ác:
         + Pk một người chơi bất kì.
         + Giết một người chơi tôn hiệu Hiệp hoặc Cuồng.
         + Bắt cóc - bán.
         + Cướp ngục.
         + Cướp tiêu.
         + Chữa trị người chơi tôn hiệu Ác hoặc Tà.

      - Điểm Kiệt ngạo:
         + Vận tiêu hoặc đi thế lực với team Cuồng hoặc Tà.
         + Đánh trả khi bị pk.
 
Trên đây là những kinh nghiệm người chơi tự sưu tầm từ blog Tiểu Lý Gia Trang. Cám ơn thành viên Lý Tiểu Lục - Hoa Sơn đã chia sẻ nguồn bài viết này.